Hlavní syndromy globální změny: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 4: Řádek 4:
  
 
== Symptomy vs. syndromy globálních změn ==
 
== Symptomy vs. syndromy globálních změn ==
Základní jednotkou popisu zemského systému a jeho syndromů jsou symptony globálních změn navržené Něměckou radou pro globální změny (WBGU). WBGU definuje okolo 80 symptomů, které reprezentují nejvýznamnější aspekty globálních sil v rámci vztahu civilizace-příroda. Příkladem takových symptomů je např. urbanizace, rostoucí význam neziskových organizací, rostoucí spotřeba energií a přírodních zdrojů, nárůst odpadu, troposférické znečištění aj.  
+
Základní jednotkou popisu zemského systému a jeho syndromů jsou symptony globálních změn navržené Něměckou radou pro globální změny (WBGU). WBGU definuje okolo 80 symptomů, které reprezentují nejvýznamnější aspekty globálních sil v rámci vztahu civilizace-příroda. Příkladem takových symptomů je např. urbanizace, rostoucí význam neziskových organizací, rostoucí spotřeba energií a přírodních zdrojů, nárůst odpadu, troposférické znečištění aj.
  
 
== Charakteristika syndromů globálních změn ==
 
== Charakteristika syndromů globálních změn ==
Řádek 11: Řádek 11:
 
Dle WBGU všechny syndromy musí vyhovět následujícím kritériím (WBGU, 1996):
 
Dle WBGU všechny syndromy musí vyhovět následujícím kritériím (WBGU, 1996):
  
a)     každý ze syndromů se vztahuje, přímo či nepřímo, k životnímu prostředí/přírodním zdrojům,
+
a) každý ze syndromů se vztahuje, přímo či nepřímo, k životnímu prostředí/přírodním zdrojům,<br />
 
+
b) syndromy by se měly vyskytovat ve více oblastech světa, měly by být viditelné nebo virulentní,<br />
b) syndromy by se měly vyskytovat ve více oblastech světa, měly by být viditelné nebo virulentní,
+
c) syndromy by měly popisovat neudržitelný rozvoj a/nebo významnou degradaci životního prostředí.
 
 
c) syndromy by měly popisovat neudržitelný rozvoj a/nebo významnou degradaci životního prostředí.
 
  
 
== Typy syndromů globálních změn ==
 
== Typy syndromů globálních změn ==
 
Dle způsobu užití přírody člověkem se rozlišuje mezi třemi hlavními skupinami syndromů (WBGU, 1996):
 
Dle způsobu užití přírody člověkem se rozlišuje mezi třemi hlavními skupinami syndromů (WBGU, 1996):
  
a) syndromy, které jsou následkem nevhodného užití přírodních zdrojů (syndromy „užití“ - „utilization“ syndrom)
+
=== Nadměrné využívání zdrojů ===
 
+
* Projevuje se například úplným vyčerpáním zdrojů nebo degradací kvality půdy, s čímž je následně spojen masový exodus skupin obyvatel.
b) skupina syndromů, která reprezentuje problémy vztahu člověk-životní prostředí vyplývající z neudržitelného rozvoje (syndromy „rozvoje“ -  „development“ syndroms)
+
* Mezi tyto syndromy patří: syndrom Sahel, syndrom nadměrné využívání zdrojů, syndrom vylidňování venkova, syndrom prachové mísy, Katanga syndrom, syndrom masového turismu a syndrom spálené země.
 
 
c) syndromy popisující environmentální degradaci v důsledku použití neschválených zařízení odstraňování/způsobů likvidace (odpadu) (syndromy „propadu“ - „sink“ syndrom)
 
 
 
WBGU identifikovala 16 základních syndromů. Tyto syndromy reprezentují hlavní hybné síly se všemi jejich negativními aspekty a dopady, které mají vliv na utváření celosvětového životního prostředí a procesu rozvoje.
 
