Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 2 301 bajtů ,  4. 8. 2018, 06:48
m
naimportováno 123 revizí
| autor3 =
| odkaz na autora3 =
| příjmení4 =
| jméno4 =
| autor4 =
| odkaz na autora4 =
| příjmení5 =
| jméno5 =
| autor5 =
| odkaz na autora5 =
| příjmení6 =
| jméno6 =
| autor6 =
| odkaz na autora6 =
| příjmení7 =
| jméno7 =
| autor7 =
| odkaz na autora7 =
| spoluautoři =
| korporace =
| odkaz na titul =
| url =
| titul původní =
| dostupnost =
| editoři =
| isbn2 =
| doi =
| oclc =
| id =
| poznámka =
| jazyk =
| ref =
| typ refu =
| url archivu =
| datum archivace =
| nedostupné =
}}</pre>
|
* '''odkaz na autora''' – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno
Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud jsou je uveden více než jeden autor. Jsou-li uvedeni právě dva nebo právě nejvýše tři autoři, je nutno uvést všechna jména. JeJsou-li jich uvedeno uvedeni více (což se vyjadřuje parametrem ''spoluautoři'' (viz dále)než tři autoři, je na zvážení citujícího, zda doporučeno uvést všechna jména. Alternativou je uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo třiautory a vyplnit parametr ''spoluautoři'' (viz dále). Význam parametrů pro další autory je analogický parametrům pro 1. autora.
* '''příjmení2'''
* '''jméno2'''
* '''odkaz na autora2'''
Parametry pro třetího autora se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě tři autoři. Je-li jich uvedeno více Respektive (což se vyjadřuje parametrem ''spoluautoři'' (viz dáleN=3 až 7), je na zvážení citujícího, zda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři. Význam je analogický parametrům pro 1. autora.* '''příjmení3'''* '''jméno3'''* '''autor3'''* '''odkaz na autora3''':
* '''příjmeníN'''* '''jménoN'''* '''autorN'''* '''odkaz na autoraN''' Šablona v současné době podporuje samostatné uvedení až 7 autorů. Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než třije nutné/možné uvést.
* '''spoluautoři''' – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)
** Je-li dokument součástí většího celku, je potřeba uvést všechny části hierarchie od nejvyšší úrovně až po náš dokument. Části hierarchie je třeba oddělit tečkami.
** Je-li název dokumentu uveden více jazyky, zapisujeme jej v pořadí, v jakém jsou jednotlivé varianty uvedeny na titulní stránce, a oddělujeme je rovnítkem.
* '''titul původní''' – původní název dokumentu, cizojazyčný nebo před přepracováním.
* '''odkaz na titul''' – existuje-li na Wikipedii článek o daném dokumentu, uvede se zde jeho jméno
* '''url''' – URL online monografie.
* '''url kapitoly''' – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online.
* '''strany''' – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami
* '''svazek''' – číslo příslušného svazu svazku nebo jiné jeho označení, není-li číselné
* '''typ svazku''' – možné hodnoty jsou například „svazek“, „ročník“ aj.
* '''isbn2''' – další ISBN identifikátor odpovídající dalšímu vydavateli, pokud byla kniha vydána ve spolupráci více vydavatelů.
* '''doi''' – [[Digital object identifier|DOI]] číslo jednoznačně identifikující dokument.
* '''oclc''' – [[Online Computer Library Center|OCLC]] číslo jednoznačně identifikující dokument.
* '''id''' – jiné identifikační číslo včetně jeho označení.
* '''poznámka''' – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“, nebo „Dále jen ''zkracenynazev''“ (pro opakované odkazování na různé stránky jednoho zdroje)
* '''jazyk''' – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod.
* '''ref''' – HTML kotva citace. Speciální hodnota „harv“ vytvoří kotvu zřetězením konstanty „CITEREF“, příjmení prvních autorů (nanejvýš 4) a roku vydání díla. Jinak ref=<nowiki><ID></nowiki> jednoduše použije jako kotvu zřetězení konstanty „CITEREF“ a <nowiki><ID></nowiki>. Na tuto kotvu může odkazovat například šablona {{šablona|Sfn}}, určená pro vytváření harvardských citací. Je-li parametr '''ref''' neprázdný, přizpůsobí se zobrazení citace pravidlům pro harvardské citace (to lze potlačit dalším parametrem '''typ refu''' s hodnotou „normální“).
