Nápověda:Struktura stránky: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__NOTOC__
+
__NOTOC__ Podoba stránek v Enviwiki víceméně kopíruje podobu stránek z Wikipedie.
Po specifickém obsahu stránky následují (v tomto pořadí):
 
  
vlastní
+
Stránky v Enviwiki by měly mít jednotnou strukturu a uvádět '''následující informace (v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu)''':
+
 
text
+
* Na začátku článku ještě před jakýmkoli textem může být případně vložen obrázek (samozřejmě pokud k danému článku vhodný obrázek existuje) - zmenšený a zarovnaný vpravo.
+
* Následuje krátký [[#Úvod|úvod]] (bez nadpisu), v němž je tučně zvýrazněn název článku.
stránky
+
* Dále by měl být uveden vlastní text článku rozčleněný do sekcí a podsekcí.
 +
* Za textem by se měly nacházet sekce v následujícím pořadí
 +
** ''Témata''
 +
** ''Příklady a zdroje pro výuku''
 +
** ''Literatura''
 +
** ''Reference''
 +
** ''Související články''
 +
** ''Externí odkazy''
 +
* Úplný závěr článku tvoří seznam [[Nápověda:Kategorie|kategorií]] a [[Nápověda:Mezijazykové odkazy|mezijazykové odkazy]].
 +
 
 +
Zapsáno ve zdrojovém kódu tedy:
 +
<pre>
 +
[[Soubor:Obrazek.jpg|thumb|Obrázek]]
 +
'''Název článku''' je významným prvkem úvodního odstavce. V následujících
 +
větách bývají doplněny další důležité charakteristiky.
 +
 
 +
== První sekce ==
 +
Obecný začátek.
 +
 
 +
=== První podsekce ===
 +
Podrobnější text.
 +
 
 +
=== Druhá podsekce ===
 +
Další text.
 +
 
 +
== Druhá sekce ==
 +
Ještě nějaký text.
 +
 
 +
== Třetí sekce ==
 +
=== První podsekce ===
 +
Nějaký text.
 +
 
 +
=== Druhá podsekce ===
 +
Nějaký text.
  
 
== Témata ==
 
== Témata ==
zde by měly být odkazy na další stránky v Enviwiki, které jsou "nedílnou" součástí hlavního tématu
+
* [[Odkaz na upřesňující článek 1]]
 +
* [[Odkaz na upřesňující článek 1]]
 +
 
 +
== Příklady a zdroje pro výuku ==
 +
* [http://www.prikladprovyuku1.cz/text.html Výstižný název odkazu] – případné další informace
 +
* [http://www.prikladprovyuku2.com/doc.pdf Dokument pdf] – případné další informace
 +
 
 +
== Literatura ==
 +
* {{Citace monografie}}
 +
* {{Citace periodika}}
 +
 
 +
== Reference ==
 +
<references />
 +
 
 +
== Související články ==
 +
* [[Název prvního souvisejícího článku]]
 +
* [[Název druhého souvisejícího článku]]
 +
 
 +
== Externí odkazy ==
 +
* [http://www.priklad1.cz/text.html Výstižný název odkazu] – případné další informace
 +
* [http://www.priklad2.com/doc.pdf Dokument pdf] – případné další informace
 +
 
 +
{{Portály|Portál1|Portál2}}
 +
[[Kategorie:Název kategorie]]
 +
[[Kategorie:Název další kategorie]]
 +
 
 +
</pre>
 +
 
 +
Dále následují podrobnější informace k jednotlivým bodům.
 +
 
 +
 
 +
=== Obrázek ===
 +
Pokud existuje obrázek ilustrující téma článku, měl by být uveden hned na jeho začátku. Takový obrázek se zobrazí vpravo od textu úvodu. Někdy je vhodnější obrázek přesunout až na konec úvodu, aby se zobrazil ve volném prostoru vedle obsahu a nezužoval prostor pro úvod.
 +
 
 +
Obrázky ilustrující jednotlivé sekce by měly být uvnitř sekce, do které patří (za nadpisem a za jakýmikoliv odkazy na ostatní články). Neměly by být v nadpisu.
 +
 
