Nápověda:Hodnotící tabulka pro diskuzi

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kritéria/míra naplnění 10 5 0 Hodnocení
Obsah, jasnost a zaměření prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska
Kontext reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům
Způsob zapojení, odhodlanost projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní
Orientace na akci kladný přístup a zaměření se na praxi kladný, ale váhavý nebo nerozvinutý přístup; prokazuje se dobrý záměr, který však zůstává neurčitý žádný skutečný výsledek, pouze „tlachání“
Konstruktivní přístup závěry jsou zároveň založené na vlastním stanovisku a odvozené z názorů ostatních závěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu žádné osobní závěry z diskuze a/nebo nulová schopnost přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních
Total (points) max 50