 
 
: Syndromy „užití“
 
 
 
´´´Syndrom pouště Sahel´´´ - nadměrné obdělávání okrajových oblastí
 
 
 
Syndrom nadměrného využívání - nadměrné využívání přírodních ekosystémů
 
 
 
Syndrom odchodu venkovského obyvatelstva - environemtnální degradace způsobení upuštěním od tradičních zemědělských praktik
 
 
 
Syndrom prachu - neudržitelné zemědělsko-industriální užití půd a vodních zdrojů
 
  
Syndrom Katanga - environmentální degradace způsobená spotřebováváním neobnovitelných zdrojů
+
=== Neudržitelný rozvoj ===
 +
* Zahrnuje poškozování životního prostředí a vyčerpání zdrojů v důsledku příliš rychlého ekonomického růstu nebo iracionálních či nekontrolovatelných politických rozhodnutí, jež mají urychlit rozvoj společnosti.
 +
* Mezi tyto syndromy patří: Syndrom Aralského moře, syndrom zelené revoluce, syndrom asijských tygrů, syndrom Favela, syndrom sídelní kaše a syndrom závažných nehod.
  
Syndrom masového turismu - rozvoj a ničení přírody v důsledku rekreace
+
=== Ukládání nepůvodních látek do prostředí ===
 +
* Představované emisemi a celou škálou odpadních látek.
 +
* Řadíme sem: syndrom komínů, syndrom skládek a syndrom kontaminované půdy.
  
Syndrom spálené země - ničení životního prostředí v důsledku válek a vojenských akcí
+
== Přehled syndromů ==
 +
WBGU identifikovala 16 základních syndromů. Tyto syndromy reprezentují hlavní hybné síly se všemi jejich negativními aspekty a dopady, které mají vliv na utváření celosvětového životního prostředí a procesu rozvoje.
  
: Syndromy „ rozvoje“
+
{| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
 
+
| '''Syndrom'''
Syndrom Aralského jezera - environmentální poškození krajiny jako výsledek rozsáhlých projektů
+
| '''Charakteristika'''
 
+
|-
Syndrom zelené revoluce - environmentální degradace v důsledku zavádění nevhodných metod hospodaření
+
| '''Syndromy „užití“'''
 
+
|
Syndrom asijských tygrů - ignorování environemntálních standardů v průběhu průdkého ekonomického růstu
+
|-
 
+
| [[Syndrom pouště Sahel]]
Syndrom Favela - environmentální degradace v důsledku nekontrolovatelného růstu měst
+
| nadměrné obdělávání okrajových oblastí
 
+
|-
Syndrom urbanizace - ničení krajiny v důsledku plánované expanze městské infrastruktury
+
| [[Syndrom nadměrného využívání]]
 
+
| nadměrné využívání přírodních ekosystémů
Syndrom katastrofy - jedinečné environmetnální katastrofy způsobené člověkem s dlouhodobým dopadem
+
|-
 
+
| [[Syndrom vylidňování venkova]]
: Syndromy „propadu“
+
| environemtnální degradace způsobení upuštěním od tradičních zemědělských praktik
 
+
|-
Syndrom továrního komínu - environemtnální degradace v důsledku rozsáhlého šíření látek dlouho přetrvávajících v prostředí  
+
| [[Syndrom prachové mísy]]
 
+
| neudržitelné zemědělsko-industriální užití půd a vodních zdrojů
Syndrom odkládání odpadu - environemtnální degradace v důsledku kontrolovatelného a nekontrolovatelného odstraňování odpadu
+
|-
 
