Nápověda:Případová studie: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
Případové studie jsou PRAKTICKÝM příspěvkem k danému tématu, jejich zpracování je založeno spíše na zkušenosti než na analýze či aplikaci nějaké teorie. Případová studie je definována jako:
+
==Vymezení==
 +
'''Případové studie jsou detailním rozborem jednoho nebo několika málo případů. Jedná se o zkoumání předem určeného jevu, v rámci jeho reálného kontextu.''' Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. Může však být i explanační: odhalit skryté souvislosti a vysvětlit příčiny konkrétních jevů.(HENDL) (Yin)
  
 +
'''Smyslem případové studie je předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům'''. (HENDL)
 +
 +
Případová studie může využívat aplikaci různých vědeckých metod (interview, studium dokumentů, statistická data, apod.) a výsledky, které tyto metody přináší, není to však její hlavní cíl.Případové studie jsou PRAKTICKÝM příspěvkem k danému tématu, jejich zpracování je založeno spíše na zkušenosti než na analýze či aplikaci nějaké teorie.
 +
 +
Případová studie je charakterizována jako:
 
"...'''komplexní příklad''', který uvádí do praktických souvislostí daného problému a také ilustruje jeho podstatu."<ref>Fry H, Ketteridge S and Marshall S (1999) A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, Kogan Page, Glasgow, pp408</ref>
 
"...'''komplexní příklad''', který uvádí do praktických souvislostí daného problému a také ilustruje jeho podstatu."<ref>Fry H, Ketteridge S and Marshall S (1999) A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, Kogan Page, Glasgow, pp408</ref>
 
 
"...popisem konkrétních jevů '''v praxi demonstruje teoretické koncepty'''"<ref>Davis, C. & Wilcock, E. (2003) Teaching Materials Using Case Studies. The UK Centre for Materials Education. Available from http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp </ref>
 
"...popisem konkrétních jevů '''v praxi demonstruje teoretické koncepty'''"<ref>Davis, C. & Wilcock, E. (2003) Teaching Materials Using Case Studies. The UK Centre for Materials Education. Available from http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp </ref>
 
+
...výzkum případové studie vychází ze zájmu o '''dílčí''' případy, není založen na využití určitých výzkumných metod, protože "...se soustřeďuje na '''jednotlivé''' aktéry, záležitosti atd. obvykle za přirozených podmínek, za účelem jejich pochopení (vázané systémy v jejich přirozených podmínkách)"<ref name = "multiple"a>Dillon, J., & Reid, A. (2004). Issues in case-study methodology in investigating environmental and sustainability issues in higher education: towards a problem-based approach? Environmental Education Research, 10(1), 23–37.</ref>
...výzkum případové studie vychází ze zájmu o '''dílčí''' případy, není založen na využití určitých výzkumných metod, protože "...se soustřeďuje na '''jednotlivé''' aktéry, záležitosti atd. obvykle za přirozených podmínek, za účelem jejich pochopení (vázané systémy v jejich ppřirozených podmínkách)"<ref name = "multiple"a>Dillon, J., & Reid, A. (2004). Issues in case-study methodology in investigating environmental and sustainability issues in higher education: towards a problem-based approach? Environmental Education Research, 10(1), 23–37.</ref>
 
 
 
 
...případové studie dovolují zkoumat, co funguje a co nefunguje<ref name = "Corcoran"> Corcoran, P. B., Walker, K. E., & Wals, A. E. (2004). Case studies, make-your-case studies, and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. Environmental Education Research, 10(1), 7–21.</ref>   
 
...případové studie dovolují zkoumat, co funguje a co nefunguje<ref name = "Corcoran"> Corcoran, P. B., Walker, K. E., & Wals, A. E. (2004). Case studies, make-your-case studies, and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. Environmental Education Research, 10(1), 7–21.</ref>   
 
+
Ale současně tyto studie shromažďují data a evidenci pro případné následné kritické zkoumání (případové studie jsou často konceptualizovány jako '''forma výzkumu''' nebo jeho předběžná fáze).    
Ale současně tyto studie shromažďují data a evidenci pro případné následné kritické zkoumání (případové studie jsou často konceptualizovány jako '''forma výzkumu''' nebo jeho předběžná fáze)!    
 
