Změny

m
úprava
Řádek 73: Řádek 73:     
“Největším emitentem na území Prahy je  Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provoz Radotín, který emituje  zejména prachové částice a oxidy dusíku. Dalším významným emitentem je Teplárna Malešice  provozovatele Pražská teplárenská rovněž emitující tuhé znečišťující látky TZL a NOx.”  
 
“Největším emitentem na území Prahy je  Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provoz Radotín, který emituje  zejména prachové částice a oxidy dusíku. Dalším významným emitentem je Teplárna Malešice  provozovatele Pražská teplárenská rovněž emitující tuhé znečišťující látky TZL a NOx.”  
 
+
==Odkazy==
 
===Zdroj:===  
 
===Zdroj:===  
 
http://envis.praha-mesto.cz/(wmauj455aohw3x55qsmrc0nf)/files/=55621/stavZPvkrajichCR06_praha.pdf  (str. 4)
 
http://envis.praha-mesto.cz/(wmauj455aohw3x55qsmrc0nf)/files/=55621/stavZPvkrajichCR06_praha.pdf  (str. 4)
   −
==Zdroje k případové studii==
+
===Zdroje k případové studii===
 
  −
*databáze: http://www.csr-online.cz/CompanyDetail.aspx?id=47
   
*webové stránky firmy:
 
*webové stránky firmy:
 
**http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=78
 
**http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=78