Editace stránky Nápověda:Případová studie

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 1: Řádek 1:
{{Zkontrolováno|20160503134724|[[Uživatel:Admin|Certifikováno MŠMT]] ([[Diskuse s uživatelem:Admin|diskuse]])}}
+
__NOTOC__
 
==Vymezení==
 
==Vymezení==
'''Případové studie detailně popisují nebo  rozebírají jeden nebo několik málo případů z praxe. Jedná se o zkoumání předem zvoleného jevu, v rámci jeho reálného kontextu.''' Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. Může však být i explanační: odhalit skryté souvislosti a vysvětlit příčiny konkrétních jevů.<ref name = "Hendl">Hendl, J. (2005). ''Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace''. 1st ed. Praha: Portál. pp.(104-116)</ref> <ref name = "Yin">Yin, R. K. (2009). ''Case Study Research: Design and Methods''. 4th ed. London, England: SAGE Publications.</ref>
+
'''Případové studie detailně popisují nebo  rozebírají jeden nebo několik málo případů z praxe. Jedná se o zkoumání předem zvoleného jevu, v rámci jeho reálného kontextu.''' Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. Může však být i explanační: odhalit skryté souvislosti a vysvětlit příčiny konkrétních jevů.<ref name = "Hendl">Hendl, J. (2005) Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál. Praha. ISBN 80-7367-040-2. 104-116</ref> <ref name = "Yin">Yin, R. K. (2009) Case Study Research: Design and Methods. Fourth Edition. SAGE Publications. USA. ISBN 978-1-4129-6099-1.</ref>
  
 
'''Podstatou případové studie je předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům''' <ref name = "Hendl"/>.
 
'''Podstatou případové studie je předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům''' <ref name = "Hendl"/>.
Řádek 8: Řádek 8:
  
 
==Co je případová studie:==
 
==Co je případová studie:==
*"...'''komplexní příklad''', který uvádí do praktických souvislostí daného problému a také ilustruje jeho podstatu."<ref>Fry, H., Ketteridge, Marshall, S. (1999). ''A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education''. London, England: Kogan Page. pp.(408)</ref>.
+
*"...'''komplexní příklad''', který uvádí do praktických souvislostí daného problému a také ilustruje jeho podstatu."<ref>Fry H, Ketteridge S and Marshall S (1999) A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, Kogan Page, Glasgow, pp408</ref>.
  
*"...popis konkrétních jevů ''', který v praxi demonstruje teoretické koncepty.'''"<ref name = "Davis">Davis, C., Wilcock, E. (2003). ''Teaching Materials Using Case Studies.'' Liverpool, England: UK Centre for Materials Educatio. Retrieved February 9, 2013, from http://www-new1.heacademy.ac.uk/assets/documents/subjects/materials/Teaching-Materials-casestudies.pdf. </ref>.
+
"...popis konkrétních jevů ''', který v praxi demonstruje teoretické koncepty'''"<ref>Davis, C. & Wilcock, E. (2003) Teaching Materials Using Case Studies. The UK Centre for Materials Education. Available from http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp </ref>.
  
*"...základ výzkumu, který se zabývá '''dílčími případy''', není nutně založen na využití určitých výzkumných metod a "...soustřeďuje se na '''jednotlivé aktéry''', procesy atd. za účelem jejich pochopení v přirozených podmínkách."<ref name = "multiple"a>Dillon, J., Reid, A. (2004). Issues in case-study methodology in investigating environmental and sustainability issues in higher education: towards a problem-based approach? ''Environmental Education Research.'' 10 (1), pp.23-37</ref>.
+
*...základ výzkumu, který se zabývá '''dílčími případy''', není nutně založen na využití určitých výzkumných metod a "...soustřeďuje se na '''jednotlivé aktéry''', procesy atd. za účelem jejich pochopení v přirozených podmínkách"<ref name = "multiple"a>Dillon, J., & Reid, A. (2004). Issues in case-study methodology in investigating environmental and sustainability issues in higher education: towards a problem-based approach? Environmental Education Research, 10(1), 23–37.</ref>.
  
*"...'''součást akčního výzkumu''', jejímž cílem je zkoumat, jaké strategie fungují či nefungují v konkrétním případě."<ref name = "Corcoran"> Corcoran, P. B., Walker, K. E., Wals, A. E. (2004). Case studies, make-your-case studies, and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. ''Environmental Education Research.'' 10 (1), pp.7–21</ref>.
+
*...'''součást akčního výzkumu''', jejímž cílem je zkoumat, jaké strategie fungují či nefungují v konkrétním případě<ref name = "Corcoran"> Corcoran, P. B., Walker, K. E., & Wals, A. E. (2004). Case studies, make-your-case studies, and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. Environmental Education Research, 10(1), 7–21.</ref>.
  
