Portál:Udržitelné podnikání/Informační nástroje: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
V současné době se klade velký důraz na zveřejňování informací o životním prostředí. Cílem je informovat o životním prostředí i širokou veřejnost, aby se mohla aktivně zapojit do ochrany životního prostředí a zabránit zhoršování stavu životního prostředí. Informační nástroje jsou tedy takové nástroje, které poskytují informace o životním prostředí úřadům, podnikům, školám i široké veřejnosti.  
+
Informační nástroje jsou tedy takové nástroje, které poskytují informace o vlivu podniku na životní prostředí úřadům, podnikům, školám i široké veřejnosti.  
  
V současné době se připravuje tzv. Jednotný informační systém o životním prostředí, který bude sdružovat všechny informace o životním prostředí, které má stát k dispozici. Z tohoto systému bude možné vyčíst všechny informace o dané lokalitě, aglomeraci nebo zdroji znečištění.
+
Povinné nástroje:
 +
Jejich povinné použití vyplývá ze zákonů a nařízení:
 +
* [[Integrovaný registr znečištění]]
 +
* [[EIA|Hodnocení vlivů na životní prostředí]]
 +
 
 +
Dobrovolné informační nástroje:
 +
Tyto nástroje využívají podniky zcela dobrovolně, jsou součástí image podniku vůči veřejnosti. Ve většině případů stát administrativní cestou zajišťuje objektivnost těchto nástrojů.
  
Dále viz:
 
 
*[[Environmentální politika podniku]]
 
*[[Environmentální politika podniku]]
 +
*[[Environmentální reporty]]
 +
*[[Environmentální audit]]
 +
*[[Environmentální účetnictví]]
 +
*[[Analýza materiálových toků]]
 +
*[[Environmentální indikátory podnikání]]
 +
*[[Hodnocení životního cyklu výrobku]]
 
*[[Komunikace problémů ŽP]]
 
*[[Komunikace problémů ŽP]]

Verze z 11. 2. 2008, 12:04

Informační nástroje jsou tedy takové nástroje, které poskytují informace o vlivu podniku na životní prostředí úřadům, podnikům, školám i široké veřejnosti.

Povinné nástroje: Jejich povinné použití vyplývá ze zákonů a nařízení:

Dobrovolné informační nástroje: Tyto nástroje využívají podniky zcela dobrovolně, jsou součástí image podniku vůči veřejnosti. Ve většině případů stát administrativní cestou zajišťuje objektivnost těchto nástrojů.