Organismus

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V biologii a ekologii, organismus je živá bytost (řecky organon = instrument) .

Základní složkou živých organismů jsou buňky. Existují i tzv. nebuněčné organismy, které někteří vědci nepovažují za organismy vůbec. Jedná se především o viry, viroidy, popř. priony. Tyto organismy nejsou schopny samostatné existence nebo alespoň samostatného rozmnožování.

Fráze komplexní organismus označuje každý organismus s víc než jednou buňkou.

Charakteristické znaky společné pro organismy (tzv. projevy života):

  • Chemické složení: bílkoviny, nukleové kyseliny, sacharidy
  • Chemické procesy: základní metabolismus má stejný průběh (skládání a rozkládání látek)
  • Dynamika, neustálé proměny a výměna látek, energie a informací s prostředím.
  • Reakce na podněty z vnějšího prostředí a přizpůsobení se.
  • Reprodukce (rozmnožování), vede k zachování rodu a druhu - na základě dědičnosti
  • Růst, neplatí obecně
  • Dědičnost
  • Evoluce (vývoj), živé soustavy se neustále dlouhodobě přizpůsobují měnícím se podmínkám.
  • Buňka je základní stavební a funkční jednotkou (výjimku tvoří viry = podbuněčné org.)

Tyto znaky ale nejsou univerzální. Mnoho organismů není schopných samostatného pohybu a nereagují přímo na své prostředí. Mikroorganismy jako bakterie nemusí provádět dýchání, ale používají alternativní metabolické cesty. Některé organismy nerostou, mají po celý život více méně konstantní velikost.

Zdroje

Přispěvatelé Wikipedie, Organismus [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2007, Datum poslední revize 14. 12. 2007, 15:13 UTC, [citováno 17. 02. 2008] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismus&oldid=2059955>

Odkazy

Externí odkazy