Nápověda:Případová studie: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (Nahrazení textu „{{certifikovaná metodika}}“ textem „{{certifikovaná metodika 2012}}“)
 
(Není zobrazeno 27 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__NOTOC__
+
{{Zkontrolováno|20160503134724|[[Uživatel:Admin|Certifikováno MŠMT]] ([[Diskuse s uživatelem:Admin|diskuse]])}}
 
==Vymezení==
 
==Vymezení==
'''Případové studie jsou detailním rozborem jednoho nebo několika málo případů. Jedná se o zkoumání předem určeného jevu, v rámci jeho reálného kontextu.''' Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. Může však být i explanační: odhalit skryté souvislosti a vysvětlit příčiny konkrétních jevů.<ref>Hendl, J. (2005) Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál. Praha. ISBN 80-7367-040-2. 104-116</ref> <ref>Yin, R. K. (2009) Case Study Research: Design and Methods. Fourth Edition. SAGE Publications. USA. ISBN 978-1-4129-6099-1.</ref>
+
'''Případové studie detailně popisují nebo rozebírají jeden nebo několik málo případů z praxe. Jedná se o zkoumání předem zvoleného jevu, v rámci jeho reálného kontextu.''' Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. Může však být i explanační: odhalit skryté souvislosti a vysvětlit příčiny konkrétních jevů.<ref name = "Hendl">Hendl, J. (2005). ''Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace''. 1st ed. Praha: Portál. pp.(104-116)</ref> <ref name = "Yin">Yin, R. K. (2009). ''Case Study Research: Design and Methods''. 4th ed. London, England: SAGE Publications.</ref>
  
'''Smyslem případové studie je předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům'''. (HENDL)
+
'''Podstatou případové studie je předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům''' <ref name = "Hendl"/>.
  
Případová studie může využívat aplikaci různých vědeckých metod (interview, studium dokumentů, statistická data, apod.) a výsledky, které tyto metody přináší, není to však její hlavní cíl.Případové studie jsou PRAKTICKÝM příspěvkem k danému tématu, jejich zpracování je založeno spíše na zkušenosti než na analýze či aplikaci nějaké teorie.  
+
V případové studii lze k vysvětlení jevů, na něž se zaměřuje, využívat různých vědeckých metod (interview, studium dokumentů, statistická data, apod.) a jejich výsledků; není to však její hlavní cíl. Případové studie jsou PRAKTICKÝM příspěvkem k danému tématu, jejich '''zpracování je založeno spíše na zkušenosti než na analýze či aplikaci nějaké teorie. '''
  
Případová studie je charakterizována jako:
+
==Co je případová studie:==
"...'''komplexní příklad''', který uvádí do praktických souvislostí daného problému a také ilustruje jeho podstatu."<ref>Fry H, Ketteridge S and Marshall S (1999) A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, Kogan Page, Glasgow, pp408</ref>
+
*"...'''komplexní příklad''', který uvádí do praktických souvislostí daného problému a také ilustruje jeho podstatu."<ref>Fry, H., Ketteridge, Marshall, S. (1999). ''A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education''. London, England: Kogan Page. pp.(408)</ref>.
"...popisem konkrétních jevů '''v praxi demonstruje teoretické koncepty'''"<ref>Davis, C. & Wilcock, E. (2003) Teaching Materials Using Case Studies. The UK Centre for Materials Education. Available from http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp </ref>
 
...výzkum případové studie vychází ze zájmu o '''dílčí''' případy, není založen na využití určitých výzkumných metod, protože "...se soustřeďuje na '''jednotlivé''' aktéry, záležitosti atd. obvykle za přirozených podmínek, za účelem jejich pochopení (vázané systémy v jejich přirozených podmínkách)"<ref name = "multiple"a>Dillon, J., & Reid, A. (2004). Issues in case-study methodology in investigating environmental and sustainability issues in higher education: towards a problem-based approach? Environmental Education Research, 10(1), 23–37.</ref>
 
...případové studie dovolují zkoumat, co funguje a co nefunguje<ref name = "Corcoran"> Corcoran, P. B., Walker, K. E., & Wals, A. E. (2004). Case studies, make-your-case studies, and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. Environmental Education Research, 10(1), 7–21.</ref>  
 
Ale současně tyto studie shromažďují data a evidenci pro případné následné kritické zkoumání (případové studie jsou často konceptualizovány jako '''forma výzkumu''' nebo jeho předběžná fáze).  
 