 +
=== Úvod ===
 +
Konkrétní heslo, kterému je článek věnován, by se mělo objevit <code><nowiki>'''tučně napsané'''</nowiki></code> na vhodném místě na začátku textu. Ideální je do úvodu zařadit pár vět nebo alespoň jeden odstavec. Ideální zvláště u podrobnějších článků jsou dva až tři odstavce pojaté jako krátké (cca do 700 znaků) shrnutí celého článku.
 +
 
 +
Je dobré, když je heslo uvedeno ve stejném tvaru jako název stránky (např. '''Vzhled a styl''' je…), ale v případě nutnosti se může i trochu lišit (např. Ve '''vzhledu a stylu''' se…). Dejte pozor, ať nezmatete čtenáře.
 +
 
 +
Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.
 +
 
 +
Neváhejte v prvních odstavcích (i jinde) vložit [[w:hypertext|hypertextové]] odkazy na další související články. Nebojte se „červených odkazů“, tedy takových, které vedou na neexistující články – na tom není nic špatného a třeba právě díky tomu vašemu se někdo článek rozhodne založit. Je však u těchto odkazů dobré ověřit, zda již daný pojem ve není popsán ve článku s mírně odlišným názvem nebo v rámci jiného článku (nezapomeňte, že se můžete odkazovat i na podkapitoly článku).
 +
 
 +
Hypertextové odkazy mohou být dvojího druhu:
 +
* vniřní na jiný článek Enviwiki - tedy na pojmy, související úzce s obsahem Enviwiki - způsobem <nowiki>[[Název jiného článku v Envviwiki]] případně [[Název jiného článku v Envviwiki|text který se objeví čtenáři]]</nowiki>
 +
* do Wikipedie (na pojmy nespadající přímo do oblasti životního prostředí) - - způsobem <nowiki>[[w:Název českého článku ve Wikipedii|text, který se objeví čtenáři]] případně [[w:xx:Název článku ve Wikipedii v jazyce xx|text který se objeví čtenáři]]</nowiki>
 +
 
 +
Nezapomínejte však, že Enviwiki není výkladový slovník, takže nemá smysl odkazovat na běžná slova použitá v jejich normálním významu.
 +
 
 +
 
 +
=== Sekce a podsekce ===
 +
 
 +
Článek má být logicky rozdělen do kratších sekcí („kapitol“) a případně dále hierarchicky do podsekcí. Sekce lze editovat samostatně, z jejich nadpisů se automaticky generuje obsah článku (zobrazovaný před první sekcí s nadpisem, pokud si nevynutíte jeho umístění jinde) a lze odkazovat a skákat přímo na jejich začátky, ať z obsahu nebo z jiných článků. Jednotlivé sekce by neměly být příliš dlouhé (cca do délky necelé obrazovky); pokud je nějaká sekce příliš dlouhá nebo sestává ze dvou logicky nesouvisejících částí, měla by se rozdělit. Na druhou stranu je zbytečné a rušivé mechanicky dělit souvislý text do sekcí o jediném odstavci nebo dokonce větě.
 +
 
 +
Vlastní text se dělí do odstavců. Nový odstavec vytvoříte vynecháním jednoho řádku. Odstavce by se neměly skládat z jediné věty nebo řádku, neboť to narušuje plynulost čtení; na druhou stranu číst příliš dlouhé odstavce je nepohodlné. Řiďte se logickými, věcnými souvislostmi výkladu.
 +
 
 +
==== Nadpisy ====
 +
Nadpis sekce ve wikikódu tvoří řádka začínající a končící stejným počtem rovnítek, od dvou do šesti:<!-- POZOR, příklady obsahují unicodové nedělitelné mezery!--> <code>== Nadpis ==</code> a pak <code>===&nbsp;Podnadpis ===</code> případně <code>==== Podpodnadpis ====</code> atd. Z nadpisů vznikají [[w:cs:HTML|HTML]] tagy H2, H3 atd. (s pomocí jednoho rovnítka lze vytvořit i H1, ale to se nevyužívá, neboť to koliduje se standardní grafickou úpravou, kde je H1 použito pro název stránky). Podobně podnadpisy 4. úrovně už jsou obvykle nevzhledné a menší než běžný text.
 +
 
