Případová studie: Českomoravský cement

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Případová studie udržitelného podnikání

Jaké akce nebo opatření směrem k udržitelnému provozu či jeho výstupům konkrétní podnik uplatňuje? Co jej k tomu motivovalo?

Informace o podniku

stručně – hlavní podnikatelské aktivity, počet zaměstnanců, země, kam se distribuují výrobky či kde podnik má své pobočky atd.

Českomoravský cement,a.s. je obchodní firmou, jejímž akcionářem je HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V..HeidelbergCement je nadnárodní firma, která má více než 36 000 zaměstnanců v 50 zemích.

Českomoravský cement má v současné době výrobu soustředěnou pouze ve dvou závodech – v Praze–Radotíně a v Mokré nedaleko Brna. V závodě Králův Dvůr, byla v roce 2003 výroba cementu dočasně přerušena a v provozu je pouze moderní balicí linka a expedice. V areálu tohoto závodu se nachází také kanceláře některých útvarů správy a dalších společností koncernu.

Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v České republice. Do jeho sortimentu patří Portlandské cementy, Portlandské struskové cementy a cementy s upravenými vlastnostmi.

Partneři

Kdo je partnertem podniku?

Cíle

hlavní kvalitativní i kvantitativní cíle podniku

Aktivity zaměřené na udržitelné podnikání

Problémy, potíže a zkušenosti

& jak byly překonávány

Výsledky

hlavní výsledky podniku při uplatňování přijaté strategie

Závěry

Komentář

Máme věřit všemu, co podnik deklaruje na svých webových stránkách? Zkuste například vyhledat googlem “Českomoravský cement + imise”, objevíte informace jako:

“Největším emitentem na území Prahy je Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provoz Radotín, který emituje zejména prachové částice a oxidy dusíku. Dalším významným emitentem je Teplárna Malešice provozovatele Pražská teplárenská rovněž emitující tuhé znečišťující látky TZL a NOx.”

Zdroj:

http://envis.praha-mesto.cz/(wmauj455aohw3x55qsmrc0nf)/files/=55621/stavZPvkrajichCR06_praha.pdf (str. 4)

Zdroje k případové studii