Editace stránky Kontaminované pražce

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 3: Řádek 3:
 
'''Kontaminované pražce'''
 
'''Kontaminované pražce'''
  
V okolí železničních tratí bylo chemickými rozbory zjištěno zvýšené množství těžkých kovů (Cu, Zn, Fe) a ropných látek (stanovovaných jako suma nepolárních extrahovatelných látek (NEL)), v menší míře byly z dostupných rozborů zjištěny obsahy [http://cs.wikipedia.org/wiki/PCB PCB] (polychlorovaných bifenylů) a PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků). Jejich zřetelným zdrojem v okolí pražcového podloží je impregnační prostředek dřevěných pražců a v menší míře zřejmě též meziprodukty a produkty degradace ropných látek popřípadě ropné látky samy.
+
V okolí železničních tratí bylo chemickými rozbory zjištěno zvýšené množství těžkých kovů (Cu, Zn, Fe) a ropných látek (stanovovaných jako suma nepolárních extrahovatelných látek (NEL)), v menší míře byly z dostupných rozborů zjištěny obsahy PCB (polychlorovaných bifenylů) a PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků). Jejich zřetelným zdrojem v okolí pražcového podloží je impregnační prostředek dřevěných pražců a v menší míře zřejmě též meziprodukty a produkty degradace ropných látek popřípadě ropné látky samy.
  
 
Železniční pražce se impregnují chemickými látkami na bázi dehtových olejů.
 
Železniční pražce se impregnují chemickými látkami na bázi dehtových olejů.
Řádek 15: Řádek 15:
 
'''Impregnační látky'''  
 
'''Impregnační látky'''  
  
*roztoky anorganických solí,
+
*roztoky anorg. solí,  
 
*tekuté zplodiny při suché destilaci dřeva n. uhlí, n. směsi solí s těmito látkami,
 
*tekuté zplodiny při suché destilaci dřeva n. uhlí, n. směsi solí s těmito látkami,
*také roztoky rozl. pryskyřičných látek.
+
*také roztoky rozl. pryskyřičných látek.  
 
*nejrozšíř. jsou tyto způsoby:  
 
*nejrozšíř. jsou tyto způsoby:  
**napouštění síranem měďnatým (podle Boucherie),
+
**napouštění síranem měďnatým (podle Boucherie),  
**chloridem zinečnatým (burnettování),
+
**chloridem zinečnatým (burnettování),  
**sublimátem,
+
**sublimátem,  
**fluoridem sodným a jeho směsemi s jin. látkami,
+
**fluoridem sodným a jeho směsemi s jin. látkami (Malenković, Novotný),  
**v menší míře roztokem chloridu sodného,
+
**v menší míře roztokem chloridu sodného,  
 
**solí chromových,
 
**solí chromových,
**[http://cs.wikipedia.org/wiki/Borax boraxu] a pod.
+
**boraxu a pod.
*z org. látek se nejvíce užívá dehtového oleje
+
*z org. látek se nejvíce užívá dehtového oleje  
  
  
Řádek 33: Řádek 33:
 
Hlavními složkami těchto olejů jsou většinou aromatické látky s bodem varu  200 - 360°C. Jedná se především o toxické látky, které mají karcinogenní účinky.Kumulují se v životním prostředí.
 
Hlavními složkami těchto olejů jsou většinou aromatické látky s bodem varu  200 - 360°C. Jedná se především o toxické látky, které mají karcinogenní účinky.Kumulují se v životním prostředí.
 
Jsou to například:
 
Jsou to například:
 
+
*naftalin, anthracen a fenoly  
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Naftalen naftalin], [http://cs.wikipedia.org/wiki/Anthracen anthracen] a [http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenoly fenoly]
+
*oleje z dehtu dřevného,  
*oleje z dehtu dřevného,
+
*roztoky pryskyřic,  
*roztoky pryskyřic,
+
*parafin, rozl. tuky a pod.  
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Parafín parafín], rozl. tuky a pod.
 
  
  
Řádek 43: Řádek 42:
  
 
Železniční pražce se řadí do kategorie nebezpečného odpadu z důvodu obsahu impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. Bez znalosti obsahu výše uvedených látek v odpadních pražcích nelze tyto odpady využít jako stavební materiál či k stavebním účelům. Pražce lze odstranit spálením v odpovídajícím zařízení, nikoli však v domácnostech.  
 
Železniční pražce se řadí do kategorie nebezpečného odpadu z důvodu obsahu impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. Bez znalosti obsahu výše uvedených látek v odpadních pražcích nelze tyto odpady využít jako stavební materiál či k stavebním účelům. Pražce lze odstranit spálením v odpovídajícím zařízení, nikoli však v domácnostech.  
 +
  
 
   
 
   
==Zdroje==
+
== Zdroje ==
 
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/411522-impregnace-dreva
 
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/411522-impregnace-dreva
  
 
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJMFDHMRLI/$FILE/Katalog%20odpadu%20-%20odpady%20zarazene%20v%202003,%202004,%202005.doc
 
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJMFDHMRLI/$FILE/Katalog%20odpadu%20-%20odpady%20zarazene%20v%202003,%202004,%202005.doc
  
[[Kategorie:Dopady na zdraví obyvatel]]
+
 
[[Kategorie:Případové studie]]
+
 
[[Kategorie:Odpadové hospodářství]]
+
 
 +
 
 +
[[Kategorie:Skupina B]]

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)