  
==Typy případových studií<ref name = "multiple"a/>==   
+
*"...popis konkrétních jevů ''', který v praxi demonstruje teoretické koncepty.'''"<ref name = "Davis">Davis, C., Wilcock, E. (2003). ''Teaching Materials Using Case Studies.'' Liverpool, England: UK Centre for Materials Educatio. Retrieved February 9, 2013, from http://www-new1.heacademy.ac.uk/assets/documents/subjects/materials/Teaching-Materials-casestudies.pdf. </ref>.
* '''Intrinsická''' – případová studie vytvořená jedincem, kteráý chce lépe porozumět určitému případu, a řídí se zájmem o jeho zvláštní rysy; věnuje případu jenom kvůli němu samému - tento případ nereprezentuje jiné případy, vztah k obecnější problematice nehraje roli  
+
 
* '''Instrumentální''' – obecnější charakter, výzkumník volí jev (např. stres), pak vyhledá případ nebo několik případů, které tento jev reprezentují, a podrobně je zkoumá; poskytuje vhled do určitého problému, a poskytuje lepší porozumění jeho principům (zájem se soustřeďuje na teorii)  
+
*"...základ výzkumu, který se zabývá '''dílčími případy''', není nutně založen na využití určitých výzkumných metod a "...soustřeďuje se na '''jednotlivé aktéry''', procesy atd. za účelem jejich pochopení v přirozených podmínkách."<ref name = "multiple"a>Dillon, J., Reid, A. (2004). Issues in case-study methodology in investigating environmental and sustainability issues in higher education: towards a problem-based approach? ''Environmental Education Research.'' 10 (1), pp.23-37</ref>.
* '''Kolektivní''' – komparativní výzkum, při testování nějaké teorie; více případových studií, které jsou zkoumány současně, aby bylo možno teoretizovat o souborech případů - jsou základem naturalistické generalizace<ref name = "multiple"a/>  
+
 
* ale některé případové studie reprezentují výjimečné aktivity nebo podniky s velkým inovačním potenciálem, takže nemohou být zahrnuty pod nějaký existující konceptuální rámec.
+
*"...'''součást akčního výzkumu''', jejímž cílem je zkoumat, jaké strategie fungují či nefungují v konkrétním případě."<ref name = "Corcoran"> Corcoran, P. B., Walker, K. E., Wals, A. E. (2004). Case studies, make-your-case studies, and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. ''Environmental Education Research.'' 10 (1), pp.7–21</ref>.
* na druhé straně, jedinečné případy jsou podezřízvány z toho, že fungují jako "korupční činitel" - poskytují nereprodukovatelná data nebo informace, které by mohly demonstrovat neexistující kvality - viz [[kritika metody případových studií]] s ohledem na jejich validitu a reliabilitu.
+
 
 +
Současně případové studie shromažďují data a '''evidenci pro následné kritické zkoumání či analýzu''' právě toho jevu, který je v centru pozornosti (případové studie jsou často konceptualizovány jako forma výzkumu nebo jeho předběžná fáze).
 +
 
 +
==Typy případových studií<ref name = "multiple"a/> <ref name = "Hendl"/>==   
 +
* '''Intrinsická''' – případová studie vytvořená jedincem, který chce lépe porozumět určitému případu, a řídí se zájmem o jeho zvláštní rysy; věnuje se případu jenom kvůli němu samému - tento případ nereprezentuje jiné případy, vztah k obecnější problematice nehraje roli.
 +
* '''Instrumentální''' – obecnější charakter, výzkumník volí jev (např. stres), pak vyhledá případ nebo několik případů, které tento jev reprezentují, a podrobně je zkoumá; poskytuje vhled do určitého problému, a poskytuje lepší porozumění jeho principům (zájem se soustřeďuje na teorii)
 +
* '''Kolektivní''' – jde o komparativní výzkum při testování nějaké teorie; porovnává se více případových studií popisovaných současně; cílem je možnost teoretizovat o souborech případů. Kolektivní případové studie jsou základem naturalistické generalizace<ref name = "multiple"a/>.
 +
Pozor! Některé případové studie reprezentují výjimečné aktivity nebo podniky s velkým inovačním potenciálem, takže nemohou být zahrnuty pod nějaký existující konceptuální rámec.
 +
*...na druhé straně, tyto jedinečné příklady jsou často podezřívány z toho, že fungují jako „korupční činitel“ - poskytují nereprodukovatelná data nebo informace, které by mohly demonstrovat neexistující kvality - viz [[kritika metody případových studií]] s ohledem na jejich validitu a reliabilitu.
  