 
Současně případové studie shromažďují data a '''evidenci pro následné kritické zkoumání či analýzu''' právě toho jevu, který je v centru pozornosti (případové studie jsou často konceptualizovány jako forma výzkumu nebo jeho předběžná fáze).
 
Současně případové studie shromažďují data a '''evidenci pro následné kritické zkoumání či analýzu''' právě toho jevu, který je v centru pozornosti (případové studie jsou často konceptualizovány jako forma výzkumu nebo jeho předběžná fáze).
Řádek 22: Řádek 22:
 
* '''Instrumentální''' – obecnější charakter, výzkumník volí jev (např. stres), pak vyhledá případ nebo několik případů, které tento jev reprezentují, a podrobně je zkoumá; poskytuje vhled do určitého problému, a poskytuje lepší porozumění jeho principům (zájem se soustřeďuje na teorii).   
 
* '''Instrumentální''' – obecnější charakter, výzkumník volí jev (např. stres), pak vyhledá případ nebo několik případů, které tento jev reprezentují, a podrobně je zkoumá; poskytuje vhled do určitého problému, a poskytuje lepší porozumění jeho principům (zájem se soustřeďuje na teorii).   
 
* '''Kolektivní''' – jde o komparativní výzkum při testování nějaké teorie; porovnává se více případových studií popisovaných současně; cílem je možnost teoretizovat o souborech případů. Kolektivní případové studie jsou základem naturalistické generalizace<ref name = "multiple"a/>.  
 
* '''Kolektivní''' – jde o komparativní výzkum při testování nějaké teorie; porovnává se více případových studií popisovaných současně; cílem je možnost teoretizovat o souborech případů. Kolektivní případové studie jsou základem naturalistické generalizace<ref name = "multiple"a/>.  
Pozor! Některé případové studie reprezentují výjimečné aktivity nebo podniky s velkým inovačním potenciálem, takže nemohou být zahrnuty pod nějaký existující konceptuální rámec.
+
*Pozor! Některé případové studie reprezentují výjimečné aktivity nebo podniky s velkým inovačním potenciálem, takže nemohou být zahrnuty pod nějaký existující konceptuální rámec.
*...na druhé straně, tyto jedinečné příklady jsou často podezřívány z toho, že fungují jako „korupční činitel“ - poskytují nereprodukovatelná data nebo informace, které by mohly demonstrovat neexistující kvality - viz [[kritika metody případových studií]] s ohledem na jejich validitu a reliabilitu.
+
**...na druhé straně, tyto jedinečné příklady jsou často podezřívány z toho, že fungují jako „korupční činitel“ - poskytují nereprodukovatelná data nebo informace, které by mohly demonstrovat neexistující kvality - viz [[kritika metody případových studií]] s ohledem na jejich validitu a reliabilitu.
  
 
==Psaní případové studie==
 
==Psaní případové studie==
Řádek 40: Řádek 40:
 
# v závěrech shrnout poznání vzhledem k položené výzkumné otázce (pokusit se zodpovědět otázku)
 
# v závěrech shrnout poznání vzhledem k položené výzkumné otázce (pokusit se zodpovědět otázku)
 
#* najít informace o dalších případech, které mohou daný případ doplnit či podpořit  
 
#* najít informace o dalších případech, které mohou daný případ doplnit či podpořit  
# navrhnout další postup, poukázat na nejlepší možná řešení, rozebrat způsob, jakým lze vybrané řešení uskutečnit… <ref name = "Monash">Monash University (2007). ''Language and Learning Online: Case Study.'' Retrieved February 9, 2013, from http://www.monash.edu.au/lls/llonline/quickrefs/27-case-study.xml. </ref>
+
# navrhnout další postup, poukázat na nejlepší možná řešení, rozebrat způsob, jakým lze vybrané řešení uskutečnit… <ref name = "Monash">Monash University, Australia. An Approach to Case Study Writing http://www.monash.edu.au/lls/llonline/quickrefs/27-case-study.xml.</ref>
  
 
[[Nápověda:Struktura stránky|Proces psaní]] je podobný jako v kterémkoli jiném případě psaní v akademickém žánru.
 