  
 
==Typy případových studií<ref name = "multiple"a/>==   
 
==Typy případových studií<ref name = "multiple"a/>==   
* '''Intrinsická''' – případová studie vytvořená jedincem, který chce lépe porozumět určitému případu, a řídí se zájmem o jeho zvláštní rysy - tento případ nereprezentuje jiné případy
+
* '''Intrinsická''' – případová studie vytvořená jedincem, kteráý chce lépe porozumět určitému případu, a řídí se zájmem o jeho zvláštní rysy; věnuje případu jenom kvůli němu samému - tento případ nereprezentuje jiné případy, vztah k obecnější problematice nehraje roli
* '''Instrumentální''' – poskytuje vhled do určitého problému, a poskytuje lepší porozumění jeho principům (zájem se soustřeďuje na teorii)   
+
* '''Instrumentální''' – obecnější charakter, výzkumník volí jev (např. stres), pak vyhledá případ nebo několik případů, které tento jev reprezentují, a podrobně je zkoumá; poskytuje vhled do určitého problému, a poskytuje lepší porozumění jeho principům (zájem se soustřeďuje na teorii)   
* '''Kolektivní''' – více případových studií, které jsou zkoumány současně, aby bylo možno teoretizovat o souborech případů - jsou základem naturalistické generalizace<ref name = "multiple"a/>   
+
* '''Kolektivní''' – komparativní výzkum, při testování nějaké teorie; více případových studií, které jsou zkoumány současně, aby bylo možno teoretizovat o souborech případů - jsou základem naturalistické generalizace<ref name = "multiple"a/>   
* ale některé případové studie reprezentují vyjímečné aktivity nebo podniky s velkým inovačním potenciálem, takže nemohou být subsumovány pod nějaký existující konceptuální rámec!
+
* ale některé případové studie reprezentují výjimečné aktivity nebo podniky s velkým inovačním potenciálem, takže nemohou být zahrnuty pod nějaký existující konceptuální rámec.
* na druhé straně, tyto případy jsou podezvány z toho, že fungují jako "korupční činitel! - poskytují nereprodukovatelná data nebo informace, které by mohly demonstrovat neexistující kvality - viz [[kritika metody případových studií]] s ohledem na jejich validitu a reliabilitu.
+
* na druhé straně, jedinečné případy jsou podezřízvány z toho, že fungují jako "korupční činitel" - poskytují nereprodukovatelná data nebo informace, které by mohly demonstrovat neexistující kvality - viz [[kritika metody případových studií]] s ohledem na jejich validitu a reliabilitu.
  
== Psaní případové studie <ref name = "Corcoran"/> ==
+
==Psaní případové studie==
  
 
Abyste napsali dobrou případovou studii, musíte:
 
Abyste napsali dobrou případovou studii, musíte:
 
* vybrat konkrétní případ v určitém místě (mající ovšem obecnou povahu či globální dimenzi) a popsat jej
 
* vybrat konkrétní případ v určitém místě (mající ovšem obecnou povahu či globální dimenzi) a popsat jej
* pokusit se vystihnout povahu případu
+
* stanovit si výzkumnou otázku nebo otázky, na které se studie bude snažit najít odpověď
* najít informace o jeho širších (historických) souvislostech
+
* určit způsob získání informací (dat) a způsob jejich interpretace (vztažený k výzkumné otázce)
* ilustrovat okolnosti
+
* shromáždit informace
* vyjádřit jeho obsah (kulturní, právní, ekonomickou, estetickou, jak je zapotřebí)
+
* při psaní zprávy (interpretaci informací) je třeba:
* najít informace o dalších případech, které mohou daný případ doplnit či podpořit
+
** vystihnout povahu případu, vyjádřit jeho obsah (environmentální, kulturní, sociální, právní, ekonomickou, estetickou, jak je zapotřebí) a vymezit hranice
 +
** zachytit kontext případu: najít informace o jeho širších (i historických) souvislostech; ilustrovat okolnosti
 +
** zachytit důležité vztahy a případně poodkrýt příčinné souvislosti, které mají vliv na stav popisovaného případushrnout poznání vzhledem k položené výzkumné otázce (zodpovědět otázku)
 +
** najít informace o dalších případech, které mohou daný případ doplnit či podpořit  
 +
 
 
[[Nápověda:Struktura stránky|Proces psaní]] je podobný jako v kterémkoli jiném případě psaní v akademickém žánru.
 
[[Nápověda:Struktura stránky|Proces psaní]] je podobný jako v kterémkoli jiném případě psaní v akademickém žánru.
  
Řádek 43: Řádek 49:
 
* psát o případové studii neznamená pouze popisovat stávající situaci, je třeba dbát základních principů tohoto "žánru".
 
* psát o případové studii neznamená pouze popisovat stávající situaci, je třeba dbát základních principů tohoto "žánru".
  