 +
Vkládat do nadpisů odkazy na jiná hesla, pokud to není nezbytně nutné nebo vhodné (např. u seznamů), nevypadá dobře. V naprosté většině případů se odkaz na pojem v nadpisu dá uvést na začátku textu příslušné sekce. Buďte kreativní a nebojte se tu jednu větu napsat.
 +
 
 +
Před nadpisem a případně i mezi nadpisem a dalším textem vynechte jednu řádku. Na vzhledu se to neprojeví (pokud omylem nevynecháte řádků více, pak vznikají prázdné odstavce a rušivé bílé místo), ale zdrojový kód je tak přehlednější. Podobně není podstatné, je-li mezi rovnítky a nadpisem mezera, kód bude jen o něco čitelnější.
 +
 
 +
Nevkládejte však bezhlavě na konec všech článků tuto zakončovací čtveřici. Aby byla stránka přehlednější, použijte ve svém článku jen ty nadpisy, u nichž bude nějaký obsah.
 +
 
 +
==== Literatura ====
 +
 
 +
Tato sekce by měla odkazovat doporučenou literaturu v jiné než elektronické formě, ať už byla při tvorbě článku použita, nebo jen může čtenáři posloužit jako další zdroj informací. Literatura by měla být uvedena jako seznam s použitím citačních šablon:
 +
 
 +
* {{Šablona|Citace monografie}}
 +
* {{Šablona|Citace periodika}}
 +
* {{Šablona|Citace sborníku}}
 +
 
 +
==== Reference ====
 +
Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na [[WP:věrohodné zdroje|věrohodné zdroje]] potvrzující skutečnosti uváděné v článku. V textu se vytváří pomocí značek <code><nowiki><ref></ref></nowiki></code>, mezi nimiž je uveden zdroj daného tvrzení. Je vhodné i zde užívat [[:Kategorie:Šablony pro citování|citační šablony]]. Obsah všech referencí se vypíše v místě značky <code><nowiki><references/></nowiki></code>, která by se měla vkládat právě v této sekci. Občas se tyto značky ale používají i pro vytváření poznámek pod čarou (viz [[Wikipedie:Poznámky]]).
 +
 
 +
Pokud chcete odkazovat na jednu poznámku z více míst, přidejte ke značce identifikaci <code><nowiki><ref name="jméno">...</ref></nowiki></code> a pak na stejnou poznámku odkazujte pomocí <code>&lt;ref name="jméno" /></code>.
 +
 
 +
'''Příklad'''
 +
 
 +
<blockquote style="font-family:monospace">
 +
Podle vědců je Slunce pěkně velké.{{Zvýrazňovač|'''&lt;ref>'''Musil, C.: ''Naše Slunce'', strana 23, vlastním nákladem, 1974'''&lt;/ref>'''}} Naproti tomu Měsíc není zase tak velký.{{Zvýrazňovač|'''&lt;ref>'''Zadražil, R.: "Jak je velký Měsíc?", ''Vědci a věda'', 46(78):46'''&lt;/ref>'''}}
 +
<p>
 +
Toto je příklad vícenásobného odkazování do poznámek.{{Zvýrazňovač|'''&lt;ref name="odkazovač">'''Pokud odkazujete vícekrát, je použit pouze text první reference'''&lt;/ref>'''}}
 +
<p>
 +
Takové odkazování je užitečné, pokud více citací pochází ze stejného zdroje.{{Zvýrazňovač|'''&lt;ref name="odkazovač">'''Tento text je zbytečný a nikde se neobjeví, klidně jsme mohli použít prázdnou značku'''&lt;/ref>'''}}
 +
<p>
 +
Pak je nejjednodušším způsobem odkazování použití prázdné značky ref s lomítkem na konci.{{Zvýrazňovač|'''&lt;ref name="odkazovač"/>'''}}
 +
<p>
 +
<!-- == Reference ==<br /> -->
 +
{{Zvýrazňovač|'''&lt;references/>'''}}
 +
</blockquote>
 +
 
