Národní plán obnovy: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 14: Řádek 14:
 
Dalšími podmínkami financování z RFF jsou:
 
Dalšími podmínkami financování z RFF jsou:
  
*Jednou z hlavních oblastí čerpání prostředků mají být projekty v oblasti klimatu (až 37 % celkových výdajů). To má přispět k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050, což je součástí Zelené dohody pro Evropu  a je v souladu s  cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a Pařížskou dohodou.  
+
*Jednou z hlavních oblastí čerpání prostředků mají být projekty v oblasti klimatu (až 37 % celkových výdajů). To má přispět k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050, což je součástí Zelené dohody pro Evropu  a je v souladu s  cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a Pařížskou dohodou.
 
*Dále platí, že národní plány členských států musí být v souladu s obecným principem „významně neškodit“ životnímu prostředí („do no significant harm principle“) dle tzv. taxonomie EU.
 
*Dále platí, že národní plány členských států musí být v souladu s obecným principem „významně neškodit“ životnímu prostředí („do no significant harm principle“) dle tzv. taxonomie EU.
 
*Další klíčovou oblastí je digitální transformace ekonomik (minimálně 20 % financí), která má přispět k růstu přidané hodnoty a vyšší konkurenceschopnosti států EU.
 
*Další klíčovou oblastí je digitální transformace ekonomik (minimálně 20 % financí), která má přispět k růstu přidané hodnoty a vyšší konkurenceschopnosti států EU.
Řádek 21: Řádek 21:
 
Plány se musí zásadně dotknout těchto vlajkových iniciativ
 
Plány se musí zásadně dotknout těchto vlajkových iniciativ
  
* Nabírání na síle (Power Up) – budování a integrace kapacit obnovitelné energie
+
*Nabírání na síle (Power Up) – budování a integrace kapacit obnovitelné energie
* Renovace (Renovate) – zlepšení energetické účinnosti budov
+
*Renovace (Renovate) – zlepšení energetické účinnosti budov
* Dobíjení a doplňování paliva (Recharge and Refuel) – urychlení rozvoje čisté mobility
+
*Dobíjení a doplňování paliva (Recharge and Refuel) – urychlení rozvoje čisté mobility
* Připojení (Connect) – budování vysokorychlostního internetu
+
*Připojení (Connect) – budování vysokorychlostního internetu
* Modernizace (Modernise) – EU-ID a modernizace klíčových digitálních veřejných služeb
+
*Modernizace (Modernise) – EU-ID a modernizace klíčových digitálních veřejných služeb
* Rozšíření (Scale-up) – vytváření evropského průmyslového cloudu
+
*Rozšíření (Scale-up) – vytváření evropského průmyslového cloudu
* Změna kvalifikace a prohlubování dovedností (Reskill and Upskill)
+
*Změna kvalifikace a prohlubování dovedností (Reskill and Upskill)
  
 
==Obsah Národního plánu obnovy ČR==
 
==Obsah Národního plánu obnovy ČR==
Řádek 39: Řádek 39:
 
| jazyk = cs
 
| jazyk = cs
 
| datum přístupu = 2021-03-06
 
| datum přístupu = 2021-03-06
}}</ref>
+
}}</ref> Česká republika musí odevzdat Evropské komisi definitivní plán Národního plánu obnovy do konce dubna 2021.
  
 
*Plán reforem a investic, prostředky z RRF (odhadem 182 mld. Kč ve stálých cenách roku 2018) na roky 2020–2026).
 
*Plán reforem a investic, prostředky z RRF (odhadem 182 mld. Kč ve stálých cenách roku 2018) na roky 2020–2026).
Řádek 55: Řádek 55:
 
*Vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu
 
*Vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu
  
== Principy financování ze strany Evropské komise ==
+
==Principy financování ze strany Evropské komise==
  
* Jedná se o výsledkově orientovaný nástroj
+
*Jedná se o výsledkově orientovaný nástroj
* Není založen na úhradě výdajů vzniklých členským státům, jako je tomu v případě financování soudržnosti.
+
*Není založen na úhradě výdajů vzniklých členským státům, jako je tomu v případě financování soudržnosti.
* Proplácení na základě dosažení KPIs (milníků a cílů), nikoliv reálných nákladů
+
*Proplácení na základě dosažení KPIs (milníků a cílů), nikoliv reálných nákladů
  
 
==Šest pilířů Národního plánu obnovy==
 
==Šest pilířů Národního plánu obnovy==
Řádek 70: Řádek 70:
 
***2. Dekarbonizace ČR - přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. I přes zanedbatelný podíl ČR na celkových emisích ve srovnání s velkými zeměmi ve světě i v Evropě a podstatnému snížení emisí oproti stavu v roce 1990, je důležité nadále přispívat k cíli snížení emisí. Řada dekarbonizačních iniciativ je ekonomicky návratných a ČR může získat výrazný náskok v budování nové, udržitelné ekonomiky a zvýšit svoji konkurenceschopnost na globálním trhu.
 