* '''url archivu''' – URL archivované verze zdroje.
* '''datum archivace''' – datum uložení archivované verze zdroje.
* '''nedostupné''' – bude-li hodnota různá od „ne“, parametr '''url''' se nezobrazí.
* '''dead-url''' – bude-li hodnota různá od „no“, parametr '''url''' se nezobrazí. Synonymum: '''deadurl'''.
== Příklady ==
;Chyby:
# V šabloně není ošetřena možnost více vydavatelů (a tedy i více míst vydání). Př. „Amsterodam: Elsevier; Oxford: Pergamon Press“
# V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „J. R. R.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki - kromě Provizorním řešením je vynechání poslední tečky v zadávaném jménu.#* Opraveno. --[[Wikipedista:Jvs|Jvs]] 30. 12. 2017, 11:14 (CET)
# Šablona nerespektuje normu ČSN ISO 690 platnou od dubna 2011 a řídí se normou z roku 2000.
#* Zčásti opraveno (zrušena mezera před dvojtečkou, vložena dvojtečka po "In"). --[[Wikipedista:Jvs|Jvs]] 30. 12. 2017, 11:14 (CET)
;Rozdíly a realizovaná vylepšení:
;Možnosti vylepšení:
# Opravdu norma vyžaduje výstup údaje o příjmení velkými písmeny? Dochází tím ke ztrátě informace, zejména u víceslovných nebo jinak složených příjmení nebo „příjmení“.
# Nebylo by vhodné umožnit oddělit typ zdroje od samotného titulu? Jde zejména o kvalifikační práce (např. „diplomová práce“), případně jiné specifikující údaje („přednáška“, „příspěvek na konferenci“ atd.)
#* Pro pořádek doplňuji, že od prosince 2012 existuje šablona {{Šablona|Citace kvalifikační práce}}. --[[Wikipedista:Jvs|Jvs]] 9. 5. 2018, 09:53 (CEST)
# U autorů by se mělo speciálně počítat i s možností uvádět akademické tituly. Sice to není obecně zvykem, ale je zákonným právem nositele titulu, aby byl uváděn se jménem. V některých případech to může usnadnit i rozlišení od jiných autorů téhož jména.
Tato šablona umí detekovat některé chyby vstupů a podle nich případně kategorizuje články do [[:Kategorie:Špatné použití citační šablonyÚdržba:Chybná volání citačních šablon]] nebo do [[:Kategorie:Údržba:Chybný kód jazyka]].
== Data šablony ==
{
"description": "Šablona umožňuje generování citací monografií dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.",
"format": "block",
"params": {
"příjmení": {
"label": "Příjmení",
"description": "Příjmení autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Jméno",
"description": "Křestní jméno autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Autor",
"description": "Parametr pro užití atypického jména autora.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Odkaz na autora",
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
"label": "Příjmení 2",
"description": "Příjmení druhého autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Jméno 2",
"description": "Křestní jméno druhého autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Autor 2",
"description": "Parametr pro užití atypického jména druhého autora.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false,
"label": "Odkaz na autora",
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
"label": "Příjmení 3",
"description": "Příjmení třetího autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Jméno 3",
"description": "Křestní jméno třetího autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Autor 3",
"description": "Parametr pro užití atypického jména třetího autora.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Odkaz na autora 3",
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
"label": "Spoluautoři",
"description": "Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Korporace",
"description": "Název společnosti nesoucí primární odpovědnost",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Odkaz na korporaci",
"description": "Článek o korporaci na Wikipedii.",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
},
"titul": {
"label": "TitulNázev",
"description": "Název monografie (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": true
},
"titul původní": {
"label": "Původní titul",
"description": "Původní název monografie, cizojazyčný nebo před přepracováním",
"type": "string",
"default": "",
"required": false
},
"odkaz na titul": {
"label": "Odkaz na titul",
"description": "Existuje-li na Wikipedii článek o titulu, uvede se zde název článku",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
"label": "URL",
"description": "URL online monografie",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Dostupnost",
"description": "Specifikace jinou větou než „Dostupné online“. Např. „Dostupné v knihovním systému z menu ‚Časopisy/Politické/18. stol.‘ “.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Formát",