 
==Psaní případové studie==
 
==Psaní případové studie==
  
 
Abyste napsali dobrou případovou studii, musíte:
 
Abyste napsali dobrou případovou studii, musíte:
* vybrat konkrétní případ v určitém místě (mající ovšem obecnou povahu či globální dimenzi) a popsat jej
+
# vybrat konkrétní případ v určitém místě (mající ovšem povahu zkušenosti, kterou lze zobecnit)  
* stanovit si výzkumnou otázku nebo otázky, na které se studie bude snažit najít odpověď
+
# stanovit „výzkumnou“ otázku nebo otázky, na které se studie bude snažit najít odpověď – to pomáhá v komplexním případě soustředit pozornost na omezený počet jevů
* určit způsob získání informací (dat) a způsob jejich interpretace (vztažený k výzkumné otázce)
+
# vybrat způsob získávání informací (dat), způsob práce s nimi či jejich použití v argumentaci, a způsob jejich interpretace (vztažený k výzkumné otázce)
* shromáždit informace
+
# shromáždit informace
* při psaní zprávy (interpretaci informací) je třeba:
+
# psaní samotné studie je založeno na interpretaci těchto informací, je přitom třeba:
** vystihnout povahu případu, vyjádřit jeho obsah (environmentální, kulturní, sociální, právní, ekonomickou, estetickou, jak je zapotřebí) a vymezit hranice
+
#* vystihnout povahu případu, hlavní problém, o který se v případové studii bude jednat
** zachytit kontext případu: najít informace o jeho širších (i historických) souvislostech; ilustrovat okolnosti  
+
#* tento problém vnímat s odstupem (vyjádřit jeho širší význam, smysl)
** zachytit důležité vztahy a případně poodkrýt příčinné souvislosti, které mají vliv na stav popisovaného případushrnout poznání vzhledem k položené výzkumné otázce (zodpovědět otázku)
+
#* zachytit kontext případu: najít informace o jeho širších (i historických) souvislostech; ilustrovat okolnosti  
** najít informace o dalších případech, které mohou daný případ doplnit či podpořit  
+
#* vystihnout důležité vztahy a případně odkrýt příčinné souvislosti, které mají vliv na stav popisovaného případu
 +
#* vyjádřit různé úhly pohledu (environmentální, kulturní, sociální, právní, ekonomický, estetický) – tak, jak jej vnímají dotčení aktéři – a vymezit hranice nebo překryvy těchto různých přístupů
 +
# v závěrech shrnout poznání vzhledem k položené výzkumné otázce (pokusit se zodpovědět otázku)
 +
#* najít informace o dalších případech, které mohou daný případ doplnit či podpořit  
 +
# navrhnout další postup, poukázat na nejlepší možná řešení, rozebrat způsob, jakým lze vybrané řešení uskutečnit… <ref name = "Monash">Monash University (2007). ''Language and Learning Online: Case Study.'' Retrieved February 9, 2013, from http://www.monash.edu.au/lls/llonline/quickrefs/27-case-study.xml. </ref>
  
 
[[Nápověda:Struktura stránky|Proces psaní]] je podobný jako v kterémkoli jiném případě psaní v akademickém žánru.
 
[[Nápověda:Struktura stránky|Proces psaní]] je podobný jako v kterémkoli jiném případě psaní v akademickém žánru.
 +
 +
Příklad: '''[[Nápověda:Regionální případové studie –obsahová struktura|struktura případové studie zaměřené na regionální problematiku]]'''.
  
