Předmět Globální koncepce ochrany životního prostředí

Z Enviwiki
Verze z 13. 2. 2019, 13:27, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „== Univerzita/Fakulta == Fakulta humanitních studií UK == Garant předmětu == prof. Bedřich Moldan == Anotace == Kurz obsahuje základní vědecké a…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Univerzita/Fakulta[editovat | editovat zdroj]

Fakulta humanitních studií UK

Garant předmětu[editovat | editovat zdroj]

prof. Bedřich Moldan

Anotace[editovat | editovat zdroj]

Kurz obsahuje základní vědecké a politické koncepce ochrany životního prostředí, přírody a přírodních zdrojů v globálním měřítku. Přednášky jsou koncipovány v historické perspektivě. Základním koncepčním rámcem je představa udržitelného rozvoje. Kurz začne až druhý výukový týden v LS, tedy 27.2. 2018.

Sylabus[editovat | editovat zdroj]

1.Antropocén (první hodina začne 27.2. 2018)

Paleolit –neolit – industriální epocha – současný vývoj – klíčová 60. léta minulého století. – Rachel Carsonová „Mlčící jaro“ – věda, občanská společnost, politikové – Stockholmská konference 1972 jako mezník.

2. Udržitelný rozvoj

Vývoj od Stockholmu až po Rio+20 (2012) a globální cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – úloha OSN – deklarace – principy.

3.Environmentální chování a politika

Lidské jednání, veřejná správa – zákony- účast veřejnosti – nástroje environmentální politiky - Aarhuská úmluva – společenské normy.

4.Východiska a postoje

Lidské hodnoty – filosofická východiska – hlubinná ekologie – teorie Gaia – ekomodernizmus – Laudato Si.

5. Environmentální věda

SCEP 1971 – biosféra – Miléniové hodnocení ekosystémů, planetární meze – indikátory – věda a politika (IPCC).

6. Přírodní služby a planetární meze

Ekosystémové služby, zátěž prostředí, kritické zátěže.

7. Ochrana přírody

„Klasická“ ochrana – biodiverzita – cíle z Aiči – „Half Earth“ E.O.Wilsona – „novel ecosystems“.

8. Klíčové přírodní zdroje

Voda, potraviny, energie.

9. Ochrana klimatu

Zemské klima, Rámcová úmluva, Pařížská dohoda.

10. Ekonomie životního prostředí

Obecný pohled – „decoupling“ – ekonomické hodnocení – TEEB – přírodní kapitál.

11. Zelená ekonomika

„Mikroekonomický“ pohled – podniky – win/win – technické normy – dobrovolné nástroje greenwashing.

12. Globální vládnutí

Globální veřejné statky – OSN – MEAs – Vestfálský systém.

13. Výzvy a rizika

Současný a budoucí vývoj – hlavní rizika – klima – energie – potraviny –voda – biodiverzita – předpokládaný politický a ekonomický vývoj.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • REID, Walter V. et al. Ekosystémy a lidský blahobyt: Syntéza: Zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2005. 138 s. ISBN 80-239-6300-7.
  • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 419 s. ISBN 978-80-246-1580-6.
  • UN Secretary General High-Level Panel on Global Sustainability: Resilient People, Resilient Planet. 1st ed. New York: UN, 2012. 107 p. ISBN/ISSN 9789210553049.
  • ROCKSTRÖM, Johan, et al. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society, 2009, vol. 14, no 2, art. 32. ISSN 1708-3087. [cit. 2014-05-11]. Dostupné z: <http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/>.
  • STEFFEN, Will et al. Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure. 2. vyd. Berlin: Springer-Verlag, 2005. 336 p. ISBN 978-3-540-26594-8.
  • Doporučená literatura:
  • CARSON, Rachel. Silent Spring. Penguin Books, Harmondsworth, 1962. 206 s. ISBN 0-14-013891-9.
  • MEADOWS, Donella H. et al. Překročení mezí. Praha: Argo, 1995. 320 s. ISBN 80-85794-83-7.
  • Světová komise pro životní prostředí a rozvoj. Naše společná budoucnost. Praha: Academia, 1991. 300 s. ISBN 80-85368-07-02.
  • TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations. Earthscan. 392 p. ISBN 978-960-85918-4-4.