Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „'''Katedra sociální a kulturní ekologie (KSKE)''' je katedrou založenou roku 2000 na W:CZ Fakulta humanitních studií…“)
 
 
(Není zobrazeno 28 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Katedra sociální a kulturní ekologie (KSKE)''' je [[W:CZ katedra|katedrou]] založenou roku [[W:CZ 2000|2000]] na [[W:CZ Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy|Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.]]
+
'''Katedra sociální a kulturní ekologie (KSKE)''' je [[w:cs:katedra|katedrou]] založenou roku [[w:cs:2000|2000]] na [[w:cs:Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy|Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy]].<ref>http://kske.cz/lide/phdr-ivan-rynda</ref> Vznikala společně se zřizováním fakulty. Vyučuje se zde obor sociální a kulturní ekologie.
 +
 
 +
Katedru založil český [[ekologie|ekolog]], vysokoškolský pedagog a politik PhDr. [[w:cs:Ivan Rynda|Ivan Rynda]], který je po celou dobu jejím vedoucím. Na katedře je od jejího založení vyučován pouze dvouletý magisterský program sociální a kulturní ekologie s  názvem Ekologie a ochrana prostředí. Katedra nicméně organizuje kurzy pro studenty bakalářského programu FHS UK, kteří se tak již mohou zaměřit na studium sociální a kulturní ekologie a po úspěšném složení přijímací zkoušky pokračovat ve studiu přímo na katedře. Předchozí bakalářské studium je však možné absolvovat v jakémkoliv oboru. Absolventi katedry mohou také pokračovat v doktorském studiu v [[w:cs:Centrum pro otázky životního prostředí|Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy]], které s katedrou spolupracuje na její výuce.
 +
Sociální a kulturní ekologie se prezentuje na oficiálním webu fakulty jako: ,'',multidisciplinární obor zkoumající filozofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy lidských kultur, zejména euroamerické, a přírody založené na etických, hodnotových a kulturních modelech, umožňující trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně stabilním přírodním a životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie tedy zkoumá uplatnění principů trvalé udržitelnosti v konkrétní kultuře, civilizaci, v politice a veřejné a sociální politice."''<ref>http://fhs.cuni.cz/FHS-51.html</ref>
 +
 
 +
K úspěšnému zakončení studia a získání magisterského titulu musí student KSKE získat 120 kreditů, splnit veškeré povinné a povinně volitelné předměty a státní závěrečnou zkoušku, která je složena ze 4 souborných částí, a to ''Přírodovědného rozměru sociální a kulturní ekologie''; ''Společenskovědního rozměru sociální a kulturní ekologie''; ''Specializačního rozměru sociální a kulturní ekologie'' (na výběr jsou tři specializace: Environmentální historie, Ekosystémové služby a Humanitní zaměření) a ''obhajoby magisterské diplomové práce''. Při studiu je kladen velký důraz na rozvíjení sociálních dovedností, vzájemnou spolupráci a aplikaci teoretických znalostí v praxi. Za tímto účelem jezdí studenti několikrát během studia na terénní praxe, semináře a jsou zváni na neformální setkání mimo rámec výuky (např. filmový klub, pravidelná měsíční setkávání...).
 +
 
 +
Na chodu katedry se podílí především vedoucí PhDr. [[w:cs:Ivan Rynda|Ivan Rynda]] (vedoucí specializace: Humanitní zaměření), ekolog a ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK prof. RNDr. [[w:cs:Bedřich Moldan|Bedřich Moldan]], CSc. (vedoucí specializace: Ekosystémové služby), archeolog - a garant oboru - prof. PhDr. Václav Matoušek, Csc. (vedoucí specializace: Environmentální historie). Mezi interní vyučující pak dále patří Ing. Michael Bartoš, CSc., Mgr. & Mgr. Arnošt Novák, Ing. Radek Trnka, Ph.D. Seznam externích vyučujících je uveden [http://www.kske.cz/lide/externi-spolupracovnici zde].
 +
 
 +
Vyučující, absolventi i studenti jsou aktivně činní i mimo akademickou sféru. Angažují se v politice, různých organizacích, publikují kromě odborných článků i texty populárně naučné, vystupují v médiích a informují veřejnost o environmentální problematice. Bedřich Moldan byl prvním českým ministrem životního prostředí za [[w:cs:Občanské fórum|Občanské fórum]], Ivan Rynda byl československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, později za Občanské hnutí, v současné době je místopředsedou [[w:cs:Liberálně ekologická strana|Liberálně ekologické strany]]<ref>http://stranales.cz/?team=phdr-ivan-rynda</ref>, oba se také stali členy rady vlády pro udržitelný rozvoj. Studenti a absolventi pak aktivně podporují politické strany, jejichž jsou často členy (Např. [[w:cs:Zelení|Zelení]]). Významná je také jejich činnost spočívající v zakládání a podpoře NNO - nevládních neziskových organizací (např. v občanských sdruženích: DoKrajin, Za Branou, Antikomplex). Někteří absolventi podnikají také v komerční sféře, kde prosazují principy [[Udržitelný rozvoj|udržitelného rozvoje]] (např. založením sítě kaváren mammacoffee).
 +
 
