Městská hromadná doprava

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Městská hromadná doprava (MHD) je v ČR zajišťována na území 105 měst. Je zajišťována několika druhy doprav, tj. autobusovou, tramvajovou, trolejbusovou a v hlavním městě Praze i metrem a dopravou železniční.

V roce 2004 se na celkovém objemu přepravy MHD podílely jednotlivé druhy dopravy v následujícím poměru:

  • autobusy 38 %,
  • tramvaje 32 %,
  • trolejbusy 9,5 % a
  • metro 21,5 %.

Současným trendem ve větších městech, případně v příměstských oblastech velkých aglomeračních center, je zavádění integrovaného dopravního systému hromadné dopravy. Zavádění těchto systémů ovšem může být účelné i v řidčeji zabydlených oblastech, kde mohou přispívat k lepšímu vytížení jednotlivých linek. Tyto systémy integrují všechny dostupné druhy veřejné dopravy s preferencí drážní dopravy a současně umožňují i integraci tarifní politiky. V současnosti je v ČR v různé fázi zavádění 13 takovýchto systémů. Rozsah dopravní infrastruktury MHD je stanoven v příslušném územním plánu města.

Zdroje a poznámky


Odkazy

Související články

Externí odkazy