 
===Pamatujte si===
 
===Pamatujte si===
* případovou studii píšete vždy s určitým cílem, který sledujete - psaní případových studií není prostým popisem situace
+
* psaní případových studií má vždy '''určitý cíl''' - není prostým popisem situace
* je důležité, aby názory všech aktérů, kteří potenciálně reprezentují odlišné politické aj. přístupy, byli zohledněni a jejich role vymezena
+
* je důležité, aby '''názory všech aktérů''', kteří potenciálně reprezentují odlišné politické aj. přístupy, byly zohledněny, a role těchto aktérů vymezena  
* mělo by být vysvětleno, jakou roli hraje případová studie v situacích mimo její vlastní kontext
+
* mělo by být vysvětleno, jakou může případová studie hrát '''roli v situacích mimo její vlastní kontext'''
  
===Užití případových studií===
 
* instrumentální – vede k ustavení předpisů, kritérií a norem
 
* emancipační – poskytuje nápady, myšlenky, podporuje představivost, která sensitivizuje vnější pozorovatele (využití orientované na podporu procesů)
 
 
 
Aby popis případové studie mohl být dále využit např. jako modelový příklad, je třeba:
 
Aby popis případové studie mohl být dále využit např. jako modelový příklad, je třeba:
* vybrat vhodný případ k popisu, využít relevantní informace ze zdrojů i z praxe
+
* vybrat vhodný případ k popisu  
* psát o případové studii neznamená pouze popisovat stávající situaci, je třeba dbát základních principů tohoto "žánru".
+
* využít relevantní informace ze zdrojů i z praxe
 +
* vést argumentaci metodicky
 +
* předložit jasné závěry, a to formou hypotéz pro další ověření
  
===Charakteristiky výborné případové studie===
+
Psát případovou studii tedy neznamená pouze popisovat stávající situaci, je třeba dbát základních principů tohoto „žánru“.
* '''významnost''': objevnost nebo neobvyklost pro běžného čtenáře, význam pro poznání obdobných případů (přínos pro teorii)
 
* '''úplnost''': vymezení hranic případu (případně jejich empirické potvrzení); získání dostatečně bohatých dat (informací); dovedení studie (výzkumu) do přirozeného závěru; vyčerpání problematiky
 
* '''alternativní pohledy''': poukázání na různá řešení, perspektivy, diskuse jejich oprávněnosti; poukázání na omezení studie; anticipace různých pohledů čtenáře na problém
 
* '''dostatek dat''': dostatečné přiblížení případu čtenáři, dostatek relevantních a kritických informací; prokázání jejich validity a hodnověrnosti zdroje; vynechání nedůležitých údajů
 
* '''čtivost zprávy''': přitažlivost, nápadité a přiléhavé vyjadřování, zajímavá struktura
 
  
== Zdroje ==
+
===Charakteristiky výborné případové studie <ref name = "Yin"/>===
* Průvodce procesem psaní případových studií krok za krokem - návod ukazuje, jak uspořádat a prezentovat informace. <ref>[http://www.schreyerinstitute.psu.edu/pdf/CaseWritingGuide.pdf Průvodce psaním případových studií]. ''Schreyer Institute for Teaching Excellence''.</ref>
+
* '''významnost''': objevnost nebo novost pro běžného čtenáře – případová studie napomáhá poznání obdobných případů (přínos pro teorii)
* Aktivní učení - je založeno na využití případových studií<ref> Učení pomocí případových studií [http://cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm http://cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm]</ref>
+
* '''úplnost''': vymezení hranic případu (případně jejich empirické potvrzení); získání dostatečně bohatých informací (dat) v daných mezích; dovedení studie (výzkumu) do přirozeného závěru; pokrytí problematiky
* Metoda výuky pomocí případových studií v přírodních vědách <ref>
+
* '''alternativní pohledy''': poukázání na různá řešení, perspektivy, diskuse o jejich oprávněnosti; nechybí poukaz na omezení zvoleného přístupu; anticipace různých pohledů čtenáře na problém
National Center for Case Study Teaching in Science, State University of New York at Buffalo: The Case Method of Teaching Science, http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/teaching/teaching.html</ref>
+
* '''dostatek relevantních a kritických informací''': prokázání platnosti a hodnověrnosti argumentů; vynechání nedůležitých údajů
* Výukové materiály využívající případových studií <ref>Claire Davis and Elizabeth Wilcock: Teaching Materials Using Case Studies. UK Centre for Materials Education  http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp</ref>
+
* '''čtivost''': dostatečné přiblížení případu čtenáři, přitažlivost, nápadité a přiléhavé vyjadřování, zajímavá struktura; analytický pohled nezahltí '''„příběh“'''.
* Výukové strategie: založené na využití případových studií <ref>Teaching Strategies: Case-based Teaching and Problem-based Learning. Centre for research learning and teaching, University of Michigan http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tscbt.html</ref>
 
