Katanga syndrom

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Jedním ze syndromů globálních změn, způsobujícím nejen krizi ekologickou, ale také krizi ekonomickou a sociální je Katanga syndrom. Název pochází ze zemědělského jihu Demokratické Republiky Kongo.

Zde dalo bezbřehé a neregulované vyčerpávání neobnovitelných zdrojů název syndromu, který vede k poškození životního prostředí a má kruté dopady na ekosystém i místní společnost. Rozsáhlá nezákoná těžba nerostných surovin zahrnujicí obvykle zastaralé a neefektivní technologie (např. ruční přebírání nerostů - poškozující mimo jiné i zdraví zaměstnanců) vede jednak k úniku toxických slouženin při těžbě kovů jako olovo, kobalt, nikl, zinek a magnézium a jednak dochází k obrovské míře poškození přirozené krajiny odtěžením velkého množství nerostů, rud a zeminy. To spouští další hydrologické problémy jako rychlý odtok dešťové vody, vysoká míra znečištění řek a podzemní vody, postupující rychlá eroze životně důležité orné půdy. Důsledkem těchto změn dochází k výraznému zhoršení zdravotní úrovně obyvatelstva a k vysoké míře migrace a přesídlování obyvatelstva.

Ve výsledku mají tyto procesy vliv nejen na životní prostředí, ale i na zdraví populace, produkci potravy, ekonomickou stabilitu postižených území, politické a komunitní problémy v důsledku vysoké míry migrace…

Zdroj

Pamoja Tjenge [1]

Externí odkazy

World in Transition: The Research Challenge [2]

Rush and Ruin: The Devastating Mineral Trade in Southern Katanga [3]