***2. Dekarbonizace ČR - přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. I přes zanedbatelný podíl ČR na celkových emisích ve srovnání s velkými zeměmi ve světě i v Evropě a podstatnému snížení emisí oproti stavu v roce 1990, je důležité nadále přispívat k cíli snížení emisí. Řada dekarbonizačních iniciativ je ekonomicky návratných a ČR může získat výrazný náskok v budování nové, udržitelné ekonomiky a zvýšit svoji konkurenceschopnost na globálním trhu.
 
***3. Příprava na dopad klimatické změny - přes všechny snahy o omezení emisí skleníkových plynů se klima nadále výrazně proměňuje. ČR čerpající ze svého mírného podnebí se na tyto změny musí adaptovat, aby minimalizovala jejich dopad na své hospodářství a kvalitu života obyvatel.
 
***3. Příprava na dopad klimatické změny - přes všechny snahy o omezení emisí skleníkových plynů se klima nadále výrazně proměňuje. ČR čerpající ze svého mírného podnebí se na tyto změny musí adaptovat, aby minimalizovala jejich dopad na své hospodářství a kvalitu života obyvatel.
*Vzdělávání a trh práce (10 %)
+
*'''Vzdělávání a trh práce''' (10 %)
*Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid (11 %)
+
 
*Výzkum, vývoj a inovace (6 %)
+
Vzdělávací systém České republiky na všech svých úrovních potvrzuje ve srovnání se zeměmi obdobného historického vývoje i hospodářské kondice svoji kvalitu a vysokou úroveň.
*Zdraví a odolnost obyvatel (7 %)
+
 
 +
* Technologie proměňují všechna hospodářská odvětví. Vytvářejí se nové kategorie zaměstnání, mění se soubory dovedností potřebných pro tradiční i nová povolání. Mezi ty patří digitální dovednosti, vyšší kognitivní dovednosti, mezilidské dovednosti a dovednost přizpůsobivosti změnám.
 +
* Efektivní fungování trhu práce musí podpořit posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky a její posun v globálním hodnotovém žebříčku.
 +
* Trh práce musí zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly a pro ni kvalitní pracovní podmínky a reagovat na požadavky trvale udržitelného rozvoje.
 +
* Cílem je:
 +
 
 +
* zajištění digitalizace škol
 +
* vytvoření nových programů zaměřených na nové potřeby státu a ekonomiky
 +
* vytvoření provázaného ekosystému pro zvyšování kvalifikací dospělých
 +
 
 +
*'''Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid''' (11 %)
 +
*'''Výzkum, vývoj a inovace''' (6 %)
 +
*'''Zdraví a odolnost obyvatel''' (7 %)
  
 
==Kritika Národního plánu obnovy==
 
==Kritika Národního plánu obnovy==

Verze z 6. 3. 2021, 20:54

Národní plán obnovy je součástí Nástroje na podporu oživení a odolnosti Evropské unie (Recovery and Resilience Facility)

Celkem by mělo být rozděleno v rámci EU 312,5 mld. EUR v rámci grantů

Kritéria pro reformy a investice v rámci RRF:

Musí:

 • Reflektovat specifická doporučení Rady pro danou zemi přijímaná v rámci evropského semestru (tzv. Country Specific Recommendations – CSR), a to jak pro rok 2020, tak 2019.
 • Přispívat k posílení potenciálu růstu a tvorby pracovních míst i ekonomické a sociální odolnosti.
 • Přispívat k digitální i zelené transformaci.
 • Mít trvalý dopad.
 • Být vzájemně koherentní.

Dalšími podmínkami financování z RFF jsou:

 • Jednou z hlavních oblastí čerpání prostředků mají být projekty v oblasti klimatu (až 37 % celkových výdajů). To má přispět k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050, což je součástí Zelené dohody pro Evropu a je v souladu s cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a Pařížskou dohodou.
 • Dále platí, že národní plány členských států musí být v souladu s obecným principem „významně neškodit“ životnímu prostředí („do no significant harm principle“) dle tzv. taxonomie EU.
 • Další klíčovou oblastí je digitální transformace ekonomik (minimálně 20 % financí), která má přispět k růstu přidané hodnoty a vyšší konkurenceschopnosti států EU.

Sedm evropských vlajkových iniciativ

Plány se musí zásadně dotknout těchto vlajkových iniciativ

 • Nabírání na síle (Power Up) – budování a integrace kapacit obnovitelné energie
 • Renovace (Renovate) – zlepšení energetické účinnosti budov
 • Dobíjení a doplňování paliva (Recharge and Refuel) – urychlení rozvoje čisté mobility
 • Připojení (Connect) – budování vysokorychlostního internetu
 • Modernizace (Modernise) – EU-ID a modernizace klíčových digitálních veřejných služeb
 • Rozšíření (Scale-up) – vytváření evropského průmyslového cloudu
 • Změna kvalifikace a prohlubování dovedností (Reskill and Upskill)

Obsah Národního plánu obnovy ČR

Za přípravu Národního plánu obnovy je odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu.[1] Česká republika musí odevzdat Evropské komisi definitivní plán Národního plánu obnovy do konce dubna 2021.

