Hydromeliorační opatření: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 21 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
(angl. hydromelioration)
+
(angl. hydromelioration, řečtina + latina)
<br>
 
Hydromeliorace je soubor vodohospodářských opatření, která vedou ke zlepšení přírodních podmínek pro technické (např. zemědělské) využití krajiny nebo pro zlepšení životného prostředí ( např. odvodňování mokřin, bažin, závlaha, ochrana půdy proti erozi). Zahrnují také ochranu půdy před záplavami úpravou odtoku v krajině, výstavbou ochranných hrází a také odvodnění zamokřené půdy.
 
 
 
  
 +
Hydromeliorace je soubor vodohospodářských opatření, která vedou ke zlepšení přírodních podmínek pro technické (např. zemědělské) využití krajiny nebo pro zlepšení životního prostředí ( např. odvodňování mokřin, bažin, závlaha, ochrana půdy proti erozi). Zahrnují také ochranu půdy před záplavami úpravou odtoku v krajině, výstavbou ochranných hrází a také odvodnění zamokřené půdy.
 
==Hydromeliorace je hraniční obor, který:==
 
==Hydromeliorace je hraniční obor, který:==
  
*spojuje vodní hospodářství a vodní stavitelství se [http://www.enviwiki.cz/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD zemědělstvím],
+
*spojuje vodní hospodářství a vodní stavitelství se [[Zemědělství|zemědělstvím]],
*pečuje o zemědělsky využívanou [http://www.enviwiki.cz/wiki/P%C5%AFda půdu]
+
*pečuje o zemědělsky využívanou [[w:cs:Půda|půdu]]
*má snahu o dosažení optimálního vodního režimu v půdě a o zajištění zdrojů povrchové vody na závlahy  
+
*má snahu o dosažení optimálního vodního režimu v půdě a o zajištění zdrojů povrchové vody na závlahy
*chrání území před [http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze erozí]
+
*chrání území před [[w:cs:Eroze|erozí.]] <ref name="http://www.c14.cz/predmety/09/vs14/VS14_MT_P04.ppt#385,24">přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.</ref>
 
 
 
 
  
 
==Hydromeliorační stavby==
 
==Hydromeliorační stavby==
  
Nástrojem hydromelioračních opatření jsou hydromeliorační stavby, které slouží pro zlepšení přírodních podmínek. Jedná se především o odvodňovací a závlahové stavby, rybníky, vodohospodářské nádrže a protierozní stavby.
+
Nástrojem hydromelioračních opatření jsou hydromeliorační stavby, které slouží pro zlepšení přírodních podmínek. Jedná se především o odvodňovací a závlahové stavby, [[w:cs:Rybníky|rybníky]], vodohospodářské nádrže a protierozní stavby.
 
 
 
 
 
==Odvodnění==
 
==Odvodnění==
  
Jedná se o odvod nadbytečné vody z půdy.
+
Jedná se o odvod nadbytečné vody z [[w:cs:Půda|půdy]]
  
 
Způsoby odvodnění:
 
Způsoby odvodnění:
  
*Biologické - používá se v jednodušších případech zamokření, které spočívá v úpravě struktury půdy a ve výsadbě porostů s vysokým výparem z povrchu vegetace),
+
*Biologické - používá se v jednodušších případech zamokření, které spočívá v úpravě struktury půdy a ve výsadbě porostů s vysokým výparem z povrchu vegetace, používá se např. rákos
 
*Technické - používá se v silně zamokřených půdách
 
*Technické - používá se v silně zamokřených půdách
 
**povrchové odvodnění - při zamokření povrchovou vodou (otevřené kanály, odvodňovací příkopy),
 
**povrchové odvodnění - při zamokření povrchovou vodou (otevřené kanály, odvodňovací příkopy),
 
**podzemní odvodnění - při zamokření podzemní vodou nadměrným vsakováním, přítokem podzemní vody ze sousední oblasti, zvýšením hladiny podzemní vody (drenáž - v ČR je drenáží odvodněna zhruba čtvrtina výměry zemědělských půd
 
**podzemní odvodnění - při zamokření podzemní vodou nadměrným vsakováním, přítokem podzemní vody ze sousední oblasti, zvýšením hladiny podzemní vody (drenáž - v ČR je drenáží odvodněna zhruba čtvrtina výměry zemědělských půd
**kombinované odvodnění - jedná se o kombinaci povrchového a podzemního odvodnění
+
**kombinované odvodnění - jedná se o kombinaci povrchového a podzemního odvodnění<ref name="http://www.c14.cz/predmety/09/vs14/VS14_MT_P04.ppt#385,24">přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.</ref>
 
 
  
 
==Závlahové stavby==
 
==Závlahové stavby==
  
Hlavním úkolem závlahových staveb je dodávání vody do půdy pro zajištění optimálního režimu vlhkosti především ve vegetačním období tak, aby bylo při současném použití správných agrotechnických opatření a zajištění výživy rostlin dosaženo maximálních výnosů.
+
Hlavním úkolem závlahových staveb je dodávání vody do půdy pro zajištění optimálního režimu vlhkosti především ve vegetačním období tak, aby bylo při současném použití správných agrotechnických opatření a zajištění výživy rostlin dosaženo maximálních výnosů. <ref name="http://www.c14.cz/predmety/09/vs14/VS14_MT_P04.ppt#385,24">přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.</ref>
  
 
Druhy závlah:
 
Druhy závlah:
  
*doplňková – pro udržení optimálního režimu vlhkosti ve vegetačním období  
+
*doplňková – pro udržení optimálního režimu vlhkosti ve vegetačním období
 
*hnojivá – dodává do půdy živiny
 
*hnojivá – dodává do půdy živiny
*zvláštní – oteplovací, ozdravovací, promývací, protinámrazová, klimatizační
+
*zvláštní – oteplovací, ozdravovací, promývací, protinámrazová, klimatizační <ref name="http://www.c14.cz/predmety/09/vs14/VS14_MT_P04.ppt#385,24">přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.</ref>
 
 
 
 
 
== Zdroje ==
 
[http://www.c14.cz/predmety/09/vs14/VS14_MT_P04.ppt#385,24 Informace a obrázky převzaty z přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze]
 
 
 
Úvodní text k workshopu „Zemědělské odvodnění v kulturní krajině“, VÚMOP Praha, 2005
 
Introductory text to the workshop on „Drainage of agricultural lands in the context of cultural landscape, RISWC Prague, 2005
 
  
== Odkazy ==
+
==Zdroje==
  
=== Externí odkazy ===
+
<references />
 
+
==Odkazy==
[http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/hm20/ přednášky ČVUT]
+
===Literatura===
 
 
[http://www.hydromeliorace.cz/ hydromeliorace]
 
 
 
 
 
=== Literatura ===
 
 
Váška, J. a kolektiv: Hydromeliorace. Nakladatelství ŠEL, 220s.
 
Váška, J. a kolektiv: Hydromeliorace. Nakladatelství ŠEL, 220s.
  
Řádek 65: Řádek 45:
 
ČSN 75 4200:1994 Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním
 
ČSN 75 4200:1994 Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním
  
[[Kategorie:Skupina B]] [[Kategorie:Krajina]]
+
Úvodní text k workshopu „Zemědělské odvodnění v kulturní krajině“, VÚMOP Praha, 2005
 +
Introductory text to the workshop on „Drainage of agricultural lands in the context of cultural landscape, RISWC Prague, 2005
 +
 
 +
[[Kategorie:Vodní hospodářství]]

Aktuální verze z 11. 1. 2021, 10:39

(angl. hydromelioration, řečtina + latina)

Hydromeliorace je soubor vodohospodářských opatření, která vedou ke zlepšení přírodních podmínek pro technické (např. zemědělské) využití krajiny nebo pro zlepšení životního prostředí ( např. odvodňování mokřin, bažin, závlaha, ochrana půdy proti erozi). Zahrnují také ochranu půdy před záplavami úpravou odtoku v krajině, výstavbou ochranných hrází a také odvodnění zamokřené půdy.

Hydromeliorace je hraniční obor, který:[editovat | editovat zdroj]

 • spojuje vodní hospodářství a vodní stavitelství se zemědělstvím,
 • pečuje o zemědělsky využívanou půdu
 • má snahu o dosažení optimálního vodního režimu v půdě a o zajištění zdrojů povrchové vody na závlahy
 • chrání území před erozí. [1]

Hydromeliorační stavby[editovat | editovat zdroj]

Nástrojem hydromelioračních opatření jsou hydromeliorační stavby, které slouží pro zlepšení přírodních podmínek. Jedná se především o odvodňovací a závlahové stavby, rybníky, vodohospodářské nádrže a protierozní stavby.

Odvodnění[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o odvod nadbytečné vody z půdy

Způsoby odvodnění:

 • Biologické - používá se v jednodušších případech zamokření, které spočívá v úpravě struktury půdy a ve výsadbě porostů s vysokým výparem z povrchu vegetace, používá se např. rákos
 • Technické - používá se v silně zamokřených půdách
  • povrchové odvodnění - při zamokření povrchovou vodou (otevřené kanály, odvodňovací příkopy),
  • podzemní odvodnění - při zamokření podzemní vodou nadměrným vsakováním, přítokem podzemní vody ze sousední oblasti, zvýšením hladiny podzemní vody (drenáž - v ČR je drenáží odvodněna zhruba čtvrtina výměry zemědělských půd
  • kombinované odvodnění - jedná se o kombinaci povrchového a podzemního odvodnění[1]

Závlahové stavby[editovat | editovat zdroj]

Hlavním úkolem závlahových staveb je dodávání vody do půdy pro zajištění optimálního režimu vlhkosti především ve vegetačním období tak, aby bylo při současném použití správných agrotechnických opatření a zajištění výživy rostlin dosaženo maximálních výnosů. [1]

Druhy závlah:

 • doplňková – pro udržení optimálního režimu vlhkosti ve vegetačním období
 • hnojivá – dodává do půdy živiny
 • zvláštní – oteplovací, ozdravovací, promývací, protinámrazová, klimatizační [1]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Váška, J. a kolektiv: Hydromeliorace. Nakladatelství ŠEL, 220s.

Lellák, J.,Kubíček,F.:Hydrobiologie. Vydavatelství Karolinum, Praha, 1992,257 s.

ČSN 75 4200:1994 Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

Úvodní text k workshopu „Zemědělské odvodnění v kulturní krajině“, VÚMOP Praha, 2005 Introductory text to the workshop on „Drainage of agricultural lands in the context of cultural landscape, RISWC Prague, 2005