Změny

Řádek 40: Řádek 40:  
*[http://www1.cenia.cz/www/node/5 O posuzování vlivu na životní prostředí] na webu CENIA
 
*[http://www1.cenia.cz/www/node/5 O posuzování vlivu na životní prostředí] na webu CENIA
 
*[http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp Informační systém EIA]
 
*[http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp Informační systém EIA]
*[http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/eia_sea Dokumenty EIA] ze stránek MŽP
+
*[http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi EIA stránky MŽP]
 
*[http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132560 Článek o EIA na obcan.ecn.cz]
 
*[http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132560 Článek o EIA na obcan.ecn.cz]
*[http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPLSF3Y0WL6 Jak se efektivně účastnit procesu EIA]
      
===Literatura===
 
===Literatura===