  
== Odkazy ==
+
===Užití případových studií===
 +
* '''instrumentální''' – vede k získání zkušeností s naplňováním předpisů, kritérií a norem
 +
* '''emancipační''' – poskytuje nápady, myšlenky, podporuje představivost, která napomáhá změnám, poskytuje zpětnou vazbu, a může též zaujmout vnější pozorovatele (využití podporující důležité transformační procesy)
 +
 
 +
==Odkazy==
 +
=== Zdroje ===
 
<references/>
 
<references/>
 +
=== Literatura ===
 +
* Průvodce procesem psaní případových studií krok za krokem - návod ukazuje, jak uspořádat a prezentovat informace. Lane, J. (2007). ''Case Study Writing Guide.'' Retrieved February 9, 2013, from http://www.schreyerinstitute.psu.edu/pdf/CaseWritingGuide.pdf.
 +
* ''Colorado State University'' Writing Guide:Case Studies. Výborný a podrobný popis případových studií a metod jejich psaní. Colorado State University (1994-2013). ''Writing@CSU Guide: Case Studies.'' Retrieved February 9, 2013, from http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=60.
 +
* Monash University, Australia. An Approach to Case Study Writing. Zdroj poskytující rady, jak pěstovat dovednosti psaní případových studií. Monash University (2007). ''Language and Learning Online: Case Study.'' Retrieved February 9, 2013, from http://www.monash.edu.au/lls/llonline/quickrefs/27-case-study.xml.
 +
* Aktivní učení - je založeno na využití případových studií - University of Medicine and Dentistry of New Jersey. Centre for Teaching Excellence (2006). ''Active Learning: Case-Based Learning.'' Retrieved February 9, 2013, from cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm {{nefunkční link}}.
 +
* Metoda výuky pomocí případových studií v přírodních vědách - Herreid C., F. (1994). Case Studies in Science: A Novel Method of Science Education. ''Journal of College Science Teaching.'' 23(3), pp.221-229. Retrieved February 9, 2013, from http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/pdfs/Novel_Method.pdf.
 +
* Výukové materiály využívající případových studií - Davis, C., Wilcock, E. (2003). ''Teaching Materials Using Case Studies.'' Liverpool, England: UK Centre for Materials Educatio. Retrieved February 9, 2013, from http://www-new1.heacademy.ac.uk/assets/documents/subjects/materials/Teaching-Materials-casestudies.pdf.
 +
* Výukové strategie: založené na využití případových studií - University of Michigan, Centre for Research Learning and Teaching (2012). ''Teaching Strategies: Case-based Teaching and Problem-based Learning.'' Retrieved February 9, 2013, from http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tscbt.
 +
 +
{{licence cc|Dlouhá, Jana}}
 +
 +
 +
{{certifikovaná metodika 2012}}

Aktuální verze z 16. 5. 2016, 12:47

Symbol confirmed.svg

Vymezení[editovat | editovat zdroj]

Případové studie detailně popisují nebo rozebírají jeden nebo několik málo případů z praxe. Jedná se o zkoumání předem zvoleného jevu, v rámci jeho reálného kontextu. Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. Může však být i explanační: odhalit skryté souvislosti a vysvětlit příčiny konkrétních jevů.[1] [2]

Podstatou případové studie je předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům [1].

V případové studii lze k vysvětlení jevů, na něž se zaměřuje, využívat různých vědeckých metod (interview, studium dokumentů, statistická data, apod.) a jejich výsledků; není to však její hlavní cíl. Případové studie jsou PRAKTICKÝM příspěvkem k danému tématu, jejich zpracování je založeno spíše na zkušenosti než na analýze či aplikaci nějaké teorie.

Co je případová studie:[editovat | editovat zdroj]

 • "...komplexní příklad, který uvádí do praktických souvislostí daného problému a také ilustruje jeho podstatu."[3].
 • "...popis konkrétních jevů , který v praxi demonstruje teoretické koncepty."[4].
 • "...základ výzkumu, který se zabývá dílčími případy, není nutně založen na využití určitých výzkumných metod a "...soustřeďuje se na jednotlivé aktéry, procesy atd. za účelem jejich pochopení v přirozených podmínkách."Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; chybné názvy, např. je jich příliš mnoho.
 • "...součást akčního výzkumu, jejímž cílem je zkoumat, jaké strategie fungují či nefungují v konkrétním případě."[5].

