Implementační plán ze Světového summitu o udržitelném rozvoji: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „V přípravě <ref>http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=201</ref> == Odkazy == {{wikipedia en|}} === Reference === <references /> === Lit…“)
 
(Založení článku)
Řádek 1: Řádek 1:
V přípravě
+
'''Implementační plán ze Světového summitu o udržitelném rozvoji''' (známý také pod pod označením ''Implementační plán z Johannesburgu'') je dokument zabývající se udržitelným rozvojem, který přijala [[OSN|Organizace spojených národů]] na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (známý také pod názvem ''Summit země 2002''). Summit se konal v jihoafrickém [[w:cz: Johannesburg|Johannesburgu]] v roce 2002 ve dnech 26. srpna - 4. září.
  
<ref>http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=201</ref>
+
Dalším schváleným dokumentem vzešlým z tohoto summitu je [[Johannesburgská deklarace o udržitelném rozvoji]] (zkráceně Johannesburgská deklarace). Z pohledu České republiky lze Implementační plán označit za úspěšný, neboť v něm: '',,...byly potvrzeny všechny formulace týkající se vzdělávání a vědy, které ČR v průběhu přípravného procesu i na vlastním Summitu prosazovala. Byla schválena jedna partnerská iniciativa předložená ČR (tzv. Visegrádská letní škola rozvojové pomoci) a ke dvěma významným iniciativám se ČR připojila (k iniciativě environmentálního partnerství Východ-Západ předložené EU, Gruzií a Ukrajinou a k britské environmentální iniciativě z oblasti energetiky).”''<ref>http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/osn/svetovy_summit.html</ref>
 +
 
 +
== Význam ==
 +
Implementační plán navázal na dokumenty z Ria de Janeira ([[Agenda 21|Agendu 21]] a [[Deklarace Konference OSN o životním prostředí a rozvoji|Deklaraci konference OSN o životním prostředí a rozvoji]]). Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů mezinárodního významu, který se zabývá nejen teoretickou stránkou [[Udržitelný rozvoj|udržitelného rozvoje]], zhodnocením dosavadních výsledků, ale i obecnými návrhy na jeho praktickou implementaci do národních a mezinárodních strategií udržitelného rozvoje.
 +
 
 +
Nekonkretizuje však jednotlivá opatření a nenavrhuje konkrétní účinná řešení. Protože se jedná o dokument měkkého právního významu ''(tzv. [[wikihow:Know-the-Difference-Between-Soft-Law-and-Hard-Law-(International-Law)|soft law]])'', neušel tradiční kritice pro svou právní nevymahatelnost, která provází podstatnou část dokumentů vzešlých z mezinárodních konferencí OSN. Udržitelný rozvoj je v dokumentu chápán jako holistická koncepce. Hlavní důraz se neklade na jeho environmentální aspekt, nýbrž na symbiózu všech pilířů - environmentálního, [[w:cz: společnost|sociálního]] a ekonomického. Význam summitu nespočíval pouze v přijetí výše uvedeného usnesení, ale i v setkání rozličných zájmových skupin a rozproudění diskuzí na téma udržitelného rozvoje, které pokračovaly i po skončení summitu.
 +
 
 +
== Struktura ==
 +
Dokument je strukturován do úvodní části a deseti základních součástí. První část se zabývá vymýcením chudoby; druhá pojednává o změně neudržitelných vzorců spotřeby a výroby; třetí se zaměřuje na ochranu a řízení základny přírodních zdrojů pro hospodářský a sociální rozvoj; čtvrtá pojednává o udržitelném rozvoji v globalizujícím se světě; pátá se zabývá problematikou zdraví a udržitelného rozvoje; šestá prezentuje aspekty udržitelného rozvoje malých ostrovních států; sedmá nastiňuje problémy a možná řešení spjatá s udržitelným rozvojem Afriky; osmá pojednává o dalších regionálních iniciativách (zejm. v Latinské Americe, Karibiku, Asii a Tichomoří a EU); devátá část navrhuje prostředky implementace; a desátá završující část dále rozpracovává možnosti institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj (v jednotlivých podčástech se zabývá cíly udržitelného rozvoje; posilováním institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni; úlohou valného shromáždění OSN; úlohou hospodářské a sociální rady, úlohou a funkcí Komise pro udržitelný rozvoj; úlohou mezinárodních institucí; posilováním institucionálních opatření pro udržitelný rozvoj na regionální úrovni; posilováním institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj na národní úrovni; účastí hlavních zájmových skupin).
  
