Mezinárodní setkání k UR

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nejdůležitější mezinárodní setkání k problematice udržitelného rozvoje byla - v časové posloupnosti tato:

Celosvětové konference

1972 Stockholmská konference

- viz Stockholmská konference

1979 Světová klimatická konference, Ženeva

1992 Summit Země v Riu de Janeiro

- viz Summit Země Rio de Janeiro

1997 Rio+5 (UNGASS), New York

- viz Rio+5

1997 Konference členských států Rámcové úmluvy o změně klimatu v Kjótu

Kjóto, prosinec 1997. Konference přijala Kjótský protokol k Rámcové úmluvě

2000 Summit tisíciletí, New York

Konference schválila Rozvojové cíle milénia

2002 Konference OSN “Světový summit o udržitelném rozvoji” Johannesburg 2002

- Viz Světový summit o udržitelném rozvoji Johannesburg

Evropské konference

Na evropské úrovni probíhají jednání v rámci Evropské hospodářské komise v rámci procesu nazvaného Životní prostředí pro Evropu

1991 Dobříš

První konference evropských ministrů životní prostředí, iniciovaná československý ministrem Josefem Vavrouškem

1993 Luzern

1995 Sofia

1998 Aarhus

2003 Kyjev

2007 Bělehrad