Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 3 614 bajtů ,  16. 5. 2014, 09:57
Založena nová stránka s textem „{{Infobox případ |obrázek = |rozsah = bělokarpatská obec Hostětín a přilehlý region |téma = Hostětínská moštárna |záměr …“
{{Infobox případ
|obrázek =
|rozsah = bělokarpatská obec Hostětín a přilehlý region
|téma = Hostětínská moštárna
|záměr = vybudovat ekonomicky soběstačnou obec fungující na ekologických principech
|úloha vědy = aktivní zapojení
|komunikace probíhá = probíhá
|komunikace konstruktivní = konstruktivní
|forma komunikace = tváří v tvář
|trvání = cca od r. 1995
|dořešena = nedořešena
|dopad na žp = pozitivní
|dopad na komunitu = pozitivní
|další = Realizace projektů zabývajících se využitím místních zdrojů, úsporami energie, obnovitelnými zdroji energie a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí (kořenová čistírna odpadních vod (dokončená 1996), využívání solárních technologií pro ohřev vody i výrobu elektřiny (1997 2011), vytápění téměř celé obce dřevní štěpkou (uvedená do provozu 2000), šetrné veřejné osvětlení (2007), moštárna s bioprodukcí (funguje od 2000), pasivní dům seminárního Centra Veronica Hostětín (postaven v roce 2006), ukázková přírodní zahrada a řada edukativních prvků, které doprovází tyto stavby.
|kontakt = RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ekologický institut Veronica
}}
==Podstata případu ==
* Co se stalo, odkud a kam to vedlo
* O co v PS jde a z jakého úhlu případ popisujeme
* Průběh (stručně)
==Aktéři – místní hráči==
* vyjmenovat a stručně popsat: roztříděni primárně podle vztahu k řešení = jejich zájmu a cíle:

'''pozitivní/negativní''' dopad na žp nebo regionální rozvoj (předmět kauzy)

+ '''nevyhranění(ambivalentní)''', zdůraznit roli aktérů, pokud to lze identifikace: 1. iniciátora řešení a 2. toho, kdo má pravomoc rozhodnout
===Komunikace===
* mezi jednotlivými aktéry (mezi aktérem, který má moc rozhodnout a ostatními aktéry), stručně popsat, pro informační rámeček kategorizovat:
(pro informační rámeček volíme tu variantu, která měla vliv na výsledek procesu, např. komunikace může zároveň být konfliktní i konstruktivní, ale pokud nedospěla k alespoň návrhu konsensuálního řešení, považujeme ji za primárně konfliktní)

a) probíhá/neprobíhá

b) konstruktivní/smíšená/konfliktní

c) forma: tváří v tvář / zprostředkovaná (např. přes média, protestní akce – srážky znesvářených skupin se nepovažují za komunikaci tváří v tvář)

===Úloha vědy a vědců===
* stručně popsat, pro informační rámeček kategorizovat: '''aktivní zapojení''' v rozhodovacím procesu (ať už v jeho zprostředkování nebo přímá účast na rozhodování) / '''omezené zapojení''' – dodání informací, úloha poradců a konzultantů / '''bez možnosti zapojení, ovlivnění rozhodování''', nejsou přizváni (i když mají zájem)
==Závěr==
* Popsat výsledný stav kauzy: dopady na životní prostředí, region a místní komunitu, vč. pozitivních a negativních aspektů UR
* Pro potřeby informačního rámečku kategorizovat:

a) kauza dořešená/nedořešená

b) pozitivní/smíšený/negativní dopad na žp (zejména na ochranu žp)

c) pozitivní/smíšený/negativní dopad na místní komunitu (sociální = zda byl konflikt vyřešen, přetrvává, nebo dokonce prohlouben či vyvstal nový)

* Podstatné a nepodstatné faktory, které ovlivnily současný stav
* Případně srovnání s obdobnými případy
==Odkazy/Literatura==
* (zde je možno rozšířit popis případu – v PS na web je tak možno se soustředit na role aktérů)

{{MOSUR}}
1 485

editací

Navigační menu