Megatrendy: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 19: Řádek 19:
  
 
[[Kategorie:Politika udržitelného rozvoje]]
 
[[Kategorie:Politika udržitelného rozvoje]]
 +
[[Kategorie:Projekt Udržitelný rozvoj na místní úrovni]]

Aktuální verze z 1. 2. 2021, 09:13

Megatrendy (anglicky megatrends) je označení pro rozsáhlé vývojové tendence, jež započaly v minulosti, probíhají v současnosti a budou pokračovat do budoucnosti. Pokud probíhají v celosvětovém měřítku, používá se pro ně označení globální megatrendy (global megatrends).

Koncepci megatrendů etabloval americký vědec John Naisbitt. V roce 1982 vydal po mnohaletém výzkumu knihu Megatrendy. Deset nových směrů, jež mění naše životy (Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives).[1] Mezi trendy, jež budou důležité pro následující dekády vymezil např. přechod od industriální společnosti ke společnosti informační, odklon od centralizace k decentralizaci, opouštění pevného hierarchického uspořádání a nárůst síťové spolupráce atd. (plný výčet je uveden zde).[2][3]

Naisbittova kniha se krátce po svém vydání stala kultovní. Byla vydána ve více než padesáti zemích a prodalo se jí přes 14 milionů výtisků.[4] Megatrendy se od té doby běžně používají při tvorbě scénářů a v rámci různých strategií. V uplynulých desetiletích byla identifikována řada nových megatrendů, některé z nich navazují na staré a překrývají se, některé jsou ale úplně nové. Naisbitt publikoval po vydání knihy řadu dalších prací, věnuje se rovněž megatrendům v asijských zemích přičemž se zaměřuje na Čínu.[5] Na Naisbittovo dílo navazuje řada dalších autorů, kteří rozpracovali jeho trendy, popř. vytyčili vlastní. Mezi nejznámější z poslední doby patří Thierry Malleret[6], Patricia Aburdene[7] či Mathew Burrows.[8] V České republice se výzkumem megatrendů zabývá Miroslav Havránek z Centra pro otázky životního prostředí UK.[9]

Mapování a analyzování stávajících (mega)trendů je klíčové ve sféře byznysu. Podniky i celá odvětví, která nedostatečně rychle zareagují na změny mohou zaniknout (viz současný rozvoj průmyslu 4.0 a digitální ekonomiky). Na zkoumání a hodnocení megatrendů je založena činnost řady konzultačních firem.[10][11][12] Analýza stavu, v němž se společnost nachází, identifikování hnacích sil a upozornění na vývojové tendence je ale stejně důležité i pro návrhy řešení a přijímání konkrétních opatření směřujících k udržitelnému rozvoji na regionální, národní i globální úrovni.[13]

Evropská agentura životního prostředí (European Environment Agency) vydala v roce 2015 zprávu, která identifikuje 11 globálních megatrendů, jež by měly být zohledněny při tvorbě národních strategií. Rada vlády pro udržitelný rozvoj hodlá analyzovat současné megatrendy a zohlednit je při přípravě Aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje.[14]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Tento text je s vědomím autora použit i na české Wikipedii k dalším editacím.