Příklady dobré praxe v podnikání

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Případové studie

Případové studie v českém jazyce

Příklady environmentálně příznivého podnikání

Případové studie společenské odpovědnosti firem

Zahraniční case studies

Zastřešující podnikatelské organizace

Informační materiály o dobré praxi poskytují také různé zastřešující podnikatelské organizace, které sdružují podniky z mnoha oborů. Vzájemné sdílení dobré praxe, tzv. business helping business, zprostředkovávají například:

Organizace související s OSN

Organizace založené samotnými firmami

  • World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, http://www.wbcsd.org; nabídka case studies v menu vpravo
  • GEMI Global Environmental Management Initiative – soukromý subjekt http://www.gemi.org

Odkazy

Literatura