Editace stránky Regionální rozvoj

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 11: Řádek 11:
 
}}</ref> se regionem myslí „územní celek, vymezený územními obvody krajů a obcí“. Zákon také vymezuje cíl podpory regionálního rozvoje, kterým je „…zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území České republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, přispět ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně jednotlivých regionů.“ Zákon tím upozorňuje na využití místního potenciálu (bottom-up). Paralelní činností k tomu jsou přístupy shora (top-down), kterými je regionální rozvoj často podporován. Jde zejména o investice do tzv. méně rozvinutých regionů – obvykle určeno na základě vybraných socio-ekonomických indikátorů (hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, vzdělání obyvatel atd.).
 
}}</ref> se regionem myslí „územní celek, vymezený územními obvody krajů a obcí“. Zákon také vymezuje cíl podpory regionálního rozvoje, kterým je „…zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území České republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, přispět ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně jednotlivých regionů.“ Zákon tím upozorňuje na využití místního potenciálu (bottom-up). Paralelní činností k tomu jsou přístupy shora (top-down), kterými je regionální rozvoj často podporován. Jde zejména o investice do tzv. méně rozvinutých regionů – obvykle určeno na základě vybraných socio-ekonomických indikátorů (hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, vzdělání obyvatel atd.).
  
Na úrovni EU existuje [[w:cs:Evropský fond pro regionální rozvoj|Evropský fond pro regionální rozvoj]], jehož cílem je posílení ekonomické a sociální soudržnosti. To se děje zejména investicemi do infrastruktury, životního prostředí nebo podpory tvorby pracovních míst v méně rozvinutých regionech (do této kategorie patří všechny [[w:cs:Kraje v Česku|Kraje v Česku]] kromě Prahy).
+
Na úrovni EU existuje [[:w:cs:Evropský fond pro regionální rozvoj]], jehož cílem je posílení ekonomické a sociální soudržnosti. To se děje zejména investicemi do infrastruktury, životního prostředí nebo podpory tvorby pracovních míst v méně rozvinutých regionech (do této kategorie patří všechny [[w:cs:Kraje v Česku]] kromě Prahy).
  
 
Ať už jde o regionální rozvoj v rámci kraje, státu nebo nadnárodních celků, vždy jsou nějak definována kritéria rozvoje, která jsou ze své podstaty do určité míry vynucená shora. Regiony označené jako méně rozvinuté na jedné straně zpravidla dostávají nějakou investiční podporu, na straně druhé jsou svým způsobem stigmatizovány (např. termínem „strukturálně postižené regiony“). I přes to mohou v některých indikátorech předčít regiony, které jsou považovány obecně za rozvinuté (např. vztah východní a západní Evropy nebo znečištění ovzduší v periferiích a velkých městech).  
 
Ať už jde o regionální rozvoj v rámci kraje, státu nebo nadnárodních celků, vždy jsou nějak definována kritéria rozvoje, která jsou ze své podstaty do určité míry vynucená shora. Regiony označené jako méně rozvinuté na jedné straně zpravidla dostávají nějakou investiční podporu, na straně druhé jsou svým způsobem stigmatizovány (např. termínem „strukturálně postižené regiony“). I přes to mohou v některých indikátorech předčít regiony, které jsou považovány obecně za rozvinuté (např. vztah východní a západní Evropy nebo znečištění ovzduší v periferiích a velkých městech).  

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)