=== Zdroje ===
+
===Charakteristiky výborné případové studie===
 +
* '''významnost''': objevnost nebo neobvyklost pro běžného čtenáře, význam pro poznání obdobných případů (přínos pro teorii)
 +
* '''úplnost''': vymezení hranic případu (případně jejich empirické potvrzení); získání dostatečně bohatých dat (informací); dovedení studie (výzkumu) do přirozeného závěru; vyčerpání problematiky
 +
* '''alternativní pohledy''': poukázání na různá řešení, perspektivy, diskuse jejich oprávněnosti; poukázání na omezení studie; anticipace různých pohledů čtenáře na problém
 +
* '''dostatek dat''': dostatečné přiblížení případu čtenáři, dostatek relevantních a kritických informací; prokázání jejich validity a hodnověrnosti zdroje; vynechání nedůležitých údajů
 +
* '''čtivost zprávy''': přitažlivost, nápadité a přiléhavé vyjadřování, zajímavá struktura
 +
 
 +
== Zdroje ==
 
* Průvodce procesem psaní případových studií krok za krokem - návod ukazuje, jak uspořádat a prezentovat informace. <ref>[http://www.schreyerinstitute.psu.edu/pdf/CaseWritingGuide.pdf Průvodce psaním případových studií]. ''Schreyer Institute for Teaching Excellence''.</ref>
 
* Průvodce procesem psaní případových studií krok za krokem - návod ukazuje, jak uspořádat a prezentovat informace. <ref>[http://www.schreyerinstitute.psu.edu/pdf/CaseWritingGuide.pdf Průvodce psaním případových studií]. ''Schreyer Institute for Teaching Excellence''.</ref>
 
* Aktivní učení - je založeno na využití případových studií<ref> Učení pomocí případových studií [http://cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm http://cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm]</ref>
 
* Aktivní učení - je založeno na využití případových studií<ref> Učení pomocí případových studií [http://cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm http://cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm]</ref>
Řádek 51: Řádek 64:
 
* Výukové strategie: založené na využití případových studií <ref>Teaching Strategies: Case-based Teaching and Problem-based Learning. Centre for research learning and teaching, University of Michigan http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tscbt.html</ref>
 
* Výukové strategie: založené na využití případových studií <ref>Teaching Strategies: Case-based Teaching and Problem-based Learning. Centre for research learning and teaching, University of Michigan http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tscbt.html</ref>
  
== Odkazy==
+
== Odkazy ==
 
<references/>
 
<references/>

Verze z 6. 2. 2013, 16:50

Vymezení

Případové studie jsou detailním rozborem jednoho nebo několika málo případů. Jedná se o zkoumání předem určeného jevu, v rámci jeho reálného kontextu. Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. Může však být i explanační: odhalit skryté souvislosti a vysvětlit příčiny konkrétních jevů.(HENDL) (Yin)

Smyslem případové studie je předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům. (HENDL)

Případová studie může využívat aplikaci různých vědeckých metod (interview, studium dokumentů, statistická data, apod.) a výsledky, které tyto metody přináší, není to však její hlavní cíl.Případové studie jsou PRAKTICKÝM příspěvkem k danému tématu, jejich zpracování je založeno spíše na zkušenosti než na analýze či aplikaci nějaké teorie.

Případová studie je charakterizována jako: "...komplexní příklad, který uvádí do praktických souvislostí daného problému a také ilustruje jeho podstatu."[1] "...popisem konkrétních jevů v praxi demonstruje teoretické koncepty"[2] ...výzkum případové studie vychází ze zájmu o dílčí případy, není založen na využití určitých výzkumných metod, protože "...se soustřeďuje na jednotlivé aktéry, záležitosti atd. obvykle za přirozených podmínek, za účelem jejich pochopení (vázané systémy v jejich přirozených podmínkách)"Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; chybné názvy, např. je jich příliš mnoho ...případové studie dovolují zkoumat, co funguje a co nefunguje[3] Ale současně tyto studie shromažďují data a evidenci pro případné následné kritické zkoumání (případové studie jsou často konceptualizovány jako forma výzkumu nebo jeho předběžná fáze).

Typy případových studiíChybná citace: Chyba v tagu <ref>; chybné názvy, např. je jich příliš mnoho

 • Intrinsická – případová studie vytvořená jedincem, kteráý chce lépe porozumět určitému případu, a řídí se zájmem o jeho zvláštní rysy; věnuje případu jenom kvůli němu samému - tento případ nereprezentuje jiné případy, vztah k obecnější problematice nehraje roli
 • Instrumentální – obecnější charakter, výzkumník volí jev (např. stres), pak vyhledá případ nebo několik případů, které tento jev reprezentují, a podrobně je zkoumá; poskytuje vhled do určitého problému, a poskytuje lepší porozumění jeho principům (zájem se soustřeďuje na teorii)
 • Kolektivní – komparativní výzkum, při testování nějaké teorie; více případových studií, které jsou zkoumány současně, aby bylo možno teoretizovat o souborech případů - jsou základem naturalistické generalizaceChybná citace: Chyba v tagu <ref>; chybné názvy, např. je jich příliš mnoho
 • ale některé případové studie reprezentují výjimečné aktivity nebo podniky s velkým inovačním potenciálem, takže nemohou být zahrnuty pod nějaký existující konceptuální rámec.
 • na druhé straně, jedinečné případy jsou podezřízvány z toho, že fungují jako "korupční činitel" - poskytují nereprodukovatelná data nebo informace, které by mohly demonstrovat neexistující kvality - viz kritika metody případových studií s ohledem na jejich validitu a reliabilitu.