Současně případové studie shromažďují data a evidenci pro následné kritické zkoumání či analýzu právě toho jevu, který je v centru pozornosti (případové studie jsou často konceptualizovány jako forma výzkumu nebo jeho předběžná fáze).

Typy případových studiíChybná citace: Chyba v tagu <ref>; chybné názvy, např. je jich příliš mnoho [1][editovat | editovat zdroj]

 • Intrinsická – případová studie vytvořená jedincem, který chce lépe porozumět určitému případu, a řídí se zájmem o jeho zvláštní rysy; věnuje se případu jenom kvůli němu samému - tento případ nereprezentuje jiné případy, vztah k obecnější problematice nehraje roli.
 • Instrumentální – obecnější charakter, výzkumník volí jev (např. stres), pak vyhledá případ nebo několik případů, které tento jev reprezentují, a podrobně je zkoumá; poskytuje vhled do určitého problému, a poskytuje lepší porozumění jeho principům (zájem se soustřeďuje na teorii).
 • Kolektivní – jde o komparativní výzkum při testování nějaké teorie; porovnává se více případových studií popisovaných současně; cílem je možnost teoretizovat o souborech případů. Kolektivní případové studie jsou základem naturalistické generalizaceChybná citace: Chyba v tagu <ref>; chybné názvy, např. je jich příliš mnoho.

Pozor! Některé případové studie reprezentují výjimečné aktivity nebo podniky s velkým inovačním potenciálem, takže nemohou být zahrnuty pod nějaký existující konceptuální rámec.

 • ...na druhé straně, tyto jedinečné příklady jsou často podezřívány z toho, že fungují jako „korupční činitel“ - poskytují nereprodukovatelná data nebo informace, které by mohly demonstrovat neexistující kvality - viz kritika metody případových studií s ohledem na jejich validitu a reliabilitu.

Psaní případové studie[editovat | editovat zdroj]

Abyste napsali dobrou případovou studii, musíte:

 1. vybrat konkrétní případ v určitém místě (mající ovšem povahu zkušenosti, kterou lze zobecnit)
 2. stanovit „výzkumnou“ otázku nebo otázky, na které se studie bude snažit najít odpověď – to pomáhá v komplexním případě soustředit pozornost na omezený počet jevů
 3. vybrat způsob získávání informací (dat), způsob práce s nimi či jejich použití v argumentaci, a způsob jejich interpretace (vztažený k výzkumné otázce)
 4. shromáždit informace
 5. psaní samotné studie je založeno na interpretaci těchto informací, je přitom třeba:
  • vystihnout povahu případu, hlavní problém, o který se v případové studii bude jednat
  • tento problém vnímat s odstupem (vyjádřit jeho širší význam, smysl)
  • zachytit kontext případu: najít informace o jeho širších (i historických) souvislostech; ilustrovat okolnosti
  • vystihnout důležité vztahy a případně odkrýt příčinné souvislosti, které mají vliv na stav popisovaného případu
  • vyjádřit různé úhly pohledu (environmentální, kulturní, sociální, právní, ekonomický, estetický) – tak, jak jej vnímají dotčení aktéři – a vymezit hranice nebo překryvy těchto různých přístupů
 6. v závěrech shrnout poznání vzhledem k položené výzkumné otázce (pokusit se zodpovědět otázku)
  • najít informace o dalších případech, které mohou daný případ doplnit či podpořit
 7. navrhnout další postup, poukázat na nejlepší možná řešení, rozebrat způsob, jakým lze vybrané řešení uskutečnit… [6]

Proces psaní je podobný jako v kterémkoli jiném případě psaní v akademickém žánru.

Příklad: struktura případové studie zaměřené na regionální problematiku.

Pamatujte si[editovat | editovat zdroj]

 • psaní případových studií má vždy určitý cíl - není prostým popisem situace
 • je důležité, aby názory všech aktérů, kteří potenciálně reprezentují odlišné politické aj. přístupy, byly zohledněny, a role těchto aktérů vymezena
 • mělo by být vysvětleno, jakou může případová studie hrát roli v situacích mimo její vlastní kontext

Aby popis případové studie mohl být dále využit např. jako modelový příklad, je třeba:

 • vybrat vhodný případ k popisu
 • využít relevantní informace ze zdrojů i z praxe
 • vést argumentaci metodicky
 • předložit jasné závěry, a to formou hypotéz pro další ověření

Psát případovou studii tedy neznamená pouze popisovat stávající situaci, je třeba dbát základních principů tohoto „žánru“.