 +
Takový zdrojový kód se zobrazí následovně:
 +
 
 +
: Podle vědců je Slunce pěkně velké.<ref>Musil, C.: ''Naše Slunce'', strana 23, vlastním nákladem, 1974</ref> Naproti tomu Měsíc není zase tak velký.<ref>Zadražil, R.: "Jak je velký Měsíc?", ''Vědci a věda'', 46(78):46</ref>
 +
 
 +
: Toto je příklad vícenásobného odkazování do poznámek.<ref name="odkazovač">Pokud odkazujete vícekrát, je použit pouze text první reference</ref>
 +
 
 +
: Takové odkazování je užitečné, pokud více citací pochází ze stejného zdroje.<ref name="odkazovač">Tento text je zbytečný a nikde se neobjeví, klidně jsme mohli použít prázdnou značku</ref>
 +
 
 +
: Pak je nejjednodušším způsobem odkazování použití prázdné značky ref s lomítkem na konci.<ref name="odkazovač"/>
 +
 
 +
<references/>
 +
 
 +
==== Související články ====
 +
Obsahuje seznam článků na české Wikipedii, které s daným článkem podstatným způsobem souvisejí, zejména pokud nejsou odkazovány ze snadno dostupných míst v článku.
 +
 
 +
Např. do této sekce v článku [[Kovářství]] přijde kód:
 +
<pre>
 +
* [[Hamr]]
 +
* [[Podkovářství]]
 +
* [[Platnéřství]]
 +
</pre>
 +
 
 +
==== Externí odkazy ====
 +
{{Podrobně|Wikipedie:Externí odkazy}}
 +
 
 +
Tato sekce by měla obsahovat seznam relevantních a kvalitních internetových zdrojů, na nichž může čtenář získat další informace.
 +
 
 +
Příklad z článku [[Kovářství]]:
 +
<pre>
 +
* [http://www.mittner.cz Stránky uměleckého kováře s mnoha ukázkami kovářského díla]
 +
* [http://www.perkunas.wz.cz/remesla/historiekovarstvi.html Historie kovářství z trochu jiného pohledu]
 +
* [http://www.muzeum-turnov.cz/index.php?id=1&jazyk=cs Turnovské muzeum] – v muzeu je stálá expozice
 +
</pre>
 +
 
 +
Také se zde mohou objevit šablony odkazující na sesterské wikiprojekty – konkrétně na ty jejich stránky, které souvisí s tématem daného článku. Tyto šablony vkládejte bezprostředně pod nadpis. Úplný seznam šablon pro odkazy na sesterské projekty je k nalezení na [[Wikipedie:Šablony/Sesterské projekty]].
 +
 
 +
Například v článku [[Kovářství]]:
 +
<pre>
 +
{{Commons|smithing}}
 +
{{Wikicitáty|kovářství}}
 +
</pre>
 +
 
 +
         
 +
 
 +
== Úvod a vlastní text ==         
 +
 
 +
Heslo v Enviwiki po obsahové stránce spadá do žánru či kategorie '''[[Krátký odborný text]]''' (esej).
 +
Pro tvorbu textu nabízíme [[Nápověda:Jak psát odborný text|manuál pro psaní]] a vyžadujeme [[Nápověda:Základní pravidla pro psaní|základní pravidla pro psaní]].
 +
Využijte naše [[Nápověda:Praktické rady a doporučení|praktické rady pro psaní]] (jež jsou povahy spíše technické).   
 +
 
 +
=== Struktura textu a vnitřní citace ===
 +
Text má mít vhodnou [[Nápověda:Analýza textu|strukturu a pointu]]; má být dělený do odstavců - lze využít [[wikipedia:cs:Wikipedie:Jak editovat stránku|nadpisů různých úrovní]].
 +
Na heslo může navazovat [[Nápověda:Delší odborný text|delší odborný text]] analytického zaměření nebo [[Nápověda:Případová studie|případová studie]].     
 +
Do textu musí být vloženy [http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vzhled_a_styl#Reference odkazy (reference)] na citovanou literaturu a zdroje.     
 +
 