+
| [[Katanga syndrom|Syndrom Katanga]]
Syndrom kontaminované půdy - místní kontaminace environmentálních aktiv v průmyslových oblastech
+
| environmentální degradace způsobená spotřebováváním neobnovitelných zdrojů
 +
|-
 +
| [[Syndrom masového turismu]]
 +
| rozvoj a ničení přírody v důsledku rekreace
 +
|-
 +
| [[Syndrom spálené země]]
 +
| ničení životního prostředí v důsledku válek a vojenských akcí
 +
|-
 +
| '''Syndromy „ rozvoje“'''
 +
|
 +
|-
 +
| [[Syndrom Aralského moře]]
 +
| environmentální poškození krajiny jako výsledek rozsáhlých projektů
 +
|-
 +
| [[Syndrom zelené revoluce]]
 +
| environmentální degradace v důsledku zavádění nevhodných metod hospodaření
 +
|-
 +
| [[Syndrom asijských tygrů]]
 +
| ignorování environemntálních standardů v průběhu průdkého ekonomického růstu
 +
|-
 +
| [[Syndrom Favela]]
 +
| environmentální degradace v důsledku nekontrolovatelného růstu měst
 +
|-
 +
| [[Syndrom sídelní kaše]]
 +
| ničení krajiny v důsledku plánované expanze městské infrastruktury
 +
|-
 +
| [[Syndrom závažných nehod]]
 +
| jedinečné environmetnální katastrofy způsobené člověkem s dlouhodobým dopadem
 +
|-
 +
| '''Syndromy „propadu“'''
 +
|
 +
|-
 +
| [[Komínový syndrom]]
 +
| environemtnální degradace v důsledku rozsáhlého šíření látek dlouho přetrvávajících v prostředí
 +
|-
 +
| [[Syndrom odkládání odpadu]]
 +
| environemtnální degradace v důsledku kontrolovatelného a nekontrolovatelného odstraňování odpadu
 +
|-
 +
| [[Syndrom kontaminované půdy]]
 +
| místní kontaminace environmentálních aktiv v průmyslových oblastech
 +
|}
  
 
== Propojení syndromů globálních změn ==
 
== Propojení syndromů globálních změn ==
 
Každý ze syndromů globálních změn reprezentuje odlišný model degradace životního prostředí způsobený lidskou společností. Nicméně pro dobrý popis globálních změn je důležité přistupovat k syndromům z pohledu jejich vzájemných vztahů a jejich propojení. Propojení mezi syndromy může být pozorováno v následujících podobách (Schellnhuber, 1997):
 
Každý ze syndromů globálních změn reprezentuje odlišný model degradace životního prostředí způsobený lidskou společností. Nicméně pro dobrý popis globálních změn je důležité přistupovat k syndromům z pohledu jejich vzájemných vztahů a jejich propojení. Propojení mezi syndromy může být pozorováno v následujících podobách (Schellnhuber, 1997):
  
a) náhoda – nejslabší forma interakce syndromů, syndromy se vyskytují současně, ale nejsou hnací silou pro sebe navzájem, existují současně bez vzájemného posílení,
+
a) '''náhoda''' – nejslabší forma interakce syndromů, syndromy se vyskytují současně, ale nejsou hnací silou pro sebe navzájem, existují současně bez vzájemného posílení,<br />
 +
b) '''společné příznaky''' – silnější forma vazby syndromů, dva syndromy mají jeden nebo více společných symptomů,<br />
 +
c) '''modulace''' – jeden syndrom je spouštěcím mechanismem jiného syndromu,<br />
 +
d) '''zesílení''' – symptomy existující současně na sebe působí zesilujícím efektem,<br />
 +
e) '''oslabení''' – symptomy existující současně se vzájemně (svůj vliv) oslabují,<br />
 +
f) '''posloupnost''' – různých syndromů v čase.
  
b) společné příznaky – silnější forma vazby syndromů, dva syndromy mají jeden nebo více společných symptomů,
+
== Zdroje ==
 
 
c) modulace – jeden syndrom je spouštěcím mechanismem jiného syndromu,
 
 
 
d) zesílení – symptomy existující současně na sebe působí zesilujícím efektem,
 
 
 
e) oslabení – symptomy existující současně se vzájemně (svůj vliv) oslabují, 
 
 
 
f) posloupnost – různých syndromů v čase.
 