 +
== Odkazy ==
 +
=== Reference ===
 +
<references />
 +
 
 +
''Tento článek je s vědomím autora použit i na české Wikipedii, kde je otevřený dalším editacím.
 +
''
 +
=== Externí odkazy===
 +
 
 +
[http://kske.cz/ Stránky katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK]
 +
 
 +
[https://www.facebook.com/katedra.SKE?fref=ts Facebook katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK]
 +
 
 +
[http://fhs.cuni.cz/FHS-51.html Profil katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK na stránkách FHS UK]
 +
 
 +
[http://kske.cz/sites/default/files/dokumenty/studijniplanske140225.pdf Studijní plán katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK]
 +
 
 +
[http://fhs.cuni.cz/FHS-105-version1-SKEakreditace.pdf Akreditace katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK]
 +
 
 +
[http://kske.cz/ Fotogalerie katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK]
 +
 
 +
{{licence cc|Petiška, Eduard, Jr}}
 +
{{MOSUR}}
 +
 
 +
[[Kategorie:Vzdělávání]]
 +
[[Kategorie:Udržitelný rozvoj v České republice]]

Aktuální verze z 30. 5. 2016, 14:55

Katedra sociální a kulturní ekologie (KSKE) je katedrou založenou roku 2000 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.[1] Vznikala společně se zřizováním fakulty. Vyučuje se zde obor sociální a kulturní ekologie.

Katedru založil český ekolog, vysokoškolský pedagog a politik PhDr. Ivan Rynda, který je po celou dobu jejím vedoucím. Na katedře je od jejího založení vyučován pouze dvouletý magisterský program sociální a kulturní ekologie s názvem Ekologie a ochrana prostředí. Katedra nicméně organizuje kurzy pro studenty bakalářského programu FHS UK, kteří se tak již mohou zaměřit na studium sociální a kulturní ekologie a po úspěšném složení přijímací zkoušky pokračovat ve studiu přímo na katedře. Předchozí bakalářské studium je však možné absolvovat v jakémkoliv oboru. Absolventi katedry mohou také pokračovat v doktorském studiu v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, které s katedrou spolupracuje na její výuce. Sociální a kulturní ekologie se prezentuje na oficiálním webu fakulty jako: ,,multidisciplinární obor zkoumající filozofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy lidských kultur, zejména euroamerické, a přírody založené na etických, hodnotových a kulturních modelech, umožňující trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně stabilním přírodním a životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie tedy zkoumá uplatnění principů trvalé udržitelnosti v konkrétní kultuře, civilizaci, v politice a veřejné a sociální politice."[2]

K úspěšnému zakončení studia a získání magisterského titulu musí student KSKE získat 120 kreditů, splnit veškeré povinné a povinně volitelné předměty a státní závěrečnou zkoušku, která je složena ze 4 souborných částí, a to Přírodovědného rozměru sociální a kulturní ekologie; Společenskovědního rozměru sociální a kulturní ekologie; Specializačního rozměru sociální a kulturní ekologie (na výběr jsou tři specializace: Environmentální historie, Ekosystémové služby a Humanitní zaměření) a obhajoby magisterské diplomové práce. Při studiu je kladen velký důraz na rozvíjení sociálních dovedností, vzájemnou spolupráci a aplikaci teoretických znalostí v praxi. Za tímto účelem jezdí studenti několikrát během studia na terénní praxe, semináře a jsou zváni na neformální setkání mimo rámec výuky (např. filmový klub, pravidelná měsíční setkávání...).

Na chodu katedry se podílí především vedoucí PhDr. Ivan Rynda (vedoucí specializace: Humanitní zaměření), ekolog a ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (vedoucí specializace: Ekosystémové služby), archeolog - a garant oboru - prof. PhDr. Václav Matoušek, Csc. (vedoucí specializace: Environmentální historie). Mezi interní vyučující pak dále patří Ing. Michael Bartoš, CSc., Mgr. & Mgr. Arnošt Novák, Ing. Radek Trnka, Ph.D. Seznam externích vyučujících je uveden zde.

Vyučující, absolventi i studenti jsou aktivně činní i mimo akademickou sféru. Angažují se v politice, různých organizacích, publikují kromě odborných článků i texty populárně naučné, vystupují v médiích a informují veřejnost o environmentální problematice. Bedřich Moldan byl prvním českým ministrem životního prostředí za Občanské fórum, Ivan Rynda byl československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, později za Občanské hnutí, v současné době je místopředsedou Liberálně ekologické strany[3], oba se také stali členy rady vlády pro udržitelný rozvoj. Studenti a absolventi pak aktivně podporují politické strany, jejichž jsou často členy (Např. Zelení). Významná je také jejich činnost spočívající v zakládání a podpoře NNO - nevládních neziskových organizací (např. v občanských sdruženích: DoKrajin, Za Branou, Antikomplex). Někteří absolventi podnikají také v komerční sféře, kde prosazují principy udržitelného rozvoje (např. založením sítě kaváren mammacoffee).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Tento článek je s vědomím autora použit i na české Wikipedii, kde je otevřený dalším editacím.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Stránky katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK

Facebook katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK

Profil katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK na stránkách FHS UK

Studijní plán katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK

Akreditace katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK

Fotogalerie katedry sociální a kulturní ekologie FHS UKTato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->