 +
== Témata ==         
 +
 
 +
Pro větší přehlednost doporučujeme delší texty rozčlenit - [[wikipedia:cs:Wikipedie:Jak editovat stránku|odkázat]] na další témata (vytvořit pro ně zvláštní stránky v Enviwiki).
 +
Zde mohou být uvedeny též odkazy na externí stránky, pokud jsou "nedílnou" součástí tématu (jinak uvádět v odkazech).
 +
Vytvořte [[wikipedia:cs:Wikipedie:Jak editovat stránku|seznam témat odrážkami]].
 +
 
 +
== Odkazy ==         
  
== Zdroje ==
+
Tyto typy odkazů se používají jak v Enviwiki, tak i ve Wikipedii:
Zde je uvedeny zdroje, využité k tvorbě této stránky/hesla.
 
  
== Odkazy ==
+
=== Literatura ===         
dělíme na následující části
 
  
=== Související stránky ===
+
Tvorba [[Seznam použité literatury|seznamu použité literatury a dalších zdrojů]] je významnou součástí práce s textem.
Zde uvádíme stránky Enviwiki, které se stránkou volně souvisejí (jsou důležité pro pochopení širších souvislostí)
+
Jde o doporučenou literaturu v jiné než elektronické formě (použitá při tvorbě článku, nebo další zdroj informací)
 +
=== Související články ===          
  
=== Externí odkazy ===
+
Zde uvádíme stránky Enviwiki, které se stránkou volně souvisejí (jsou důležité pro pochopení širších souvislostí).
Důležité externí on-line zdroje, které se stránkou volně souvisejí
+
Jak vytvořit vnitřní Wiki odkazy - viz [[wikipedia:cs:Wikipedie:Jak editovat stránku|návod]]. 
 +
===Externí odkazy===
 +
Důležité externí on-line zdroje, které se stránkou volně souvisejí - zde lze získat další informace.
 +
=== Reference === 
 +
Přesné odkazy na věrohodné zdroje potvrzující skutečnosti uváděné v článku.         
 +
Reference jsou součástí [[wikipedia:cs:Wikipedie:Vzhled a styl#Reference|odkazů]] v textu.
 +
Jako manuál pro tvorbu odkazů využijte '''[[wikipedia:cs:Wikipedie:Vzhled a styl|návod z Wikipedie]]'''.
 +
=== Citování dle normy ISO 690 a ISO 690-2 ===
  
=== Literatura ===
+
*Nápověda pro [[Nápověda:Citace a bibliografické údaje|správné citování]].         
Důležité of-line (tištěné) zdroje, které by měly sloužit k podrobnému studiu tématu
+
*Dále lze využít [[:Kategorie:Šablony pro citování|citačních šablon]].

Aktuální verze z 14. 5. 2016, 20:31

Podoba stránek v Enviwiki víceméně kopíruje podobu stránek z Wikipedie.

Stránky v Enviwiki by měly mít jednotnou strukturu a uvádět následující informace (v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu):

 • Na začátku článku ještě před jakýmkoli textem může být případně vložen obrázek (samozřejmě pokud k danému článku vhodný obrázek existuje) - zmenšený a zarovnaný vpravo.
 • Následuje krátký úvod (bez nadpisu), v němž je tučně zvýrazněn název článku.
 • Dále by měl být uveden vlastní text článku rozčleněný do sekcí a podsekcí.
 • Za textem by se měly nacházet sekce v následujícím pořadí
  • Témata
  • Příklady a zdroje pro výuku
  • Literatura
  • Reference
  • Související články
  • Externí odkazy
 • Úplný závěr článku tvoří seznam kategorií a mezijazykové odkazy.

Zapsáno ve zdrojovém kódu tedy:

[[Soubor:Obrazek.jpg|thumb|Obrázek]]
'''Název článku''' je významným prvkem úvodního odstavce. V následujících
větách bývají doplněny další důležité charakteristiky.

== První sekce ==
Obecný začátek.