 
 
== Odkazy ==
 
 
Schellnhuber H.J. et al. (1997) Syndromes of Global Change. GAIA 6(1): 19 - 34, 1997. Dostupný z WWW: http://www.pik-potsdam.de/~luedeke/gaia97.pdf
 
Schellnhuber H.J. et al. (1997) Syndromes of Global Change. GAIA 6(1): 19 - 34, 1997. Dostupný z WWW: http://www.pik-potsdam.de/~luedeke/gaia97.pdf
  
 
WGBU Annual Report 1996, Word in Transition: the Research Challenge, Springer, 1996.
 
WGBU Annual Report 1996, Word in Transition: the Research Challenge, Springer, 1996.
  
== Související stránky ==
+
== Odkazy ==
Syndromy globálních změn  
+
=== Související stránky ===
 +
*[[Syndromy globálních změn]]
 +
*[[Anotace syndromů]]
  
Anotace syndromů
+
[[Kategorie:Syndromy globálních změn]]

Aktuální verze z 3. 5. 2016, 11:51

Koncept syndromů globálních změn[editovat | editovat zdroj]

Syndromy globálních změn charakterizují modely přírodních a civilizačních trendů a jejich vzájemného působení. Základní tezí tohoto přístupu je, že komplex globálních environmentálních a rozvojových problémů může být připisován omezenému počtu modelů chování, které způsobují degradaci životního prostředí. (WBGU, 1996) Význam termínu „syndrom“ lze vyložit jako „splynutí několika faktorů“ (z řeč.). Rovněž je tento termín hojně používám v lékařské terminologii, kde znamená „komplexní klinický obraz“. Jinými slovy se jedná o příznačnou kombinaci relevantních symptomů (kašel, horečka) pro daný problém (chřipka). Analogicky s lékařskou vědou je termín „syndrom“ používán v konceptu syndromů globálních změn. Analýza syndromů globálních změn umožňuje nejen zhodnocení účinků a dopadů lidské společnosti a jejích aktivit na životní prostředí, ale rovněž umožňuje rekonstrukci událostí, které daný dopad způsobily (Schellnhuber, 1997).

Symptomy vs. syndromy globálních změn[editovat | editovat zdroj]

Základní jednotkou popisu zemského systému a jeho syndromů jsou symptony globálních změn navržené Něměckou radou pro globální změny (WBGU). WBGU definuje okolo 80 symptomů, které reprezentují nejvýznamnější aspekty globálních sil v rámci vztahu civilizace-příroda. Příkladem takových symptomů je např. urbanizace, rostoucí význam neziskových organizací, rostoucí spotřeba energií a přírodních zdrojů, nárůst odpadu, troposférické znečištění aj.

Charakteristika syndromů globálních změn[editovat | editovat zdroj]

Syndromy jsou ve své podstatě mezisektorové. Což znamená, že konkrétní problém může ovlivnit několik sektorů lidské existence (jako např. ekonomiku, biosféru, populaci) nebo různé části životního prostředí (půdu, vodu, vzduch). Jsou celosvětově významné, tj. jsou to takové modely chování, které významně pozměňují systém Země a mají viditelný dopad na život lidstva anebo je k jejich překonání, resp. k překonání vzniklých problémů, zapotřebí celosvětového řešení.

Dle WBGU všechny syndromy musí vyhovět následujícím kritériím (WBGU, 1996):

a) každý ze syndromů se vztahuje, přímo či nepřímo, k životnímu prostředí/přírodním zdrojům,
b) syndromy by se měly vyskytovat ve více oblastech světa, měly by být viditelné nebo virulentní,
c) syndromy by měly popisovat neudržitelný rozvoj a/nebo významnou degradaci životního prostředí.