"description": "Pouze u netištěného média, u elektronických dokumentů povinné. Např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Editoři",
"description": "Sestavovatelé, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Redaktoři",
"description": "Jména redaktorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Překladatelé",
"description": "Jména překladatelů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Ilustrátoři",
"description": "Jména ilustrátorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Další",
"description": "Nejprve věc, kterou daný člověk přispěl (například „Přílohy Jan Novák“). Max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení).",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Vydání",
"description": "číslo vydání bez tečky",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Typ vydání",
"description": "Možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Vydavatel",
"description": "Jméno nakladatele/vydavatele. Bez zkratek typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod.",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Místo",
"description": "Název města, kde byl dokument vydán, tak jak je uvedeno v dokumentu.",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Počet svazků",
"description": "Je-li dílo vícesvazkové, uvedeme počet svazků",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Počet stran",
"description": "Počet stran monografie (při několikerém číslování oddělte nejvyšší čísla čárkami, např. „ix, 120“)",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "přílohy",
"description": "Seznam příloh oddělených čárkami, např. 2 diskety, 1 CD-ROM, 1 mapa",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Edice",
"description": "Název edice. Samotné slovo edice vynecháváme pokud není součástí názvu.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Subedice",
"description": "Podnázev edice, určující nějaký tematický okruh v jejím rámci.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Svazek edice",
"description": "Číslo svazku v rámci edice.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"kapitola": {
"label": "Kapitola",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Název části nebo kapitoly dokumentu."
"typ kapitoly": {
"label": "Typ kapitoly",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj."
"url kapitoly": {
"label": "Url kapitoly",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online."
"strany": {
"label": "Strany",
"type": "string/line",
"suggested": true,
"description": "Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami"
"svazek": {
"label": "Svazek",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Číslo příslušného svazu nebo jiné jeho označení, není-li číselné"
"typ svazku": {
"label": "Typ svazku",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou například „svazek“, „ročník“ aj."
"isbn": {
"label": "ISBN",
"type": "string/line",
"suggested": true,
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“."
"isbn2": {
"label": "ISBN 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Další ISBN identifikátor odpovídající dalšímu vydavateli, pokud byla kniha vydána ve spolupráci více vydavatelů."
"doi": {
"label": "DOI",
"type": "string/line", "required": false, "description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument." }, "oclc": { "label": "OCLC", "type": "string",
"required": false,
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument."
"id": {
"label": "ID",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jiné identifikační číslo včetně jeho označení."
"poznámka": {
"label": "Poznámka",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Nějaká další podstatná informace k dokumentu."
"jazyk": {
"label": "Jazyk",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“."
},
"ref": {
"label": "HTML kotva",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Speciální hodnota „harv“ vytvoří kotvu zřetězením konstanty „CITEREF“, příjmení prvních autorů (nanejvýš 4) a roku vydání díla. Jinak ref=<ID> jednoduše použije jako kotvu zřetězení konstanty „CITEREF“ a <ID>. Je-li parametr ref neprázdný, přizpůsobí se zobrazení citace pravidlům pro harvardské citace."
}
},
"numberOfVolumes": "počet svazků",
"series": "edice",
"oclc": "oclc",
"DOI": "doi",
"language": "jazyk",
* http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html
* http://www.citace.com/
** https://www.citace.com/CSN-ISO-690
* https://sites.google.com/site/novaiso690/home
<includeonly><!-- KATEGORIE zde, děkujeme -->
[[Kategorie:Šablony:Citační šablony|Monografie]]
</includeonly>