=== První podsekce ===
Podrobnější text.

=== Druhá podsekce ===
Další text.

== Druhá sekce ==
Ještě nějaký text.

== Třetí sekce ==
=== První podsekce ===
Nějaký text.

=== Druhá podsekce ===
Nějaký text.

== Témata ==
* [[Odkaz na upřesňující článek 1]]
* [[Odkaz na upřesňující článek 1]]

== Příklady a zdroje pro výuku ==
* [http://www.prikladprovyuku1.cz/text.html Výstižný název odkazu] – případné další informace
* [http://www.prikladprovyuku2.com/doc.pdf Dokument pdf] – případné další informace

== Literatura ==
* {{Citace monografie}}
* {{Citace periodika}}

== Reference ==
<references />

== Související články ==
* [[Název prvního souvisejícího článku]]
* [[Název druhého souvisejícího článku]]

== Externí odkazy ==
* [http://www.priklad1.cz/text.html Výstižný název odkazu] – případné další informace
* [http://www.priklad2.com/doc.pdf Dokument pdf] – případné další informace

{{Portály|Portál1|Portál2}}
[[Kategorie:Název kategorie]]
[[Kategorie:Název další kategorie]]

Dále následují podrobnější informace k jednotlivým bodům.


Obrázek[editovat | editovat zdroj]

Pokud existuje obrázek ilustrující téma článku, měl by být uveden hned na jeho začátku. Takový obrázek se zobrazí vpravo od textu úvodu. Někdy je vhodnější obrázek přesunout až na konec úvodu, aby se zobrazil ve volném prostoru vedle obsahu a nezužoval prostor pro úvod.

Obrázky ilustrující jednotlivé sekce by měly být uvnitř sekce, do které patří (za nadpisem a za jakýmikoliv odkazy na ostatní články). Neměly by být v nadpisu.

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Konkrétní heslo, kterému je článek věnován, by se mělo objevit '''tučně napsané''' na vhodném místě na začátku textu. Ideální je do úvodu zařadit pár vět nebo alespoň jeden odstavec. Ideální zvláště u podrobnějších článků jsou dva až tři odstavce pojaté jako krátké (cca do 700 znaků) shrnutí celého článku.

Je dobré, když je heslo uvedeno ve stejném tvaru jako název stránky (např. Vzhled a styl je…), ale v případě nutnosti se může i trochu lišit (např. Ve vzhledu a stylu se…). Dejte pozor, ať nezmatete čtenáře.

Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.

Neváhejte v prvních odstavcích (i jinde) vložit hypertextové odkazy na další související články. Nebojte se „červených odkazů“, tedy takových, které vedou na neexistující články – na tom není nic špatného a třeba právě díky tomu vašemu se někdo článek rozhodne založit. Je však u těchto odkazů dobré ověřit, zda již daný pojem ve není popsán ve článku s mírně odlišným názvem nebo v rámci jiného článku (nezapomeňte, že se můžete odkazovat i na podkapitoly článku).

Hypertextové odkazy mohou být dvojího druhu:

 • vniřní na jiný článek Enviwiki - tedy na pojmy, související úzce s obsahem Enviwiki - způsobem [[Název jiného článku v Envviwiki]] případně [[Název jiného článku v Envviwiki|text který se objeví čtenáři]]
 • do Wikipedie (na pojmy nespadající přímo do oblasti životního prostředí) - - způsobem [[w:Název českého článku ve Wikipedii|text, který se objeví čtenáři]] případně [[w:xx:Název článku ve Wikipedii v jazyce xx|text který se objeví čtenáři]]

Nezapomínejte však, že Enviwiki není výkladový slovník, takže nemá smysl odkazovat na běžná slova použitá v jejich normálním významu.