Psaní případové studie

Abyste napsali dobrou případovou studii, musíte:

 • vybrat konkrétní případ v určitém místě (mající ovšem obecnou povahu či globální dimenzi) a popsat jej
 • stanovit si výzkumnou otázku nebo otázky, na které se studie bude snažit najít odpověď
 • určit způsob získání informací (dat) a způsob jejich interpretace (vztažený k výzkumné otázce)
 • shromáždit informace
 • při psaní zprávy (interpretaci informací) je třeba:
  • vystihnout povahu případu, vyjádřit jeho obsah (environmentální, kulturní, sociální, právní, ekonomickou, estetickou, jak je zapotřebí) a vymezit hranice
  • zachytit kontext případu: najít informace o jeho širších (i historických) souvislostech; ilustrovat okolnosti
  • zachytit důležité vztahy a případně poodkrýt příčinné souvislosti, které mají vliv na stav popisovaného případushrnout poznání vzhledem k položené výzkumné otázce (zodpovědět otázku)
  • najít informace o dalších případech, které mohou daný případ doplnit či podpořit

Proces psaní je podobný jako v kterémkoli jiném případě psaní v akademickém žánru.

Pamatujte si

 • případovou studii píšete vždy s určitým cílem, který sledujete - psaní případových studií není prostým popisem situace
 • je důležité, aby názory všech aktérů, kteří potenciálně reprezentují odlišné politické aj. přístupy, byli zohledněni a jejich role vymezena
 • mělo by být vysvětleno, jakou roli hraje případová studie v situacích mimo její vlastní kontext

Užití případových studií

 • instrumentální – vede k ustavení předpisů, kritérií a norem
 • emancipační – poskytuje nápady, myšlenky, podporuje představivost, která sensitivizuje vnější pozorovatele (využití orientované na podporu procesů)

Aby popis případové studie mohl být dále využit např. jako modelový příklad, je třeba:

 • vybrat vhodný případ k popisu, využít relevantní informace ze zdrojů i z praxe
 • psát o případové studii neznamená pouze popisovat stávající situaci, je třeba dbát základních principů tohoto "žánru".

Charakteristiky výborné případové studie

 • významnost: objevnost nebo neobvyklost pro běžného čtenáře, význam pro poznání obdobných případů (přínos pro teorii)
 • úplnost: vymezení hranic případu (případně jejich empirické potvrzení); získání dostatečně bohatých dat (informací); dovedení studie (výzkumu) do přirozeného závěru; vyčerpání problematiky
 • alternativní pohledy: poukázání na různá řešení, perspektivy, diskuse jejich oprávněnosti; poukázání na omezení studie; anticipace různých pohledů čtenáře na problém
 • dostatek dat: dostatečné přiblížení případu čtenáři, dostatek relevantních a kritických informací; prokázání jejich validity a hodnověrnosti zdroje; vynechání nedůležitých údajů
 • čtivost zprávy: přitažlivost, nápadité a přiléhavé vyjadřování, zajímavá struktura

Zdroje

 • Průvodce procesem psaní případových studií krok za krokem - návod ukazuje, jak uspořádat a prezentovat informace. [4]
 • Aktivní učení - je založeno na využití případových studií[5]
 • Metoda výuky pomocí případových studií v přírodních vědách [6]
 • Výukové materiály využívající případových studií [7]
 • Výukové strategie: založené na využití případových studií [8]

Odkazy

 1. Fry H, Ketteridge S and Marshall S (1999) A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, Kogan Page, Glasgow, pp408
 2. Davis, C. & Wilcock, E. (2003) Teaching Materials Using Case Studies. The UK Centre for Materials Education. Available from http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp
 3. Corcoran, P. B., Walker, K. E., & Wals, A. E. (2004). Case studies, make-your-case studies, and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. Environmental Education Research, 10(1), 7–21.
 4. Průvodce psaním případových studií. Schreyer Institute for Teaching Excellence.
 5. Učení pomocí případových studií http://cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm
 6. National Center for Case Study Teaching in Science, State University of New York at Buffalo: The Case Method of Teaching Science, http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/teaching/teaching.html
 7. Claire Davis and Elizabeth Wilcock: Teaching Materials Using Case Studies. UK Centre for Materials Education http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp
 8. Teaching Strategies: Case-based Teaching and Problem-based Learning. Centre for research learning and teaching, University of Michigan http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tscbt.html