Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Co je e-learning?/E-learningové prostředí pro výuku

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Výuka formou e-learningu využívá následující prostředí: