Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 574 bajtů ,  16. 5. 2014, 10:16
bez shrnutí editace
|komunikace konstruktivní = konstruktivní
|forma komunikace = tváří v tvář
|trvání = cca od r90. 1995let minulého století|dořešena = nedořešenadořešena
|dopad na žp = pozitivní
|dopad na komunitu = pozitivní
'''Nadace Veronica''' vstoupila nejen v roli finančního partnera, ale též instituce s vazbami na firemní prostředí a procesy potřebné pro úspěšné podnikání.
'''Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat (OS TBK)''' – vzniklo ve spolupráci několika nevládních organizací a místních ekologických zemědělců v roce 1998. Cílem je stimulovat místní obyvatele k péči o přírodní zdroje, krajinu (hlavní roli zde hrály nevládní organizace: Ekologický institut Veronica a druhovou rozmanitost Bílých KarpatNadace Veronica). Formulovalace Formulace vize, která měla motivovat místní vlastníky k údržbě a rozvoji sadů prostřednictvím zpracování, odbytu a využití tradičních odrůd ovoce. Cílem je stimulovat místní obyvatele k péči o přírodní zdroje, krajinu a druhovou rozmanitost Bílých Karpat.
'''Lucemburská nadace Hëllef fir d’Natur''' – spolupracuje s ZO ČSOP Veronica od r. 1989. Základem spolupráce je přenos zkušeností a adaptace inovativních přístupů k ochraně životního prostředí známých ze zahraničí pro podmínky v České republice. Pomoc při získání grantu na výstavbu moštárny od lucemburského Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zahraničí a potvrdzení úvěru od lucemburské etické banky Alterfinanz.
Významná je '''role sponzorů, dárců a pomoc dobrovolníků ''' (např. s rekonstrukcí moštárny a první výrobou moštu, s organizací Jablečné slavnosti atd.).
'''Místní obyvatelé''' – podporují projekty (moštárna vytváří pracovní místa).
Turisté – do Hostětína dnes přijíždí pro inspiraci '''odborná a laická veřejnosveřejnost'''t z České republiky i dalších zemí. Příklad či „model Hostětín“ je využíván jako podpůrný argument při formulaci regionálních strategií i programů podpory udržitelného regionálního rozvoje, včetně programových dokumentů operačních programů financovaných Evropskou unií.
'''Vysoké školy a experti''': Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity, obor environmentální studia, a Fakulta ekonomicko správní - využívají moštárnu i další hostětínské projekty jako ukázkový příklad místní ekologické ekonomiky, čerpají data a zkušenosti pro práci studentů a doktorandů a zároveň poskytují nositelům projektu expertízu v oblasti lokální ekonomiky, případně podnikové ekonomiky a marketingu.
*podpora místních obyvatel (díky rozvoji místní ekonomiky a tvorbě pracovních příležitostí)
*možnost šířit získané zkušenosti ve výukových programech
 
Přestože vznik moštárny iniciovala nezisková organizace, postupně se z ní stal ekonomicky soběstačný subjekt provázaný s místní ekonomikou. Realizované projekty byly pak úspěšné z ekologického hlediska, tak ale i z hlediska ekonomického. Díky tomu získaly podporu místních obyvatel, neboť z jejich hlediska byly přínosy následující:
*zaměstnanost a ekonomické přínosy v lokálním měřítku
*zachování tradic a podpora sebevědomí („hrdost“ na místní specifika)
*vznik četných propagačních materiálů o regionu, navazující aktivity, například naučné stezky
*díky tomu zvýšení atraktivity regionu, příliv návštěvníků…
==Odkazy/Literatura==
1 176

editací

Navigační menu