Ochrana vod: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Nová stránka: == Typy ohrožení == Základní dvě hrozby týkající se vody, které mohou ovlivnit kvalitu lidského života, je její nedostatek a její znečištění. Kvalitní pitná voda ...)
 
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
== Typy ohrožení ==
 
 
 
Základní dvě hrozby týkající se vody, které mohou ovlivnit kvalitu lidského života, je její nedostatek a její znečištění. Kvalitní pitná voda chybí nejvíce na africkém kontinentě a ve střední Asii, s těmito problémy se však potýká polovina světové populace. Protože je voda základní lidskou potřebou, je často příčinou konfliktů, které se mohou projevit i v globálním měřítku.
 
Základní dvě hrozby týkající se vody, které mohou ovlivnit kvalitu lidského života, je její nedostatek a její znečištění. Kvalitní pitná voda chybí nejvíce na africkém kontinentě a ve střední Asii, s těmito problémy se však potýká polovina světové populace. Protože je voda základní lidskou potřebou, je často příčinou konfliktů, které se mohou projevit i v globálním měřítku.
  
Řádek 14: Řádek 12:
  
 
== Legislativa ==
 
== Legislativa ==
'''Česká republika'''
+
=== Česká republika ===
*http://www.enviweb.cz/?env=voda_leg
+
*[http://www.enviweb.cz/?env=voda_leg Vodní legislativa na Enviwebu]
*[http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp_dokumenty/legislativa/254_2001.pdf zákon č. 254/2001 Sb.], o vodách a [http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=35651&ids=0 zákon č. 274/2001 Sb.], o vodovodech a kanalizacích
+
*[http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp_dokumenty/legislativa/254_2001.pdf zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách]
*http://www.mze.cz/
+
*[http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=35651&ids=0 zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích]
*http://www.env.cz/
+
 
*http://www.voda.tzb-info.cz/
+
=== Evropská unie ===
*'''legislativa EU''' http://heis.vuv.cz/
+
*[http://heis.vuv.cz/ legislativa EU]
  
 
== Příklady pro výuku ==
 
== Příklady pro výuku ==
*Čtení z časopisu Bedrník, téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/hk/Voda Voda]
+
*Čtení z časopisu Bedrník, téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/hk/Voda.pdf Voda]
 
*Využití Diáře pro učitele z produkce CENIA: Téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/CENIA/Voda.pdf Voda]
 
*Využití Diáře pro učitele z produkce CENIA: Téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/CENIA/Voda.pdf Voda]
  
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
*http://www.czp.cuni.cz/knihovna/WEHAB/Celek.pdf  
+
*[http://www.czp.cuni.cz/knihovna/WEHAB/Celek.pdf Dokument WEHAB]
*http://www.cenia.cz/www/webapp.nsf/webitems/EVVO_DiarCENIA
+
*[http://www.fs.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/COVP/Covpe-2.htm Čištění odpadních vod] - studijní materiál FS ČVUT
*čištění: http://www.fs.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/COVP/Covpe-2.htm
+
 
 +
== Externí odkazy ==
 +
*[http://ekolist.cz/kn-voda.shtml Voda] - Zelený knihomol: Česká literatura k tématu
 +
*[http://www.vodnihospodarstvi.cz Časopis Vodní hospodářství]
 +
*[http://www.chmi.cz web Českého hydrometeorologického ústavu]
 +
*[http://www.env.cz/env.nsf/voda?OpenFrameSet Ministerstvo životního prostředí ČR, ochrana vod]
 +
*[http://sweb.cz/ochranavod/ostwww/vstup.html Občanské sdružení Ochrana vod]
 +
*[http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJMF65TSEA Odborné subjekty v oblasti ochrany vod řízené MŽP ČR]
 +
*[http://www.ecmost.cz/ver_cz/pujcovna/voda.htm Publikace o vodě] - z nabídky Ekologického centra Most pro Krušnohoří
 +
*[http://www.otterwasser.de/english/refere.htm#Konzepte - Udržitelné čištění vod – příklady ze světa]
 +
*[http://www.pvk.cz/show.asp?column=28 Vodárenské a kanalizační muzeum]
 +
*[http://www.voda.mze.cz Vodohospodářský informační portál Ministerstva zemědělství ČR]
 +
*[http://www.vuv.czVýzkumný ústav vodohospodářský TGM]
 +
 