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
{{wikipedia en|}}
 
 
 
=== Reference ===
 
=== Reference ===
 
<references />
 
<references />
=== Literatura k dalšímu studiu ===
+
=== Literatura ===
 
+
* Johannesburg Declaration on Sustainable Development and Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development: the final text of agreements negotiated by governments at the World Summit on Sustainable Development, 26 August-4 September 2002, Johannesburg, South Africa. New York: United Nations Dept. of Public Information, 2003. 88 s.
*  
 
=== Externí odkazy ===
 
  
[
+
=== Externí zdroje ===
 +
* [http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development]
 +
* [http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/osn/svetovy_summit.html Světový summit o udržitelném rozvoji (Rio+20 - světový summit o udržitelném rozvoji na stránkách MZV]
 +
* [http://www.enviweb.cz/eslovnik/220&#x20; Článek na Enviweb - Světový summit o udržitelném rozvoji]
 +
* Zpravodajství OSN - [http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=818 Summit o udržitelném rozvoji skončil]
 +
* [http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHXLDSX/$FILE/vysledky_fakta.pdf Světový Summit o udržitelném rozvoji Johannesburg 2002 na cenia.cz]
 +
* [http://www-1.sysnet.cz/projects/env.web/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/9e0074ece5009ceac1256c400022af0f!OpenDocument Světový summit o udržitelném rozvoji (na sysnet.cz)]
  
 
{{licence cc|Eduard Petiška, Jr}}
 
{{licence cc|Eduard Petiška, Jr}}

Verze z 30. 12. 2014, 23:34

Implementační plán ze Světového summitu o udržitelném rozvoji (známý také pod pod označením Implementační plán z Johannesburgu) je dokument zabývající se udržitelným rozvojem, který přijala Organizace spojených národů na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (známý také pod názvem Summit země 2002). Summit se konal v jihoafrickém Johannesburgu v roce 2002 ve dnech 26. srpna - 4. září.

Dalším schváleným dokumentem vzešlým z tohoto summitu je Johannesburgská deklarace o udržitelném rozvoji (zkráceně Johannesburgská deklarace). Z pohledu České republiky lze Implementační plán označit za úspěšný, neboť v něm: ,,...byly potvrzeny všechny formulace týkající se vzdělávání a vědy, které ČR v průběhu přípravného procesu i na vlastním Summitu prosazovala. Byla schválena jedna partnerská iniciativa předložená ČR (tzv. Visegrádská letní škola rozvojové pomoci) a ke dvěma významným iniciativám se ČR připojila (k iniciativě environmentálního partnerství Východ-Západ předložené EU, Gruzií a Ukrajinou a k britské environmentální iniciativě z oblasti energetiky).”[1]

Význam

Implementační plán navázal na dokumenty z Ria de Janeira (Agendu 21 a Deklaraci konference OSN o životním prostředí a rozvoji). Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů mezinárodního významu, který se zabývá nejen teoretickou stránkou udržitelného rozvoje, zhodnocením dosavadních výsledků, ale i obecnými návrhy na jeho praktickou implementaci do národních a mezinárodních strategií udržitelného rozvoje.

Nekonkretizuje však jednotlivá opatření a nenavrhuje konkrétní účinná řešení. Protože se jedná o dokument měkkého právního významu (tzv. soft law), neušel tradiční kritice pro svou právní nevymahatelnost, která provází podstatnou část dokumentů vzešlých z mezinárodních konferencí OSN. Udržitelný rozvoj je v dokumentu chápán jako holistická koncepce. Hlavní důraz se neklade na jeho environmentální aspekt, nýbrž na symbiózu všech pilířů - environmentálního, sociálního a ekonomického. Význam summitu nespočíval pouze v přijetí výše uvedeného usnesení, ale i v setkání rozličných zájmových skupin a rozproudění diskuzí na téma udržitelného rozvoje, které pokračovaly i po skončení summitu.

Struktura

Dokument je strukturován do úvodní části a deseti základních součástí. První část se zabývá vymýcením chudoby; druhá pojednává o změně neudržitelných vzorců spotřeby a výroby; třetí se zaměřuje na ochranu a řízení základny přírodních zdrojů pro hospodářský a sociální rozvoj; čtvrtá pojednává o udržitelném rozvoji v globalizujícím se světě; pátá se zabývá problematikou zdraví a udržitelného rozvoje; šestá prezentuje aspekty udržitelného rozvoje malých ostrovních států; sedmá nastiňuje problémy a možná řešení spjatá s udržitelným rozvojem Afriky; osmá pojednává o dalších regionálních iniciativách (zejm. v Latinské Americe, Karibiku, Asii a Tichomoří a EU); devátá část navrhuje prostředky implementace; a desátá završující část dále rozpracovává možnosti institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj (v jednotlivých podčástech se zabývá cíly udržitelného rozvoje; posilováním institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni; úlohou valného shromáždění OSN; úlohou hospodářské a sociální rady, úlohou a funkcí Komise pro udržitelný rozvoj; úlohou mezinárodních institucí; posilováním institucionálních opatření pro udržitelný rozvoj na regionální úrovni; posilováním institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj na národní úrovni; účastí hlavních zájmových skupin).

Odkazy

Reference

Literatura

  • Johannesburg Declaration on Sustainable Development and Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development: the final text of agreements negotiated by governments at the World Summit on Sustainable Development, 26 August-4 September 2002, Johannesburg, South Africa. New York: United Nations Dept. of Public Information, 2003. 88 s.

Externí zdroje