Sekce a podsekce[editovat | editovat zdroj]

Článek má být logicky rozdělen do kratších sekcí („kapitol“) a případně dále hierarchicky do podsekcí. Sekce lze editovat samostatně, z jejich nadpisů se automaticky generuje obsah článku (zobrazovaný před první sekcí s nadpisem, pokud si nevynutíte jeho umístění jinde) a lze odkazovat a skákat přímo na jejich začátky, ať z obsahu nebo z jiných článků. Jednotlivé sekce by neměly být příliš dlouhé (cca do délky necelé obrazovky); pokud je nějaká sekce příliš dlouhá nebo sestává ze dvou logicky nesouvisejících částí, měla by se rozdělit. Na druhou stranu je zbytečné a rušivé mechanicky dělit souvislý text do sekcí o jediném odstavci nebo dokonce větě.

Vlastní text se dělí do odstavců. Nový odstavec vytvoříte vynecháním jednoho řádku. Odstavce by se neměly skládat z jediné věty nebo řádku, neboť to narušuje plynulost čtení; na druhou stranu číst příliš dlouhé odstavce je nepohodlné. Řiďte se logickými, věcnými souvislostmi výkladu.

Nadpisy[editovat | editovat zdroj]

Nadpis sekce ve wikikódu tvoří řádka začínající a končící stejným počtem rovnítek, od dvou do šesti: == Nadpis == a pak === Podnadpis === případně ==== Podpodnadpis ==== atd. Z nadpisů vznikají HTML tagy H2, H3 atd. (s pomocí jednoho rovnítka lze vytvořit i H1, ale to se nevyužívá, neboť to koliduje se standardní grafickou úpravou, kde je H1 použito pro název stránky). Podobně podnadpisy 4. úrovně už jsou obvykle nevzhledné a menší než běžný text.

Vkládat do nadpisů odkazy na jiná hesla, pokud to není nezbytně nutné nebo vhodné (např. u seznamů), nevypadá dobře. V naprosté většině případů se odkaz na pojem v nadpisu dá uvést na začátku textu příslušné sekce. Buďte kreativní a nebojte se tu jednu větu napsat.

Před nadpisem a případně i mezi nadpisem a dalším textem vynechte jednu řádku. Na vzhledu se to neprojeví (pokud omylem nevynecháte řádků více, pak vznikají prázdné odstavce a rušivé bílé místo), ale zdrojový kód je tak přehlednější. Podobně není podstatné, je-li mezi rovnítky a nadpisem mezera, kód bude jen o něco čitelnější.

Nevkládejte však bezhlavě na konec všech článků tuto zakončovací čtveřici. Aby byla stránka přehlednější, použijte ve svém článku jen ty nadpisy, u nichž bude nějaký obsah.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Tato sekce by měla odkazovat doporučenou literaturu v jiné než elektronické formě, ať už byla při tvorbě článku použita, nebo jen může čtenáři posloužit jako další zdroj informací. Literatura by měla být uvedena jako seznam s použitím citačních šablon:

Reference[editovat | editovat zdroj]

Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na věrohodné zdroje potvrzující skutečnosti uváděné v článku. V textu se vytváří pomocí značek <ref></ref>, mezi nimiž je uveden zdroj daného tvrzení. Je vhodné i zde užívat citační šablony. Obsah všech referencí se vypíše v místě značky <references/>, která by se měla vkládat právě v této sekci. Občas se tyto značky ale používají i pro vytváření poznámek pod čarou (viz Wikipedie:Poznámky).

Pokud chcete odkazovat na jednu poznámku z více míst, přidejte ke značce identifikaci <ref name="jméno">...</ref> a pak na stejnou poznámku odkazujte pomocí <ref name="jméno" />.

Příklad

Podle vědců je Slunce pěkně velké.<ref>Musil, C.: Naše Slunce, strana 23, vlastním nákladem, 1974</ref> Naproti tomu Měsíc není zase tak velký.<ref>Zadražil, R.: "Jak je velký Měsíc?", Vědci a věda, 46(78):46</ref>

Toto je příklad vícenásobného odkazování do poznámek.{{{1}}}

Takové odkazování je užitečné, pokud více citací pochází ze stejného zdroje.{{{1}}}

Pak je nejjednodušším způsobem odkazování použití prázdné značky ref s lomítkem na konci.{{{1}}}

<references/>

Takový zdrojový kód se zobrazí následovně:

