Editace stránky Nápověda:Hodnotící tabulka pro diskuzi

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 1: Řádek 1:
Hodnotící tabulka pro diskuze týkající se problematiky udržitelného rozvoje a životního prostředí. Pro jiná témata či jiné typy diskuze lze kritéria modifikovat!
 
 
 
{| border=1
 
{| border=1
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || '''Hodnocení''' ||   
+
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || Hodnocení ||   
 
|-
 
|-
| '''Obsah, jasnost a zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || jasně srozumitelná tvrzení a informace zcela chybí; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
+
| '''Obsah, jasnost a zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
 
|-
 
|-
 
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
 
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
 
|-
 
|-
| '''Hodnoty/kritický pohled''' || jasné, kriticky promyšlené hodnoty, z nichž diskuse vychází; psaní věnován dostatečný čas (zjevný i z délky příspěvků) || hodnoty neurčité, pouze částečně zformované; příspěvky relativně stručné, spontánní přístup avšak nedostatečně kritický  || hodnoty, z nichž diskuze vychází, nejsou jasné nebo kriticky promyšlené; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||   
+
| '''Způsob zapojení, odhodlanost''' || projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků || projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek || hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||   
 
|-
 
|-
| '''Akční hledisko''' || pozitivní přístup a orientace na praktické závěry || pozitivní, ale váhavý přístup; dobrý záměr, který však nemá praktické důsledky || žádný skutečný výsledek, pouze „tlachání“ || ||   
+
| '''Action oriented''' || positive approach & practical focus || positive but half-hearted or undeveloped approach; good intent is shown but remains unfocused || not practical outcome, only “chatting” || ||   
 
|-
 
|-
| '''Konstruktivní přístup''' || závěry vychází zároveň z vlastního stanoviska a z názorů ostatních || závěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu || žádné osobní závěry z diskuze a/nebo nulová schopnost  přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních || ||   
+
| '''Constructive approach''' || conclusions based on individual standpoint & derived from the opinion of the others || Conclusions reveal an individual standpoint but need to bedeveloped further; the opinion of others is either given too much or too little prominence || zero personal conclusions from the discussion and/or zero ability to adjust own opinion to the views of the others || ||   
 
|-
 
|-
| '''Celkem (bodů)''' || || || || '''max 50''' ||   
+
| '''Total (points)''' || || || || '''max 50''' ||   
 
|-
 
|-
 
| || || || || ||   
 
| || || || || ||   
 
|}
 
|}
 
{{licence cc|Dlouhá, Jana}}
 

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)

Šablony použité na této stránce: