Konference Rio+20: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka: == Aktéři == Do celosvětových jednání o udržitelném rozvoji byla kromě účastnických států, jejich vlád, OSN a dalších mezinárodních organizací zapoje…)
 
Řádek 1: Řádek 1:
 +
Konference OSN o udržitelném rozvoji (United Nations Conference on Sustainable Development, UNCSD) se konala ve dnech 20. - 22. června 2012 v brazilském Rio de Janeiru. Setkání se pořádalo u příležitosti 20. výročí Summitu Země (Earth Summit), pořádaného OSN v Riu v roce 1992, proto je letošní konference známa též jako Rio+20.
 +
 +
 +
Do Brazílie se sjely delegace ze 191 zemí světa<ref>Rio+20 in Numbers, UNCSD. 2012-06-22,http://www.uncsd2012.org/content/documents/784rio20%20in%20numbers_final2.pdf </ref>, z toho 114 států reprezentovali osobně jejich nejvyšší představitelé. Cílem konference bylo nalézt cesty k ''bezpečnějšímu, spravedlivějšímu, čistšímu, zelenějšímu a prosperujícímu světu''<ref>About Rio+20, UNCSD.2011, http://www.uncsd2012.org/about.html </ref>. Diskutovala se dvě hlavní témata, která k takovému světu mají dopomoci: zelená ekonomika v kontextu odstranění chudoby a reforma institucí. Zároveň se na konferenci probírala témata sedmi oblastí udržitelného rozvoje, kterým OSN přikládá největší pozornost. Jsou to: vytvoření vhodných tzv. zelených pracovních míst a sociální začleňování, čistá a obnovitelná energie pro všechny, udržitelná města, potravinová bezpečnost a ekologické zemědělství, udržitelné nakládání se zásoby vody, využívání oceánů a připravenost na katastrofy<ref>7Critical Issues at Rio+20, UNCSD.2011,http://www.uncsd2012.org/7issues.html</ref>.
 +
 +
Závěrečným výstupem konference je dokument, který nese název Budoucnost, kterou chceme (The Future We Want).
 +
 +
 
== Aktéři ==
 
== Aktéři ==
 
Do celosvětových jednání o udržitelném rozvoji byla kromě účastnických států, jejich vlád, OSN a dalších mezinárodních organizací zapojena i občanská společnost, jejíž zájmy hájily tzv. významné společenské skupiny (Major Groups), mezi něž patří vědecká a technická komunita, nevládní organizace, představitelé místních samospráv, farmáři, ženy a mládež, domorodí lidé a další<ref>DLOUHÁ, Jana. V brazilském Rio de Janeiro skončila konference o udržitelném rozvoji "Budoucnost, kterou chceme". Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1, 2012-06-2.Dostupné z: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/154/160 </ref>. Oproti dřívějším velkým summitům byl letos dán velký prostor zástupcům z řad občanské společnosti, která celkově velmi přispěla svými návrhy do původní verze dokumentu, tzv. kompilačního dokumentu o cca 4000 stránkách<ref name="odkaz">DLOUHÁ, Jana. V brazilském Rio de Janeiro skončila konference o udržitelném rozvoji "Budoucnost, kterou chceme". Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1, 2012-06-23.Dostupné z: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/154/160</ref>. Díky celosvětovému rozšíření komunikačních technologií se do přípravného procesu a diskusních témat konference zapojilo patrně největší množství subjektů, zohledníme-li akce pořádané OSN<ref>Konference OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012. Ministerstvo životního prostředí [online]. 2012.Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/konference_osn_udrzitelny_rozvoj_2012 </ref>.  
 
Do celosvětových jednání o udržitelném rozvoji byla kromě účastnických států, jejich vlád, OSN a dalších mezinárodních organizací zapojena i občanská společnost, jejíž zájmy hájily tzv. významné společenské skupiny (Major Groups), mezi něž patří vědecká a technická komunita, nevládní organizace, představitelé místních samospráv, farmáři, ženy a mládež, domorodí lidé a další<ref>DLOUHÁ, Jana. V brazilském Rio de Janeiro skončila konference o udržitelném rozvoji "Budoucnost, kterou chceme". Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1, 2012-06-2.Dostupné z: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/154/160 </ref>. Oproti dřívějším velkým summitům byl letos dán velký prostor zástupcům z řad občanské společnosti, která celkově velmi přispěla svými návrhy do původní verze dokumentu, tzv. kompilačního dokumentu o cca 4000 stránkách<ref name="odkaz">DLOUHÁ, Jana. V brazilském Rio de Janeiro skončila konference o udržitelném rozvoji "Budoucnost, kterou chceme". Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1, 2012-06-23.Dostupné z: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/154/160</ref>. Díky celosvětovému rozšíření komunikačních technologií se do přípravného procesu a diskusních témat konference zapojilo patrně největší množství subjektů, zohledníme-li akce pořádané OSN<ref>Konference OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012. Ministerstvo životního prostředí [online]. 2012.Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/konference_osn_udrzitelny_rozvoj_2012 </ref>.  
  
 
Paralelně s konferencí a několik dní před ní byl jednou z vedlejších aktivit tzv. Summit lidu (People´s Summit) pořádaný ve Flamengo Parku. Zde měly prostor pro debaty zástupci nevládních organizací, mládeže, ale i bývalí činitelé politického života spolu s návštěvníky doprovodných akcí.V parku se pořádaly veřejné debaty o zemědělství, budoucnosti oceánů, solární energii a dalších tématech. Ke kampani organizace Greenpeace na záchranu Arktidy (Save the Arctic) se přidalo velké množství celebrit, jako například Paul McCartney, Robert Redford nebo Penelope Cruz. Všichni požadují, aby byla Arktida zákonně chráněna pro svoji hodnotu. Chtějí tak docílit toho, aby  se zabránilo průzkumným vrtům společnosti Shell, která chce na Arktidě těžit ropu. Mezi dalšími „debatéry“ byli bývalí státníci, např. bývalá prezidentka Irska Mary Robinsonová, brazilský prezident Fernando Henrique Cardoso, anebo norská premiérka Gro Harlem Brundtlandová, kteří společně se skupinou „Mladých“ (čtyři mladí aktivisté z Brazílie, Číny, Nigérie a Švédska) diskutovali o tom, jakou budoucnost chceme pro naše praprapravnoučata<ref>McDONALD, Frank.Plethora of happenings vie for attention as media zeroes in on Rio.The Irish Times, 22. června 2012</ref>.
 
