Národní strategie udržitelného rozvoje

Národní strategie udržitelného rozvoje či národní strategie pro udržitelný rozvoj (anglicky: National strategy for sustainable development, National sustainable development strategy či National Sustainable Development Strategies - NSDS) je dlouhodobý a komplexní plán zahrnující nejrůznější dílčí aktivity zaměřené na vývoj dané země v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Hlasy volající po vytváření národních strategií udržitelného rozvoje se vyskytovaly v diskuzích jednotlivých složek Organizace spojených národů - OSN (United Nations - UN) stále častěji od konce osmdesátých let. Zmiňuje je i osmá kapitola Agendy 21 (1992), která vyzývá země k přijetí národních strategií pro udržitelný rozvoj, které by měly slaďovat aktivity napříč ekonomickým, sociálním a environmentálním plánováním, které země vyvíjí.

O pět let později, v roce 1997 zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN (Special Session of the General Assembly of the United Nations) znovu zmínilo důležitost NSDS a předsevzalo si za cíl jejich formulaci a zpracování jednotlivými členskými státy do roku 2002.

V roce 2002 na Světovém summitu pro udržitelný rozvoj (World Summit for Sustainable Development - WSSD) se státy dohodly nejen k učinění okamžitých kroků k zahájení pokroku ve formulování a vytváření národních strategií pro udržitelný rozvoj ale také k jejich implementaci do roku 2005.

Integrace principů udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých zemí je jedním z cílů obsažených v Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů (United Nations Millennium Declaration) k dosažení cíle udržitelnosti environmentální stability. Vlády by měly pokračovat v obnovení svých závazků, co se týče rozvíjení a implementace strategií pro udržitelný rozvoj.[1]

OdkazyEditovat

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Sustainable Development Strategy in Canada na anglické Wikipedii.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Sustainable development in Scotland na anglické Wikipedii.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Ecologically sustainable development na anglické Wikipedii.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Sustainable Development Policy Institute na anglické Wikipedii.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku National Strategy for a Sustainable America na anglické Wikipedii.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Sustainable Development Commission na anglické Wikipedii.


ReferenceEditovat

Literatura k dalšímu studiuEditovat

 • A sustainable future in our hands: a guide to the EU's sustainable development strategy. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. 79 s. ISBN 978-92-79-07271-0. Dostupné také z: http://ec.europa.eu/health-eu/doc/sustainable_dev.pdf.
 • KOLÁŘOVÁ, Hana, ed., MOLDAN, Bedřich, ed. a HÁK, Tomáš, ed. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. Svazek 5, Národní strategie udržitelného rozvoje a regionální rozvoj. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2002. 140 s. ISBN 80-239-0068-4.
 • KOVANDA, Jan, ed. a MOLDAN, Bedřich, ed. Podkladové dokumenty pro Národní strategii udržitelného rozvoje České republiky. Praha: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí, po r. [1998]. 214 s.
 • Measuring Progress Towards a more Sustainable Europe: 2007 monitoring report of the EU sustainable development strategy. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. 313 s. ISBN 978-92-79-05043-5.
 • MOLDAN, Bedřich, ed. Národní strategie udržitelného rozvoje České republiky: (návrh). Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2001. 61 s. ISBN 80-238-7959-6.
 • MOLDAN, Bedřich, ed., HÁK, Tomáš, ed. a KOLÁŘOVÁ, Hana, ed. Národní strategie udržitelného rozvoje a regionální rozvoj. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2002. 140 s. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek; sv. 5. ISBN 80-238-8378-X.
 • MOLDAN, Bedřich, ed., KOVANDA, Jan, ed. a HÁK, Tomáš, ed. Progress report on the Czech Republic sustainable development strategy: summary. 1st ed. Prague: Ministry of the Environment, 2009. 31 s. ISBN 978-80-7212-492-3.
 • POTŮČEK, Martin et al. Strategic governance and the Czech Republic. 1st ed. Praha: Karolinum, 2009. 194 s. ISBN 978-80-246-1681-0.
 • Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR = Progress report on the Czech Republic Strategy for Sustainable Development. Praha: Úřad vlády ČR, 2006. 168, 174 s. ISBN 80-86734-95-1.
 • Strategie udržitelného rozvoje České republiky = The Czech Republic strategy for sustainable development. Praha: Úřad vlády ČR, 2005. 67, 69 s. ISBN 80-86734-42-0.
 • Sustainable development strategy for Šumava biosphere reserve: supporting material for workshop: September 17 - 21, 2001 Kvilda, Czech Republic. České Budějovice: Institute of Landscape Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. 17 s.

Externí odkazyEditovat

Stránky International Institute for Sustainable development (IISD)

National Strategies for Sustainable Development Challenges, Approaches and Innovations in Strategic and Co-ordinated Action, A 19-Country Study

National Sustainable Development Strategies (NSDS) na Sustainable Development knowledge platformTato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->