[[Nápověda:Struktura stránky|Proces psaní]] je podobný jako v kterémkoli jiném případě psaní v akademickém žánru.
Řádek 70: Řádek 70:
 
* '''emancipační''' – poskytuje nápady, myšlenky, podporuje představivost, která napomáhá změnám, poskytuje zpětnou vazbu, a může též zaujmout vnější pozorovatele (využití podporující důležité transformační procesy)  
 
* '''emancipační''' – poskytuje nápady, myšlenky, podporuje představivost, která napomáhá změnám, poskytuje zpětnou vazbu, a může též zaujmout vnější pozorovatele (využití podporující důležité transformační procesy)  
  
==Odkazy==
+
== Zdroje ==
=== Zdroje ===
+
* Průvodce procesem psaní případových studií krok za krokem - návod ukazuje, jak uspořádat a prezentovat informace. <ref>[http://www.schreyerinstitute.psu.edu/pdf/CaseWritingGuide.pdf Průvodce psaním případových studií]. ''Schreyer Institute for Teaching Excellence''.</ref>
 +
* ''Colorado State University'' Writing Guide:Case Studies. Výborný a podrobný popis případových studií a metod jejich psaní. <ref name = "Colorado" >Colorado State University. Writing CSU Guide: Case Studies. http://writing.colostate.edu/guides/research/casestudy/.</ref>
 +
* Monash University, Australia. An Approach to Case Study Writing. Zdroj poskytující rady, jak pěstovat dovednosti psaní případových studií. <ref name = "Monash"/>
 +
* Aktivní učení - je založeno na využití případových studií<ref> Učení pomocí případových studií [http://cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm http://cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm]</ref>
 +
* Metoda výuky pomocí případových studií v přírodních vědách <ref>
 +
Herreid C. F. (1994) Case Studies in Science: A Novel Method of Science Education.  ''Journal of College Science Teaching''. National Science Teachers Association. USA.  ISSN: 0047-231X</ref>
 +
* Výukové materiály využívající případových studií <ref>Claire Davis and Elizabeth Wilcock: Teaching Materials Using Case Studies. UK Centre for Materials Education  http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp</ref>
 +
* Výukové strategie: založené na využití případových studií <ref>Teaching Strategies: Case-based Teaching and Problem-based Learning. Centre for research learning and teaching, University of Michigan http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tscbt.html</ref>
 +
 
 +
== Odkazy ==
 
<references/>
 
<references/>
=== Literatura ===
 
* Průvodce procesem psaní případových studií krok za krokem - návod ukazuje, jak uspořádat a prezentovat informace. Lane, J. (2007). ''Case Study Writing Guide.'' Retrieved February 9, 2013, from http://www.schreyerinstitute.psu.edu/pdf/CaseWritingGuide.pdf.
 
* ''Colorado State University'' Writing Guide:Case Studies. Výborný a podrobný popis případových studií a metod jejich psaní. Colorado State University (1994-2013). ''Writing@CSU Guide: Case Studies.'' Retrieved February 9, 2013, from http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=60.
 
* Monash University, Australia. An Approach to Case Study Writing. Zdroj poskytující rady, jak pěstovat dovednosti psaní případových studií. Monash University (2007). ''Language and Learning Online: Case Study.'' Retrieved February 9, 2013, from http://www.monash.edu.au/lls/llonline/quickrefs/27-case-study.xml.
 
* Aktivní učení - je založeno na využití případových studií - University of Medicine and Dentistry of New Jersey. Centre for Teaching Excellence (2006). ''Active Learning: Case-Based Learning.'' Retrieved February 9, 2013, from cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm {{nefunkční link}}.
 
* Metoda výuky pomocí případových studií v přírodních vědách - Herreid C., F. (1994). Case Studies in Science: A Novel Method of Science Education. ''Journal of College Science Teaching.'' 23(3), pp.221-229. Retrieved February 9, 2013, from http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/pdfs/Novel_Method.pdf.
 
* Výukové materiály využívající případových studií - Davis, C., Wilcock, E. (2003). ''Teaching Materials Using Case Studies.'' Liverpool, England: UK Centre for Materials Educatio. Retrieved February 9, 2013, from http://www-new1.heacademy.ac.uk/assets/documents/subjects/materials/Teaching-Materials-casestudies.pdf.
 
* Výukové strategie: založené na využití případových studií - University of Michigan, Centre for Research Learning and Teaching (2012). ''Teaching Strategies: Case-based Teaching and Problem-based Learning.'' Retrieved February 9, 2013, from http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tscbt.
 
 
{{licence cc|Dlouhá, Jana}}
 
 
 
{{certifikovaná metodika 2012}}
 

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)