Paralelně s konferencí a několik dní před ní byl jednou z vedlejších aktivit tzv. Summit lidu (People´s Summit) pořádaný ve Flamengo Parku. Zde měly prostor pro debaty zástupci nevládních organizací, mládeže, ale i bývalí činitelé politického života spolu s návštěvníky doprovodných akcí.V parku se pořádaly veřejné debaty o zemědělství, budoucnosti oceánů, solární energii a dalších tématech. Ke kampani organizace Greenpeace na záchranu Arktidy (Save the Arctic) se přidalo velké množství celebrit, jako například Paul McCartney, Robert Redford nebo Penelope Cruz. Všichni požadují, aby byla Arktida zákonně chráněna pro svoji hodnotu. Chtějí tak docílit toho, aby  se zabránilo průzkumným vrtům společnosti Shell, která chce na Arktidě těžit ropu. Mezi dalšími „debatéry“ byli bývalí státníci, např. bývalá prezidentka Irska Mary Robinsonová, brazilský prezident Fernando Henrique Cardoso, anebo norská premiérka Gro Harlem Brundtlandová, kteří společně se skupinou „Mladých“ (čtyři mladí aktivisté z Brazílie, Číny, Nigérie a Švédska) diskutovali o tom, jakou budoucnost chceme pro naše praprapravnoučata<ref>McDONALD, Frank.Plethora of happenings vie for attention as media zeroes in on Rio.The Irish Times, 22. června 2012</ref>.
 +
 +
Ikdyž byla občanská společnost zastoupena velkým množstvím organizací i jednotlivců, hlavní aktéři politického života dali přednost jiným setkáním. Na konferenci chybělo mnoho nejdůležitějších a nejvlivnějších politiků světa, v čele s prezidentem Barackem Obamou a kancléřkou Angelou Merkelovou, kteří dali přednost summitu G20 v Mexiku.V době, kdy je svět zasažen ekonomickou krizí, se environmentální témata na pořadu dne často neobjevují. Proto byla očekávání, jaká měla konference přinést, mnohem menší a v průběhu se ještě snižovala.
 +
 +
Českou republiku reprezentovali v Riu ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a další delegáti z řad velvyslanců a členů ministerstev a nevládních organizací. ČR po celou dobu konference vystupovala za zefektivnění přijímaných opatření a nutnost jejich konkretizace. ČR během summitu zorganizovala seminář na téma ''Měření udržitelné ekonomiky: perspektiva indikátorů jdoucích za obzor HDP''<ref>Rio+20-světový summit o udržitelném rozvoji. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. 2012.Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/osn/rio_20_svetovy_summit_o_udrzitelnem.html </ref>. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s důležitostí vybraných ukazatelů ekonomického a sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí, které budou klíčové pro přijímání odpovědných a konkrétních politických rozhodnutí. Indikátory představené na semináři byly ekologická stopa a Index lepšího života (Better Life Index).
 +
 +
== The Future We Want ==
 +
Základem závěrečného dokumentu byly společné návrhy účastnických států, OSN, mezinárodních organizací a významných společenských skupin (Major Groups). Složitá jednání o podobě dokumentu probíhala celý rok, avšak zpracování konečné podoby prováděly už pouze zástupcinárodních vlád nebo mezinárodních organizací. Z původních 4000 stran tak bylo „vydestilováno“ kolem 50 stran představujících konzensuální text. Protože jednání nebyla včas dokončena, koordinaci závěrečné podoby textu těsně před oficiálním podpisem převzala Brazílie a z dokumentu vynechala pasáže, na kterých se vlády zcela přesně nedohodly, čímž se některé závazky zcela vytratily. Závěrečná podoba dokumentu je proto kritizována hlavně nevládními organizacemi. Zástupce Oxfamu k tomu prohlásil: ''„ Tento summit skončil ještě dříve, než začal.“''<ref>WATTS, Johnathan a Liz FORD. Rio+20 Earth summit: pressure for deal – but will leaders hold their nerve?. The Guardian [online]. 2012-06-20.Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jun/19/rio-earth-summit-sustainability-conference?INTCMP=ILCNETTXT3487</ref> Přijaty totiž byly jen závazky, které jsou obecně platné, byly již přijaty na dřívějších konferencích a nelze s nimi tedy nesouhlasit. Znovu potvrzeny byly principy udržitelného rozvoje zahrnuté v Deklaraci z Ria, Agendě 21, Johannesburském implementačním plánu nebo tzv. Millenium Development Goals (MDG´s). V dokumetu ''Budoucnost, kterou chceme'' se tedy znovu opakují plány na snížení chudoby, podpora ekonomiky v rozvojových zemích, posílení partnerství v rozvoji Afriky (New Partnership for Africa´s Development), posílení role UNEP, ochrana biodiverzity, zapojení občanské společnosti do rozhodování a další. O tom, jak se tyto závazky daří naplňovat, se můžeme přesvědčit sami. Například o přeměně Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) na plnohodnotnou agenturu OSN se hovoří již cca 10 let, ale ani jeho kompetence se dostatečně neposilují<ref>DLOUHÁ, Jana. V brazilském Rio de Janeiro skončila konference o udržitelném rozvoji "Budoucnost, kterou chceme". Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1, 2012-06-2.Dostupné z: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/154/160</ref>. Podobně dopadl i příslib k ochraně světových oceánů. Před 20 lety se vlády shodly, že je potřeba chránit biologickou rozmanitost oceánů a  zamezit nadměrnému rybolovu, ale podle mnoha britských vědců z Londýnské zoologické společnosti skutek utekl<ref>DOHNAL, Radomír. Vědci:Politici pro ochranu moří neudělali skoro nic, zůstalo jen moře slibů. Ekolist [online]. 2012-06-21. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-politici-pro-ochranu-mori-neudelali-skoro-nic-zustalo-jen-more-slibu</ref>. Na některých místech je situace dokonce horší. V závěrečném dokumentu se státy rovněž shodly, že se pokusí nalézt alternativní indikátory k HDP (tak jak propagovala ČR na svém semináři), které by měřily nejen ekonomické, ale i sociální a environmentální faktory, ve snaze „ocenit“ statky a služby, které nám příroda poskytuje<ref>WATTS, Jonathan a Liz FORD. Rio+20 Earth Summit:campaigners decry final document. The Guardian [online]. 2012-06-23. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jun/23/rio-20-earth-summit-document</ref>. To vše bez jakýchkoli závazků či jasných plánů jednotlivých vlád.
 +
 +
Největším zklamáním ale podle mnohých bylo, že se do konce konference nepodařilo odsouhlasit konkrétní datum, kdy vlády přestanou dotovat fosilní paliva. ''„Udržitelného rozvoje rozhodně nedosáhneme dotováním fosilních paliv,“'' prohlásil člen organizace Avaaz, která vedela protestní kampaň proti znečišťování prostředí<ref>STEJSKAL, Jan. Rio+20: Bezzubá dohoda vyvolala otazníky, zda mají obří summity OSN vůbec smysl. Ekolist [online]. 2012-06-23. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rio-20-bezzuba-dohoda-o-udrzitelnem-rozvoji-vyvolala-otazniky-zda-maji-obri-summity-osn-vubec-smysl</ref>.
 +
 +
Britský The Guardian v jednom z titulků hlásí: Maňana, maňana. Asi takový byl dojem celé řady pozorovatelů konference. Nejasnost závazků v závěrečném dokumentu The Future We Want, časového ohraničení jejich plnění, zdrojů financování a monitoringu předpovídá neúspěch dalšího vývoje. Nevládní organizace kritizovaly konferenci také proto, že se jednalo jen o formální proslovy státníků a výsledek nesměřuje k budoucnosti, kterou chceme. The Future We Want je napsána jen pro zájmy některých místo všech lidí. Aktivisté občanské společnosti Avaaz poukazovali na velký vliv nadnárodních korporací na konečnou podobu dokumentu. Některé z nevládních organizací proto přejmenovaly dokument na The Future we Bought<ref>McDONALD, Frank.UN development conference closes amid acrimony.The Irish Times, 23. června 2012</ref>, narážející na lobbování nadnárodních společností za nutnost používání fosilních paliv. Podle dalších je na vině neschopnost vlád a organizací připojit se k jednáním a řešit krizi životního prostředí, ekonomické stability a spravedlnosti společně. Evropská Unie byla kritizována za to, že  přiznává nedostatek prostředků na to, aby pomohla světu ke globální transformaci, ovšem evropští politici nachází miliony, které dávají bankám a pro průmyslová odvětví, která používají fosilní paliva, vypisují daňové prázdniny.
 +
 +
Na základě nečinnosti a neschopnosti vlád zajistit obyvatelům planety udržitelný rozvoj, zástupci občanské společnosti vytvořili několik společných dohod a podepsali závěrečný manifest (Manifesto of the People´s Sustainability Treaties)<ref>DLOUHÁ, Jana. V brazilském Rio de Janeiro skončila konference o udržitelném rozvoji "Budoucnost, kterou chceme". Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1, 2012-06-2.Dostupné z: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/154/160</ref>. Podle neziskových organizací se o udržitelný rozvoj musí starat sami lidé a nespoléhat na činy politiků.
 +
 +
  
