Pohostinství Drachkov - Ivana Domorázková

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.Paní Ivana Domorázková provozuje malou vesnickou hospůdku, kde kromě běžné pohostinské činnosti organizuje i různé společenské akce jako jsou plesy, oslavy narozenin a komunitní sešlosti. Své podnikání provozuje od roku 2005, vždy se však jednalo o přidružené podnikání k její hlavní pracovní činnosti. Do obce Drachkov jí na začátku podnikání přivedla náhoda. Za ta léta, si však k obci vypěstovala velmi pozitivní vztah a sama se dobrovolně podílí na mnoha obecních akcích a událostech.

Pohostinství Drachkov - Ivana Domorázková
Domorazkova1.jpg
Základní informace
Název organizace Ivana Domorázková
Typ podnikatelské činnosti hostinská činnost
Počet zaměstnanců 0
Rok založení 2005
Adresa Heydukova 1092, Strakonice 386 01 , provozovna Drachkov 29, okr. Strakonice
Web ne
Další údaje
Název obce/města/regionu Drachkov
Obec s rozšířenou působností Strakonice
Katastrální výměra obce (km2) 3,39
Počet obyvatel 157 (2006)

Východisko pro začátek podnikání

K rozhodnutí paní Domorázkové provozovat vesnickou hospodu přispělo hned několik důležitých faktorů. Prvním byla touha změnit styl života a najít si koníčka. Druhým bylo studijní zaměření dětí paní Domorázkové. Syn i dcera se rozhodli pro pohostinskou činnost a jelikož sháněli sezónní zaměstnání v oboru, rozhodla se paní Domorázkové umožnit jim práci ve svém. Věděla, že si chce pronajmout menší zařízení s příjemnou klientelou. Drachkov odpovídal jejím požadavkům a proto tuto milou hospůdku ležící nedaleko Strakonic pronajala. V současnosti je zde paní Domorázková sama a děti mají vlastní rodiny. Nic ale nemění na tom, že paní Domorázková je se svými „štamgasty“ ráda a svou práci stále bere jako koníčka. 

Nápad a originalita

Venkovské hospody obvykle dobře prosperují v průběhu hlavní letní sezóny. Nemusí se spolehnout jen na přízeň místních pivařů, ale i na zájem turistů, jak chodců, tak i cyklistů. V případě Drachkova to platí dvojnásob, jelikož je okolo hospody vedeno několik turistických a cyklistických tras, které denně využívá mnoho nadšenců jihočeské turistiky.

Paní Domorázková si je vědoma specifik venkovské hospody, díky nimž musí držet ceny piva na úrovni přijatelné pro vesnické štamgasty a v mnoha případech svádět boj s konkurencí improvizovaných náleven v obchodech s potravinami či v trafikách. Hledá proto každoročně cesty, jak si přivydělat a jak zvýšit povědomí zákazníků o její hospodě. Proto pořádá či spolupořádá různé společenské události, které jsou místními nejen oblíbené, ale v místní komunitě přispívají k sociálnímu a kulturními životu.

Rizika a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Rizikem na začátku podnikání bylo v případě hospody paní Domorázkové nutnost hospodu kompletně zařídit a renovovat. Vysoké finanční náklady nebylo možné pokrýt z vlastních zdrojů a bylo tedy nutné vzít si úvěr. Naštěstí v tomto případě získání úvěru nebylo velkým problémem. Nicméně hrozba splácení visela nad paní Domorázkovou, tak jako nad každým s půjčkou.

Po rozběhnutí už žádné velké finanční krize nenastaly, ba naopak se zdá být provoz stabilní a má jasný řád. Paní Domorázková však na toto téma uvádí: "Hospoda je obrovská dřina a nezáleží na tom, zda jste na venkově, nebo zda jste ve městě. Musíte zajistit, aby byl sortiment, musíte každý den do práce a obsloužit zákazníky. Vše je na tom závislé a ta vazba na lidi je v hospodě to nejpodstatnější – pokud totiž nepřijdou, tak můžete rovnou zavřít. Administrace jako taková je složitá a zabere hodně času, já si ale dělám vše sama a musím zaklepat, že jsem nikdy problémy neměla.

