Politické nástroje k udržitelné dopravě

Z Enviwiki
Verze z 10. 3. 2011, 07:56, kterou vytvořil Cukbot (diskuse | příspěvky) (Robot: Removing template: Pasdel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Od doby svého vzniku se doprava vyvíjela více méně živelně, s jejím nárůstem je však zřejmé, že se bez určité regulace neobejde. Nejprve se začaly používat normativní nástroje, tedy přímá regulace, poté ekonomické nástroje odrážející skutečné náklady dopravy. Další možností je užití nástrojů politických, tedy regulovat dopravu prostřednictvím strategických plánů, politik a programů. V roce 2005 byla přijata dopravní politika na léta 2005 až 2013, která je základním strategickým dokumentem pro sektor dopravy. Jedním z jejích cílů je také zajištění kvalitní dopravy v rámci udržitelného rozvoje. Dopravní politika je dále rozpracována v rámci sektorových dokumentů, například v Generálním plánu rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI), který svým zaměřením úzce souvisí s projevy dopravy v krajině.

GEPARDI[editovat | editovat zdroj]

GEPARDI, nebo-li Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury vytváří strategický rámec pro řešení rozvoje dopravní infrastruktury České republiky. Projekt je jednou ze sektorových strategií navazujících na Dopravní politiku České republiky pro léta 2005-2013, která byla v roce 2005 schválena. Jeho motto zní: "Dopravní infrastruktura jako silný nástroj rozvoje národního hospodářství a posilování sociální soudržnosti při respektování environmentálních zásad".

Hlavním cílem generálního plánu rozvoje je zkvalitnění mobility osob i zboží. Mezi další cíle patří především prosazování environmentálních standardů a zachování limitů životního prostředí s ohledem na ochranu přírody a přírodních zdrojů a také snaha propojováním dopravně izolovaných území posílit sociální soudržnost.

Mezi priority projektu GEPARDI patří výstavba a modernizace hlavních dopravních sítí, a to jak státního, tak i mezinárodního významu, dále jsou zde navrženy podpůrné balíčky pro hlavní priority rozvoje dopravní infrastruktury a v potaz jsou v rámci Generálního plánu brány také projekty řešící infrastrukturu, které jsou v kompetenci měst či regionů.

Jako doporučený způsob plánování rozvoje dopravní infrastruktury bylo zvoleno vypracování dílčích podrobných strategií státní infrastruktury na dobu 5-10 let. Z hlediska financování byly zvoleny tři scénáře - restriktivní, minimalistický a rozvojový. Idea Generálního plánu GEPARDI je pro rozvoj dopravní infrastruktury i z hlediska jejího působení na životní prostředí jistě přínosem otázkou však zůstává, jak se ji nakonec podaří zrealizovat.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]