  

Verze z 29. 7. 2013, 16:07

Konference OSN o udržitelném rozvoji (United Nations Conference on Sustainable Development, UNCSD) se konala ve dnech 20. - 22. června 2012 v brazilském Rio de Janeiru. Setkání se pořádalo u příležitosti 20. výročí Summitu Země (Earth Summit), pořádaného OSN v Riu v roce 1992, proto je letošní konference známa též jako Rio+20.


Do Brazílie se sjely delegace ze 191 zemí světa[1], z toho 114 států reprezentovali osobně jejich nejvyšší představitelé. Cílem konference bylo nalézt cesty k bezpečnějšímu, spravedlivějšímu, čistšímu, zelenějšímu a prosperujícímu světu[2]. Diskutovala se dvě hlavní témata, která k takovému světu mají dopomoci: zelená ekonomika v kontextu odstranění chudoby a reforma institucí. Zároveň se na konferenci probírala témata sedmi oblastí udržitelného rozvoje, kterým OSN přikládá největší pozornost. Jsou to: vytvoření vhodných tzv. zelených pracovních míst a sociální začleňování, čistá a obnovitelná energie pro všechny, udržitelná města, potravinová bezpečnost a ekologické zemědělství, udržitelné nakládání se zásoby vody, využívání oceánů a připravenost na katastrofy[3].

Závěrečným výstupem konference je dokument, který nese název Budoucnost, kterou chceme (The Future We Want).


Aktéři

Do celosvětových jednání o udržitelném rozvoji byla kromě účastnických států, jejich vlád, OSN a dalších mezinárodních organizací zapojena i občanská společnost, jejíž zájmy hájily tzv. významné společenské skupiny (Major Groups), mezi něž patří vědecká a technická komunita, nevládní organizace, představitelé místních samospráv, farmáři, ženy a mládež, domorodí lidé a další[4]. Oproti dřívějším velkým summitům byl letos dán velký prostor zástupcům z řad občanské společnosti, která celkově velmi přispěla svými návrhy do původní verze dokumentu, tzv. kompilačního dokumentu o cca 4000 stránkách[5]. Díky celosvětovému rozšíření komunikačních technologií se do přípravného procesu a diskusních témat konference zapojilo patrně největší množství subjektů, zohledníme-li akce pořádané OSN[6].

Paralelně s konferencí a několik dní před ní byl jednou z vedlejších aktivit tzv. Summit lidu (People´s Summit) pořádaný ve Flamengo Parku. Zde měly prostor pro debaty zástupci nevládních organizací, mládeže, ale i bývalí činitelé politického života spolu s návštěvníky doprovodných akcí.V parku se pořádaly veřejné debaty o zemědělství, budoucnosti oceánů, solární energii a dalších tématech. Ke kampani organizace Greenpeace na záchranu Arktidy (Save the Arctic) se přidalo velké množství celebrit, jako například Paul McCartney, Robert Redford nebo Penelope Cruz. Všichni požadují, aby byla Arktida zákonně chráněna pro svoji hodnotu. Chtějí tak docílit toho, aby se zabránilo průzkumným vrtům společnosti Shell, která chce na Arktidě těžit ropu. Mezi dalšími „debatéry“ byli bývalí státníci, např. bývalá prezidentka Irska Mary Robinsonová, brazilský prezident Fernando Henrique Cardoso, anebo norská premiérka Gro Harlem Brundtlandová, kteří společně se skupinou „Mladých“ (čtyři mladí aktivisté z Brazílie, Číny, Nigérie a Švédska) diskutovali o tom, jakou budoucnost chceme pro naše praprapravnoučata[7].

Ikdyž byla občanská společnost zastoupena velkým množstvím organizací i jednotlivců, hlavní aktéři politického života dali přednost jiným setkáním. Na konferenci chybělo mnoho nejdůležitějších a nejvlivnějších politiků světa, v čele s prezidentem Barackem Obamou a kancléřkou Angelou Merkelovou, kteří dali přednost summitu G20 v Mexiku.V době, kdy je svět zasažen ekonomickou krizí, se environmentální témata na pořadu dne často neobjevují. Proto byla očekávání, jaká měla konference přinést, mnohem menší a v průběhu se ještě snižovala.

Českou republiku reprezentovali v Riu ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a další delegáti z řad velvyslanců a členů ministerstev a nevládních organizací. ČR po celou dobu konference vystupovala za zefektivnění přijímaných opatření a nutnost jejich konkretizace. ČR během summitu zorganizovala seminář na téma Měření udržitelné ekonomiky: perspektiva indikátorů jdoucích za obzor HDP[8]. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s důležitostí vybraných ukazatelů ekonomického a sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí, které budou klíčové pro přijímání odpovědných a konkrétních politických rozhodnutí. Indikátory představené na semináři byly ekologická stopa a Index lepšího života (Better Life Index).

The Future We Want

Základem závěrečného dokumentu byly společné návrhy účastnických států, OSN, mezinárodních organizací a významných společenských skupin (Major Groups). Složitá jednání o podobě dokumentu probíhala celý rok, avšak zpracování konečné podoby prováděly už pouze zástupcinárodních vlád nebo mezinárodních organizací. Z původních 4000 stran tak bylo „vydestilováno“ kolem 50 stran představujících konzensuální text. Protože jednání nebyla včas dokončena, koordinaci závěrečné podoby textu těsně před oficiálním podpisem převzala Brazílie a z dokumentu vynechala pasáže, na kterých se vlády zcela přesně nedohodly, čímž se některé závazky zcela vytratily. Závěrečná podoba dokumentu je proto kritizována hlavně nevládními organizacemi. Zástupce Oxfamu k tomu prohlásil: „ Tento summit skončil ještě dříve, než začal.“[9] Přijaty totiž byly jen závazky, které jsou obecně platné, byly již přijaty na dřívějších konferencích a nelze s nimi tedy nesouhlasit. Znovu potvrzeny byly principy udržitelného rozvoje zahrnuté v Deklaraci z Ria, Agendě 21, Johannesburském implementačním plánu nebo tzv. Millenium Development Goals (MDG´s). V dokumetu Budoucnost, kterou chceme se tedy znovu opakují plány na snížení chudoby, podpora ekonomiky v rozvojových zemích, posílení partnerství v rozvoji Afriky (New Partnership for Africa´s Development), posílení role UNEP, ochrana biodiverzity, zapojení občanské společnosti do rozhodování a další. O tom, jak se tyto závazky daří naplňovat, se můžeme přesvědčit sami. Například o přeměně Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) na plnohodnotnou agenturu OSN se hovoří již cca 10 let, ale ani jeho kompetence se dostatečně neposilují[10]. Podobně dopadl i příslib k ochraně světových oceánů. Před 20 lety se vlády shodly, že je potřeba chránit biologickou rozmanitost oceánů a zamezit nadměrnému rybolovu, ale podle mnoha britských vědců z Londýnské zoologické společnosti skutek utekl[11]. Na některých místech je situace dokonce horší. V závěrečném dokumentu se státy rovněž shodly, že se pokusí nalézt alternativní indikátory k HDP (tak jak propagovala ČR na svém semináři), které by měřily nejen ekonomické, ale i sociální a environmentální faktory, ve snaze „ocenit“ statky a služby, které nám příroda poskytuje[12]. To vše bez jakýchkoli závazků či jasných plánů jednotlivých vlád.

Největším zklamáním ale podle mnohých bylo, že se do konce konference nepodařilo odsouhlasit konkrétní datum, kdy vlády přestanou dotovat fosilní paliva. „Udržitelného rozvoje rozhodně nedosáhneme dotováním fosilních paliv,“ prohlásil člen organizace Avaaz, která vedela protestní kampaň proti znečišťování prostředí[13].

