Nápověda:Hodnotící tabulka pro diskuzi: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 8: Řádek 8:
 
| '''Způsob zapojení, odhodlanost''' || projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků || projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek || hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||   
 
| '''Způsob zapojení, odhodlanost''' || projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků || projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek || hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||   
 
|-
 
|-
| '''Action oriented''' || positive approach & practical focus || positive but half-hearted or undeveloped approach; good intent is shown but remains unfocused || not practical outcome, only “chatting” || ||   
+
| '''Orientace na akci''' || kladný přístup a zaměření se na praxi || kladný, ale  váhavý nebo nerozvinutý přístup; prokazuje se dobrý záměr, který však zůstává neurčitý  || žádný skutečný výsledek, pouze „tlachání“ || ||   
 
|-
 
|-
| '''Constructive approach''' || conclusions based on individual standpoint & derived from the opinion of the others || Conclusions reveal an individual standpoint but need to bedeveloped further; the opinion of others is either given too much or too little prominence || zero personal conclusions from the discussion and/or zero ability to adjust own opinion to the views of the others || ||   
+
| '''Konstruktivní přístup''' || závěry jsou zároveň založené na vlastním stanovisku a odvozené z názorů ostatních || závěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu || žádné osobní závěry z diskuze a/nebo nulová schopnost  přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních || ||   
 
|-
 
|-
 
| '''Total (points)''' || || || || '''max 50''' ||   
 
| '''Total (points)''' || || || || '''max 50''' ||   

Verze z 1. 12. 2010, 15:51

Kritéria/míra naplnění 10 5 0 Hodnocení
Obsah, jasnost a zaměření prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska
Kontext reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům
Způsob zapojení, odhodlanost projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní
Orientace na akci kladný přístup a zaměření se na praxi kladný, ale váhavý nebo nerozvinutý přístup; prokazuje se dobrý záměr, který však zůstává neurčitý žádný skutečný výsledek, pouze „tlachání“
Konstruktivní přístup závěry jsou zároveň založené na vlastním stanovisku a odvozené z názorů ostatních závěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu žádné osobní závěry z diskuze a/nebo nulová schopnost přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních
Total (points) max 50