 • Plán reforem a investic, prostředky z RRF (odhadem 182 mld. Kč ve stálých cenách roku 2018) na roky 2020–2026).
 • Závazky do konce roku 2023 (70 % do konce roku 2022)
 • Platby jsou možné až do roku 2026.
 • Zpětně způsobilé výdaje od 1. února 2020.
 • Cílem je financovat strukturální reformy a veřejné investice.

Požadavky na NPO

musí být v souladu s

 • Národním programem reforem
 • Dohodou o partnerství
 • Plánem (plány) spravedlivé územní transformace
 • Vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu

Principy financování ze strany Evropské komise

 • Jedná se o výsledkově orientovaný nástroj
 • Není založen na úhradě výdajů vzniklých členským státům, jako je tomu v případě financování soudržnosti.
 • Proplácení na základě dosažení KPIs (milníků a cílů), nikoliv reálných nákladů

Šest pilířů Národního plánu obnovy

 • Digitální transformace (11 %)
 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (52 %)
  • zajistí zlepšený pohyb produktů s okolními zeměmi a zároveň napomůže ke zlepšování životního prostředí.
  • Zahrnuje 3 hlavní oblasti:
   • 1. Zlepšení fyzické infrastruktury - primárně dopravní. Důležitá pro konkurenceschopnost regionů. Zajišťuje jejich propojení s obchodními partnery a přesun lidí a zboží v rámci ČR, Evropy i zbytku světa. Přesun k energeticky efektivnějším dopravním sítím přispívá k plnění zelené agendy.
   • 2. Dekarbonizace ČR - přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. I přes zanedbatelný podíl ČR na celkových emisích ve srovnání s velkými zeměmi ve světě i v Evropě a podstatnému snížení emisí oproti stavu v roce 1990, je důležité nadále přispívat k cíli snížení emisí. Řada dekarbonizačních iniciativ je ekonomicky návratných a ČR může získat výrazný náskok v budování nové, udržitelné ekonomiky a zvýšit svoji konkurenceschopnost na globálním trhu.
   • 3. Příprava na dopad klimatické změny - přes všechny snahy o omezení emisí skleníkových plynů se klima nadále výrazně proměňuje. ČR čerpající ze svého mírného podnebí se na tyto změny musí adaptovat, aby minimalizovala jejich dopad na své hospodářství a kvalitu života obyvatel.
 • Vzdělávání a trh práce (10 %)

Vzdělávací systém České republiky na všech svých úrovních potvrzuje ve srovnání se zeměmi obdobného historického vývoje i hospodářské kondice svoji kvalitu a vysokou úroveň.

 • Technologie proměňují všechna hospodářská odvětví. Vytvářejí se nové kategorie zaměstnání, mění se soubory dovedností potřebných pro tradiční i nová povolání. Mezi ty patří digitální dovednosti, vyšší kognitivní dovednosti, mezilidské dovednosti a dovednost přizpůsobivosti změnám.
 • Efektivní fungování trhu práce musí podpořit posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky a její posun v globálním hodnotovém žebříčku.
 • Trh práce musí zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly a pro ni kvalitní pracovní podmínky a reagovat na požadavky trvale udržitelného rozvoje.
 • Cílem je:
 • zajištění digitalizace škol
 • vytvoření nových programů zaměřených na nové potřeby státu a ekonomiky
 • vytvoření provázaného ekosystému pro zvyšování kvalifikací dospělých
 • Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid (11 %)
 • Výzkum, vývoj a inovace (6 %)
 • Zdraví a odolnost obyvatel (7 %)

Kritika Národního plánu obnovy

Dosavadní obrysy plánu vznikajícího pod ministerstvem průmyslu a obchodu čelí kritice Svazu průmyslu, ale i politiků včetně těch koaličních a ekonomů. Ti například varují, že by podpora neměla sloužit k „zalátování státního rozpočtu“ nebo směřovat do „betonu“, tedy dopravních staveb, nýbrž do investic a rozvoje. Námitky k němu má například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Návrh je zpátečnický, nereaguje na obnovu země po koronaviru. Klíčová je investice do lidí – jesle, důchodová reforma,“ napsala. Maláčové vadí, že projekty věnující se lidem či digitalizaci sociálních úřadů činí jen sedm procent investic, což podle ní nestačí.[2]

Odkazy

Reference

 1. BOUBÍNOVÁ, Markéta. Příprava plánu na porcování unijních miliard nabírá zpoždění. Maláčová z něj chce peníze na důchodovou reformu. Deník N [online]. 2021-02-17 [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. (česky) 
 2. Plán obnovy za 170 miliard čelí kritice - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 

Externí odkazyLogo TACR.pngTato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.