Případová studie: Českomoravský cement: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(informace o podniku)
(doplnění aktivit)
Řádek 9: Řádek 9:
  
 
Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v České republice. Do jeho sortimentu patří Portlandské cementy, Portlandské struskové cementy a cementy s upravenými vlastnostmi – síranovzdorný cement a cement silniční. Kromě produkce celé řady různých cementů poskytuje firma také servis v oblasti logistiky a poradenství.  
 
Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v České republice. Do jeho sortimentu patří Portlandské cementy, Portlandské struskové cementy a cementy s upravenými vlastnostmi – síranovzdorný cement a cement silniční. Kromě produkce celé řady různých cementů poskytuje firma také servis v oblasti logistiky a poradenství.  
 
Českomoravský cement je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001, certifikátu ekologického managementu ČSN EN ISO 14001 a certifikátu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.
 
 
  
 
==Partneři==
 
==Partneři==
Řádek 20: Řádek 17:
  
 
==Aktivity zaměřené na udržitelné podnikání==
 
==Aktivity zaměřené na udržitelné podnikání==
 +
 +
Českomoravský cement svou činností značnou měrou ovlivňuje okolní prostředí, je samozřejmě těžké chránit přírodní zdroje, které zároveň slouží  pro hospodářské aktivity, nicméně podnik se o to snaží a podle svých slov přistupuje k ochraně životního prostředí komplexním způsobem na principech trvale udržitelného rozvoje.  V Českomoravském cementu je zaveden Integrovaný systém managementu, který zahrnuje certifikované systémy:
 +
 +
*Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001
 +
*Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
 +
*Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001
 +
 +
Aktivity podniku na poli ochrany životního prostředí lze rozdělit do několika skupin:
 +
 +
*Snižování negativních dopadů na životní prostředí – snižování prašnosti, hlučnosti, snižování energetické náročnosti apod.
 +
*Využívání alternativních materiálů a paliv
 +
*Ekologické chování při těžbě vápenců
 +
*Následná rekultivace těch částí lomu, kde už byla ukončena těžba
  
 
==Problémy, potíže a zkušenosti==
 
==Problémy, potíže a zkušenosti==

Verze z 8. 4. 2008, 10:10

Případová studie udržitelného podnikání

Jaké akce nebo opatření směrem k udržitelnému provozu či jeho výstupům konkrétní podnik uplatňuje? Co jej k tomu motivovalo?

Informace o podniku

Společnost Českomoravský cement,a.s je součástí mezinárodní skupiny Heidelbergcement, se sídlem v německém Heidelbergu. Tato nadnárodní firma má více než 36 000 zaměstnanců v 50 zemích.

Podnik Českomoravský cement provozuje v současné době pouze dvě cementárny, a to v Praze–Radotíně, kde má výroba cementu již 130 letou tradici a v Mokré nedaleko Brna, ta byla otevřena v roce 1968. Ve třetí cementárně, která se nachází v Králově Dvoře u Berouna, byla v roce 2003, z důvodu nepříznivé situace na tuzemském trhu s cementem, výroba cementu dočasně přerušena a v provozu je zde pouze moderní balicí linka a expedice.

Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v České republice. Do jeho sortimentu patří Portlandské cementy, Portlandské struskové cementy a cementy s upravenými vlastnostmi – síranovzdorný cement a cement silniční. Kromě produkce celé řady různých cementů poskytuje firma také servis v oblasti logistiky a poradenství.

Partneři

Kdo je partnertem podniku?

Cíle

hlavní kvalitativní i kvantitativní cíle podniku

Aktivity zaměřené na udržitelné podnikání

Českomoravský cement svou činností značnou měrou ovlivňuje okolní prostředí, je samozřejmě těžké chránit přírodní zdroje, které zároveň slouží pro hospodářské aktivity, nicméně podnik se o to snaží a podle svých slov přistupuje k ochraně životního prostředí komplexním způsobem na principech trvale udržitelného rozvoje. V Českomoravském cementu je zaveden Integrovaný systém managementu, který zahrnuje certifikované systémy:

  • Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001
  • Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
  • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001

Aktivity podniku na poli ochrany životního prostředí lze rozdělit do několika skupin:

  • Snižování negativních dopadů na životní prostředí – snižování prašnosti, hlučnosti, snižování energetické náročnosti apod.
  • Využívání alternativních materiálů a paliv
  • Ekologické chování při těžbě vápenců
  • Následná rekultivace těch částí lomu, kde už byla ukončena těžba

Problémy, potíže a zkušenosti

& jak byly překonávány

Výsledky

hlavní výsledky podniku při uplatňování přijaté strategie

Závěry

Komentář

Máme věřit všemu, co podnik deklaruje na svých webových stránkách? Zkuste například vyhledat googlem “Českomoravský cement + imise”, objevíte informace jako:

“Největším emitentem na území Prahy je Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provoz Radotín, který emituje zejména prachové částice a oxidy dusíku. Dalším významným emitentem je Teplárna Malešice provozovatele Pražská teplárenská rovněž emitující tuhé znečišťující látky TZL a NOx.”

Zdroj:

http://envis.praha-mesto.cz/(wmauj455aohw3x55qsmrc0nf)/files/=55621/stavZPvkrajichCR06_praha.pdf (str. 4)

Zdroje k případové studii