Charakteristiky výborné případové studie [2][editovat | editovat zdroj]

 • významnost: objevnost nebo novost pro běžného čtenáře – případová studie napomáhá poznání obdobných případů (přínos pro teorii)
 • úplnost: vymezení hranic případu (případně jejich empirické potvrzení); získání dostatečně bohatých informací (dat) v daných mezích; dovedení studie (výzkumu) do přirozeného závěru; pokrytí problematiky
 • alternativní pohledy: poukázání na různá řešení, perspektivy, diskuse o jejich oprávněnosti; nechybí poukaz na omezení zvoleného přístupu; anticipace různých pohledů čtenáře na problém
 • dostatek relevantních a kritických informací: prokázání platnosti a hodnověrnosti argumentů; vynechání nedůležitých údajů
 • čtivost: dostatečné přiblížení případu čtenáři, přitažlivost, nápadité a přiléhavé vyjadřování, zajímavá struktura; analytický pohled nezahltí „příběh“.

Užití případových studií[editovat | editovat zdroj]

 • instrumentální – vede k získání zkušeností s naplňováním předpisů, kritérií a norem
 • emancipační – poskytuje nápady, myšlenky, podporuje představivost, která napomáhá změnám, poskytuje zpětnou vazbu, a může též zaujmout vnější pozorovatele (využití podporující důležité transformační procesy)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. 1,0 1,1 1,2 Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1st ed. Praha: Portál. pp.(104-116)
 2. 2,0 2,1 Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. 4th ed. London, England: SAGE Publications.
 3. Fry, H., Ketteridge, Marshall, S. (1999). A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. London, England: Kogan Page. pp.(408)
 4. Davis, C., Wilcock, E. (2003). Teaching Materials Using Case Studies. Liverpool, England: UK Centre for Materials Educatio. Retrieved February 9, 2013, from http://www-new1.heacademy.ac.uk/assets/documents/subjects/materials/Teaching-Materials-casestudies.pdf.
 5. Corcoran, P. B., Walker, K. E., Wals, A. E. (2004). Case studies, make-your-case studies, and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. Environmental Education Research. 10 (1), pp.7–21
 6. Monash University (2007). Language and Learning Online: Case Study. Retrieved February 9, 2013, from http://www.monash.edu.au/lls/llonline/quickrefs/27-case-study.xml.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Průvodce procesem psaní případových studií krok za krokem - návod ukazuje, jak uspořádat a prezentovat informace. Lane, J. (2007). Case Study Writing Guide. Retrieved February 9, 2013, from http://www.schreyerinstitute.psu.edu/pdf/CaseWritingGuide.pdf.
 • Colorado State University Writing Guide:Case Studies. Výborný a podrobný popis případových studií a metod jejich psaní. Colorado State University (1994-2013). Writing@CSU Guide: Case Studies. Retrieved February 9, 2013, from http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=60.
 • Monash University, Australia. An Approach to Case Study Writing. Zdroj poskytující rady, jak pěstovat dovednosti psaní případových studií. Monash University (2007). Language and Learning Online: Case Study. Retrieved February 9, 2013, from http://www.monash.edu.au/lls/llonline/quickrefs/27-case-study.xml.
 • Aktivní učení - je založeno na využití případových studií - University of Medicine and Dentistry of New Jersey. Centre for Teaching Excellence (2006). Active Learning: Case-Based Learning. Retrieved February 9, 2013, from cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm Šablona:Nefunkční link.
 • Metoda výuky pomocí případových studií v přírodních vědách - Herreid C., F. (1994). Case Studies in Science: A Novel Method of Science Education. Journal of College Science Teaching. 23(3), pp.221-229. Retrieved February 9, 2013, from http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/pdfs/Novel_Method.pdf.
 • Výukové materiály využívající případových studií - Davis, C., Wilcock, E. (2003). Teaching Materials Using Case Studies. Liverpool, England: UK Centre for Materials Educatio. Retrieved February 9, 2013, from http://www-new1.heacademy.ac.uk/assets/documents/subjects/materials/Teaching-Materials-casestudies.pdf.
 • Výukové strategie: založené na využití případových studií - University of Michigan, Centre for Research Learning and Teaching (2012). Teaching Strategies: Case-based Teaching and Problem-based Learning. Retrieved February 9, 2013, from http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tscbt.


.