Britský The Guardian v jednom z titulků hlásí: Maňana, maňana. Asi takový byl dojem celé řady pozorovatelů konference. Nejasnost závazků v závěrečném dokumentu The Future We Want, časového ohraničení jejich plnění, zdrojů financování a monitoringu předpovídá neúspěch dalšího vývoje. Nevládní organizace kritizovaly konferenci také proto, že se jednalo jen o formální proslovy státníků a výsledek nesměřuje k budoucnosti, kterou chceme. The Future We Want je napsána jen pro zájmy některých místo všech lidí. Aktivisté občanské společnosti Avaaz poukazovali na velký vliv nadnárodních korporací na konečnou podobu dokumentu. Některé z nevládních organizací proto přejmenovaly dokument na The Future we Bought[14], narážející na lobbování nadnárodních společností za nutnost používání fosilních paliv. Podle dalších je na vině neschopnost vlád a organizací připojit se k jednáním a řešit krizi životního prostředí, ekonomické stability a spravedlnosti společně. Evropská Unie byla kritizována za to, že přiznává nedostatek prostředků na to, aby pomohla světu ke globální transformaci, ovšem evropští politici nachází miliony, které dávají bankám a pro průmyslová odvětví, která používají fosilní paliva, vypisují daňové prázdniny.

Na základě nečinnosti a neschopnosti vlád zajistit obyvatelům planety udržitelný rozvoj, zástupci občanské společnosti vytvořili několik společných dohod a podepsali závěrečný manifest (Manifesto of the People´s Sustainability Treaties)[15]. Podle neziskových organizací se o udržitelný rozvoj musí starat sami lidé a nespoléhat na činy politiků.Reference

 1. Rio+20 in Numbers, UNCSD. 2012-06-22,http://www.uncsd2012.org/content/documents/784rio20%20in%20numbers_final2.pdf
 2. About Rio+20, UNCSD.2011, http://www.uncsd2012.org/about.html
 3. 7Critical Issues at Rio+20, UNCSD.2011,http://www.uncsd2012.org/7issues.html
 4. DLOUHÁ, Jana. V brazilském Rio de Janeiro skončila konference o udržitelném rozvoji "Budoucnost, kterou chceme". Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1, 2012-06-2.Dostupné z: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/154/160
 5. DLOUHÁ, Jana. V brazilském Rio de Janeiro skončila konference o udržitelném rozvoji "Budoucnost, kterou chceme". Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1, 2012-06-23.Dostupné z: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/154/160
 6. Konference OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012. Ministerstvo životního prostředí [online]. 2012.Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/konference_osn_udrzitelny_rozvoj_2012
 7. McDONALD, Frank.Plethora of happenings vie for attention as media zeroes in on Rio.The Irish Times, 22. června 2012
 8. Rio+20-světový summit o udržitelném rozvoji. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. 2012.Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/osn/rio_20_svetovy_summit_o_udrzitelnem.html
 9. WATTS, Johnathan a Liz FORD. Rio+20 Earth summit: pressure for deal – but will leaders hold their nerve?. The Guardian [online]. 2012-06-20.Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jun/19/rio-earth-summit-sustainability-conference?INTCMP=ILCNETTXT3487
 10. DLOUHÁ, Jana. V brazilském Rio de Janeiro skončila konference o udržitelném rozvoji "Budoucnost, kterou chceme". Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1, 2012-06-2.Dostupné z: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/154/160
 11. DOHNAL, Radomír. Vědci:Politici pro ochranu moří neudělali skoro nic, zůstalo jen moře slibů. Ekolist [online]. 2012-06-21. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-politici-pro-ochranu-mori-neudelali-skoro-nic-zustalo-jen-more-slibu
 12. WATTS, Jonathan a Liz FORD. Rio+20 Earth Summit:campaigners decry final document. The Guardian [online]. 2012-06-23. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jun/23/rio-20-earth-summit-document
 13. STEJSKAL, Jan. Rio+20: Bezzubá dohoda vyvolala otazníky, zda mají obří summity OSN vůbec smysl. Ekolist [online]. 2012-06-23. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rio-20-bezzuba-dohoda-o-udrzitelnem-rozvoji-vyvolala-otazniky-zda-maji-obri-summity-osn-vubec-smysl
 14. McDONALD, Frank.UN development conference closes amid acrimony.The Irish Times, 23. června 2012
 15. DLOUHÁ, Jana. V brazilském Rio de Janeiro skončila konference o udržitelném rozvoji "Budoucnost, kterou chceme". Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1, 2012-06-2.Dostupné z: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/154/160