Podle vědců je Slunce pěkně velké.[1] Naproti tomu Měsíc není zase tak velký.[2]
Toto je příklad vícenásobného odkazování do poznámek.[3]
Takové odkazování je užitečné, pokud více citací pochází ze stejného zdroje.[3]
Pak je nejjednodušším způsobem odkazování použití prázdné značky ref s lomítkem na konci.[3]
 1. Musil, C.: Naše Slunce, strana 23, vlastním nákladem, 1974
 2. Zadražil, R.: "Jak je velký Měsíc?", Vědci a věda, 46(78):46
 3. 3,0 3,1 3,2 Pokud odkazujete vícekrát, je použit pouze text první reference Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „odkazovač“ použit vícekrát s různým obsahem

Související články[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje seznam článků na české Wikipedii, které s daným článkem podstatným způsobem souvisejí, zejména pokud nejsou odkazovány ze snadno dostupných míst v článku.

Např. do této sekce v článku Kovářství přijde kód:

* [[Hamr]]
* [[Podkovářství]]
* [[Platnéřství]]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Wikipedie:Externí odkazy.

Tato sekce by měla obsahovat seznam relevantních a kvalitních internetových zdrojů, na nichž může čtenář získat další informace.

Příklad z článku Kovářství:

* [http://www.mittner.cz Stránky uměleckého kováře s mnoha ukázkami kovářského díla]
* [http://www.perkunas.wz.cz/remesla/historiekovarstvi.html Historie kovářství z trochu jiného pohledu]
* [http://www.muzeum-turnov.cz/index.php?id=1&jazyk=cs Turnovské muzeum] – v muzeu je stálá expozice

Také se zde mohou objevit šablony odkazující na sesterské wikiprojekty – konkrétně na ty jejich stránky, které souvisí s tématem daného článku. Tyto šablony vkládejte bezprostředně pod nadpis. Úplný seznam šablon pro odkazy na sesterské projekty je k nalezení na Wikipedie:Šablony/Sesterské projekty.

Například v článku Kovářství:

{{Commons|smithing}}
{{Wikicitáty|kovářství}}


Úvod a vlastní text[editovat | editovat zdroj]

Heslo v Enviwiki po obsahové stránce spadá do žánru či kategorie Krátký odborný text (esej).
Pro tvorbu textu nabízíme manuál pro psaní a vyžadujeme základní pravidla pro psaní.
Využijte naše praktické rady pro psaní (jež jsou povahy spíše technické).   

Struktura textu a vnitřní citace[editovat | editovat zdroj]

Text má mít vhodnou strukturu a pointu; má být dělený do odstavců - lze využít nadpisů různých úrovní.
Na heslo může navazovat delší odborný text analytického zaměření nebo případová studie.    
Do textu musí být vloženy odkazy (reference) na citovanou literaturu a zdroje.    

Témata[editovat | editovat zdroj]

Pro větší přehlednost doporučujeme delší texty rozčlenit - odkázat na další témata (vytvořit pro ně zvláštní stránky v Enviwiki).
Zde mohou být uvedeny též odkazy na externí stránky, pokud jsou "nedílnou" součástí tématu (jinak uvádět v odkazech).
Vytvořte seznam témat odrážkami.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Tyto typy odkazů se používají jak v Enviwiki, tak i ve Wikipedii:

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Tvorba seznamu použité literatury a dalších zdrojů je významnou součástí práce s textem.
Jde o doporučenou literaturu v jiné než elektronické formě (použitá při tvorbě článku, nebo další zdroj informací) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Zde uvádíme stránky Enviwiki, které se stránkou volně souvisejí (jsou důležité pro pochopení širších souvislostí).
Jak vytvořit vnitřní Wiki odkazy - viz návod.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Důležité externí on-line zdroje, které se stránkou volně souvisejí - zde lze získat další informace.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Přesné odkazy na věrohodné zdroje potvrzující skutečnosti uváděné v článku.     
Reference jsou součástí odkazů v textu.
Jako manuál pro tvorbu odkazů využijte návod z Wikipedie.

Citování dle normy ISO 690 a ISO 690-2[editovat | editovat zdroj]