Na otázku co je na podnikání pozitivní, odpovídá paní Domorázková následovně: „Na podnikání mě těší, že ti druzí z toho mají radost. I když je Drachkov malá vesnice, tak vím, že lidi těší, že tady ta hospoda je a já mám tak stále zákazníky. To že jsou lidé takoví, jací jsou, mi dokonce pomohlo překonat i těžké životní období."

Ekonomická stabilita a předpoklady udržitelnosti

Při zahájení činnosti měla paní Domorázková sestavený podnikatelský plán, kde byla stanovena počáteční nutná investice a z toho odvozená potřeba výdělku. Paní Domorázková uvádí, že bez základní finanční analýzy nelze s hospodským podnikáním začít: "Nemůžete jít do podnikání a živit to pak vše ze svého. Nicméně já jsem např. nevěděla, v jakých číslech se Drachkovská hospoda točila před tím, než jsem ji převzala, nevěděla jsem ani kolik tam chodí lidí. To z mé strany byla loterie. Naštěstí to celkem dobře vyšlo."

Na otázky ekonomické situace jsme dostali následující odpověď: "Sama vidíte, že se jedná o malý podnik, který provozuji při zaměstnání. Je tedy otevřeno vždy jen v odpoledních hodinách. Snažím se ale otevřít každý den. Přála bych si hospodu rozšířit a mít otevřeno po celý den, nicméně to by mne v současnosti neuživilo. To samé platí pro zaměstnance. Ráda bych tu měla stálou výpomoc, ale vydělat si  v takto malé hospodě ještě na další plat jednoduše není možné. Sužuje nás i cenová politika výrobků – v dnešní době stojí pivo v obchodě pár korun. Lidé si ho tak koupí v obchodě a už nemají potřebu jít do hospody.  Bohužel tím i značně mizí česká tradice, kdy na pivo do hospody chodil každý skoro denně, ale ne proto, aby se napil, ale aby si popovídal se sousedy, vyřešil problémy a byl součástí komunitního života. To a další věci vesnické hospody ruinuje."

Vztah podnikatele k okolnímu prostředí

Vztah k okolí mám velice kladný, obyvatelé mě přijali skvěle  a já se jim na oplátku snažím se vším vyjít vstříc. Podílím se na mnoha společenských akcích, snažím se např. místním spolkům pomoci s organizací a přípravou jejich vlastních akcí či se dobrovolně sama zapojuji."

Doporučení a inspirace

Paní Domorázková uvádí hned několik rad pro ty, kteří mají chuť otevřít si své vlastní malé venkovské zařízení: „Když už se pro to někdo rozhodne, tak bych radila, aby vydržel. Nikdy se Vám investice nevrátí ihned zpátky. Trvá to dlouho než se začne dařit tak, jak si představujete. A dále je nutné neustále investovat, aby bylo možné posouvat podnik stále dál a reagovat na potřeby zákazníka. Komunikace se zákazníky je totiž klíčová. Je nutné naslouchat a objevit co chtějí a vyjít jim vstříc – ať už je to druh piva, nebo touha po čerstvě upečeném masu na grilu."

Bohužel nám ale paní Domorázková na otázku, zda se cítí spokojeně a své podnikání považuje za úspěšné, odpovídá takto: „Dnes už bych do toho nešla. Ono to podnikání není tak úplně lehké a dnešní doba nepodporuje podnikatele.

Pozitiva a negativa podnikání na venkově

Hospodská činnost není příliš rozdílná ve městě nebo na vesnici. Můžeme říci, že klasický model, kdy vesnická hospoda sloužila jako místo, kde se lidé scházejí a řeší problémy, ztrácí význam. Lidé tolik nekomunikují, raději jsou doma. Důležitým aspektem všech hospod, a to i těch venkovských, je internetové připojení. To láká zákazníky a ovlivňuje jejich rozhodování. Bohužel internet hraje významnou roli v komunikaci, respektive spíš v jejím váznutí a tím i ovlivňuje chod a úspěšnost hospody“, uvádí paní Domorázková.

Média a propagace

Reklamu, tak jak si ji každý z nás nejspíš představí, v Drachkově neprovozují – nemají zde žádné webové stránky, reklama neprobíhá ani v tisku ani v jiných médiích. Vše záleží na tom, co si zákazníci mezi sebou řeknou a jak se v hospůdce cítili. To je dle paní Domorázkové ta nejlepší a nejúčinnější reklama.  Tato stránka vznikla za podpory fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07)