Otevřít hlavní menu

Sociální problémyEditovat

Environmentální stresEditovat

Zahrnuje kvantitativní či kvalitativní

 • nedostatek přírodních zdrojů nebo jejich
 • degradaci

Environmentální nedostatekEditovat

je definován jako nedostatek obnovitelných či neobnovitelných zdrojů a environmentálních služeb:

 • vyšší tlak na zdroje v důsledku populačního růstu
 • nerovnoměrná distribuce zdrojů
 • omezené množství zdrojů v důsledku jejich degradace nebo vyčerpání

KonfliktyEditovat

Konflikt je dynamický proces různého stupně intenzity pohybující se mezi dvěma extrémy: funkční spolupráce - válka

Na vznik konfliktů obvykle působí řada faktorů (multikauzalita), environmentální stres může být jedním z nich a jeho role bývá různě významná a může být nepřímá. Vztah environmentální stres – konflikt je obousměrný: konflikt může naopak působit zhoršování životního prostředí a další environmentální stres.

Environmentální stres může mít na konflikty vliv:

 • zásadní: po celou dobu je ve středu zájmů stran konfliktu
 • katalytický: posiluje nestabilitu a zvyšuje pravděpodobnost konfliktu
 • být impuls k vypuknutí: vlastní příčiny jsou jinde, ale vyhrotí se pod tlakem ES

Typy environmentálních konfliktů

 • Etnicko-politické konflikty
 • Konflikty související s migrací
 • Mezinárodní konflikty o zdroje
 • Konflikty vyvolané globálními změnami či opatřeními proti nim

Národní a mezinárodní bezpečnostEditovat

Národní bezpečnost znamená

 • absence ozbrojeného konfliktu
 • trvalá existence, integrita a suverenita státu

Mezinárodní bezpečnost znamená

 • mírové soužití států v mezinárodním systému.

Environmentální migraceEditovat

Migrace ve světovém měřítku

 • Povaha migrace
 • Vnitřní migrace
 • Specifika environmentální migrace
 • Perspektivy, řešení a rizika

OdkazyEditovat

Názory a postoje veřejnostiEditovat

Viz např.: http://www.env.cz/www/dav.nsf/rocenka_06/e4.htm#an