 +
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody Znečištění vody na české Wikipedii]
 +
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88 Povodeň na české Wikipedii]
 +
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Tsunami Tsunami na české Wikipedii]
 +
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Zavla%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD Zavlažování na české Wikipedii]
 +
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Water_pollution Water pollution na anglické Wikipedii]
 +
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Flood Flood na anglické Wikipedii]
 +
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami Tsunami na anglické Wikipedii]
 +
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Irrigation Irrigation na anglické Wikipedii]
  
== Odkazy ==
+
{{Licence cc|Kolářová, Hana}}
*Zelený knihomol: [http://ekolist.cz/kn-voda.shtml Voda]. Česká literatura k tématu
 
*Časopis Vodní hospodářství http://www.vodnihospodarstvi.cz
 
*Český hydrometeorologický ústav http://www.chmi.cz
 
*Ministerstvo životního prostředí ČR, ochrana vod http://www.env.cz/env.nsf/voda?OpenFrameSet
 
*Občanské sdružení Ochrana vod http://sweb.cz/ochranavod/ostwww/vstup.html
 
*Odborné subjekty v oblasti ochrany vod řízené MŽP ČR http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJMF65TSEA
 
*Publikace o vodě (z nabídky Ekologického centra Most pro Krušnohoří) http://www.ecmost.cz/ver_cz/pujcovna/voda.htm
 
*Udržitelné čištění vod – příklady ze světa http://www.otterwasser.de/english/refere.htm#Konzepte
 
*Vodárenské a kanalizační muzeum – http://www.pvk.cz/show.asp?column=28
 
*Vodohospodářský informační portál Ministerstva zemědělství ČR http://www.voda.mze.cz
 
*Výzkumný ústav vodohospodářský TGM http://www.vuv.cz
 
  
''Připravila Hana Kolářová, Bedrník, číslo 2, ročník 3, 2005, téma voda''
+
[[Kategorie:Povrchové a podzemní vody]]
 +
[[Kategorie:Vodní hospodářství]]

Aktuální verze z 13. 5. 2016, 15:00

Základní dvě hrozby týkající se vody, které mohou ovlivnit kvalitu lidského života, je její nedostatek a její znečištění. Kvalitní pitná voda chybí nejvíce na africkém kontinentě a ve střední Asii, s těmito problémy se však potýká polovina světové populace. Protože je voda základní lidskou potřebou, je často příčinou konfliktů, které se mohou projevit i v globálním měřítku.

Znečištění vodních zdrojů může být způsobeno průmyslovým využíváním vody, rozpouštěním škodlivých látek z půdy do vody (škodliviny pocházející ze zemědělské činnosti, ze špatného nakládání s odpady,...), odpadní vody z domácností (splaškové vody obsahují patogenní mikroorganismy a vajíčka parazitů, kteří mohou být nositeli nákazy a infekcí) a různé ekologické havárie v oblasti zdroje pitné vody (únik chemikálií, potopení tankerů atd.).

Dalším faktorem, v němž voda představuje hrozbu, jsou záplavy, tsunami a další. Jde o jevy přírodní, které jsou v poslední době umocňovány činností člověka. Například zástavba, kácení lesů způsobují menší vsak dešťové vody, což může být příčinou či zhoršení průběhu povodní. Globální změny klimatu mohou být příčinou tání ledovců a zvyšování hladiny světového oceánu.

Přirozený ráz krajiny a vodních toků, které se využívají jako zdroje zavlažování, podmínky pro dopravu a další jsou ohroženy důlní činností a nadměrným využíváním těchto vodních zdrojů. Následky mohou být velice negativní – mizení toků, změna jejich směru,...

Druhy ochrany[editovat | editovat zdroj]

Předcházet nadměrnému užívání vody a jejímu znečištění lze různým způsobem. Na mikroúrovni je třeba zavádět ekologicky šetrnější způsoby využívání vody, ne tak náročné na její spotřebu, šetřit s výrobky, k jejichž výrobě vodu využíváme, nepoužívat kvalitní vody tam, kde lze sáhnout k využití vody méně kvalitní, používat různorodé zdroje vody (např. vodu dešťovou), vodu použitou vracet zpět do vodního cyklu (čističky odpadních vod), volit efektivnější metody zemědělského zavlažování a další.

Legislativa[editovat | editovat zdroj]

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

Evropská unie[editovat | editovat zdroj]

Příklady pro výuku[editovat | editovat zdroj]

  • Čtení z časopisu Bedrník, téma Voda
  • Využití Diáře pro učitele z produkce CENIA: Téma Voda

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]