Otevřít hlavní menu

Výsledky hledání

 • Environmentální hodnotová orientace (kategorie Tereza Hacová)
  Environmentální hodnotová orientace (anglicky – environmental value orientation) je systém hodnot týkajících se lokálního i globálního prostředí a environmentálních
  5 KB (531 slov) - 2. 3. 2020, 18:41
 • Environmentální postoje (kategorie Tereza Hacová)
  Environmentální postoje (nebo také pro-environmentální postoje, anglicky – environmental attitudes) jsou definovány zájmem a starostí o životní prostředí
  4 KB (396 slov) - 25. 1. 2020, 11:47
 • Antinatalismus (kategorie Tereza Hacová)
  Antinatalismus (nebo také childfree movement, childfreedom, česky bezdětné hnutí) je sociální skupina jedinců, kteří se rozhodli nemít vlastní potomky
  5 KB (515 slov) - 25. 1. 2020, 11:45
 • Terapie divočinou (kategorie Tereza Hacová)
  Terapie divočinou (angl. wilderness therapy) je forma skupinové léčby v oblasti duševního zdraví, která využívá terapeutického potenciálu pobytu v přírodě
  6 KB (646 slov) - 25. 1. 2020, 12:18
 • Současné výzkumy poukazují na mnoho faktorů a snaží se jimi vysvětlit environmentální postoje jednotlivce. Mezi proměnné, které podle nich výrazně ovlivňují
  10 KB (1 019 slov) - 25. 1. 2020, 11:48
 • Rozumně dosažitelná redukce emisí (kategorie Tereza Hacová)
  Rozumně dosažitelná redukce emisí (přeloženo z angl. reasonably achievable emissions reduction, zkratkou RAER) je jedním z možných způsobů, jak hodnotit
  4 KB (371 slov) - 25. 1. 2020, 12:21
 • Extrémní počasí a zdraví (kategorie Tereza Hacová)
  Extrémní počasí a přírodní katastrofy mají velký vliv na fyzické i psychické zdraví. Ohrožují jedince jak možností zranění, ale např. i přenosem infekcí
  12 KB (1 349 slov) - 25. 1. 2020, 12:21
 • Komunikace o klimatických změnách (kategorie Tereza Hacová)
  Komunikace o klimatických změnách (angl. climate change communication) označuje jakoukoli snahu, která cílí k zvyšování obecného povědomí, porozumění a
  13 KB (1 356 slov) - 25. 1. 2020, 12:14
 • Vliv jedince na klimatické změny (kategorie Tereza Hacová)
  Vliv na rozvoj, udržování nebo snižování klimatických změn můžeme pojímat na různých úrovních – od jedince, místní a mezinárodní skupiny, přes podniky
  9 KB (967 slov) - 25. 1. 2020, 11:50
 • Udržitelnost a štěstí (kategorie Tereza Hacová)
  Na základě informací ze Světové zprávy o štěstí (angl. World Happiness Report) z roku 2012, mohou mít výzkumy týkající se štěstí potenciál k rozpoutání
  17 KB (1 715 slov) - 25. 1. 2020, 11:48
 • Bariéry k proenvironmentální činnosti (kategorie Tereza Hacová)
  Bariéry v proenvironmentální činnosti vysvětlují velkou mezeru, která se ukazuje mezi environmentálními postoji a proenvironmentálním chováním. Překážky
  16 KB (1 820 slov) - 25. 1. 2020, 11:45
 • Percepce globálního oteplování (kategorie Tereza Hacová)
  Na percepci (vnímání) globálního oteplování (anglicky perception of climate change) se můžeme dívat z hlediska vědomostí o tématu nebo obav a vnímaných
  10 KB (1 083 slov) - 25. 1. 2020, 12:15