Nápověda:Struktura stránky

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Podoba stránek v Enviwiki kopíruje podobu stránek z Wikipedie (zdařilé stránky tam mohou být jejich autory přeneseny). Proto je třeba doporučený Vzhled a styl dodržet. Zde uvádíme jen další instrukce, které tvorbu textů mohou usnadnit.

Úvod a vlastní text

Žánr článku po obsahové stránce spadá do kategorie krátký odborný text (esej).
Text má mít vhodnou strukturu a pointu; má být dělený do odstavců - lze využít nadpisů různých úrovní.
Do textu musí být vloženy [wikipedia:cs:Wikipedie:Vzhled a styl|odkazy] na citovanou literaturu a zdroje. 

Po vlastním textu stránky mají být uvedeny následující informace (v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu)

Témata

Pro větší přehlednost doporučujeme delší texty rozčlenit a odkazat na další stránky v Enviwiki, které jsou "nedílnou" součástí hlavního tématu.
Zde mohou být uvedeny též odkazy na externí stránky, jsou součástí tématu pokud (jinak uvádět v odkazech)
Vytvořte seznam témat odrážkami.

Zdroje

Zde jsou uvedeny zdroje, využité k tvorbě této stránky/hesla.
Tvorba seznamu použité literatury a dalších zdrojů je významnou součástí práce s textem.
Musí být ve správném formátu - využijte nápovědy pro správné citování.

Odkazy

Měly by být stručně anotované. Tuto část dělíme na následující podskupiny:

Související stránky

Zde uvádíme stránky Enviwiki, které se stránkou volně souvisejí (jsou důležité pro pochopení širších souvislostí).
Tvorba vnitřních Wiki odkazů viz Nápověda.

Externí odkazy

Důležité externí on-line zdroje, které se stránkou volně souvisejí.
Citujte správně: bibliografické záznamy elektronických dokumentů.

Literatura

Důležité off-line (tištěné) zdroje, které by měly sloužit k podrobnému studiu tématu.
Citujte správně: bibliografické záznamy tradičních dokumentů nebo použijte citačních šablon.