Typy syndromů globálních změn[editovat | editovat zdroj]

Dle způsobu užití přírody člověkem se rozlišuje mezi třemi hlavními skupinami syndromů (WBGU, 1996):

Nadměrné využívání zdrojů[editovat | editovat zdroj]

  • Projevuje se například úplným vyčerpáním zdrojů nebo degradací kvality půdy, s čímž je následně spojen masový exodus skupin obyvatel.
  • Mezi tyto syndromy patří: syndrom Sahel, syndrom nadměrné využívání zdrojů, syndrom vylidňování venkova, syndrom prachové mísy, Katanga syndrom, syndrom masového turismu a syndrom spálené země.

Neudržitelný rozvoj[editovat | editovat zdroj]

  • Zahrnuje poškozování životního prostředí a vyčerpání zdrojů v důsledku příliš rychlého ekonomického růstu nebo iracionálních či nekontrolovatelných politických rozhodnutí, jež mají urychlit rozvoj společnosti.
  • Mezi tyto syndromy patří: Syndrom Aralského moře, syndrom zelené revoluce, syndrom asijských tygrů, syndrom Favela, syndrom sídelní kaše a syndrom závažných nehod.

Ukládání nepůvodních látek do prostředí[editovat | editovat zdroj]

  • Představované emisemi a celou škálou odpadních látek.
  • Řadíme sem: syndrom komínů, syndrom skládek a syndrom kontaminované půdy.

Přehled syndromů[editovat | editovat zdroj]

WBGU identifikovala 16 základních syndromů. Tyto syndromy reprezentují hlavní hybné síly se všemi jejich negativními aspekty a dopady, které mají vliv na utváření celosvětového životního prostředí a procesu rozvoje.

Syndrom Charakteristika
Syndromy „užití“
Syndrom pouště Sahel nadměrné obdělávání okrajových oblastí
Syndrom nadměrného využívání nadměrné využívání přírodních ekosystémů
Syndrom vylidňování venkova environemtnální degradace způsobení upuštěním od tradičních zemědělských praktik
Syndrom prachové mísy neudržitelné zemědělsko-industriální užití půd a vodních zdrojů
Syndrom Katanga environmentální degradace způsobená spotřebováváním neobnovitelných zdrojů
Syndrom masového turismu rozvoj a ničení přírody v důsledku rekreace
Syndrom spálené země ničení životního prostředí v důsledku válek a vojenských akcí
Syndromy „ rozvoje“
Syndrom Aralského moře environmentální poškození krajiny jako výsledek rozsáhlých projektů
Syndrom zelené revoluce environmentální degradace v důsledku zavádění nevhodných metod hospodaření
Syndrom asijských tygrů ignorování environemntálních standardů v průběhu průdkého ekonomického růstu
Syndrom Favela environmentální degradace v důsledku nekontrolovatelného růstu měst
Syndrom sídelní kaše ničení krajiny v důsledku plánované expanze městské infrastruktury
Syndrom závažných nehod jedinečné environmetnální katastrofy způsobené člověkem s dlouhodobým dopadem
Syndromy „propadu“
Komínový syndrom environemtnální degradace v důsledku rozsáhlého šíření látek dlouho přetrvávajících v prostředí
Syndrom odkládání odpadu environemtnální degradace v důsledku kontrolovatelného a nekontrolovatelného odstraňování odpadu
Syndrom kontaminované půdy místní kontaminace environmentálních aktiv v průmyslových oblastech

Propojení syndromů globálních změn[editovat | editovat zdroj]

Každý ze syndromů globálních změn reprezentuje odlišný model degradace životního prostředí způsobený lidskou společností. Nicméně pro dobrý popis globálních změn je důležité přistupovat k syndromům z pohledu jejich vzájemných vztahů a jejich propojení. Propojení mezi syndromy může být pozorováno v následujících podobách (Schellnhuber, 1997):

a) náhoda – nejslabší forma interakce syndromů, syndromy se vyskytují současně, ale nejsou hnací silou pro sebe navzájem, existují současně bez vzájemného posílení,
b) společné příznaky – silnější forma vazby syndromů, dva syndromy mají jeden nebo více společných symptomů,
c) modulace – jeden syndrom je spouštěcím mechanismem jiného syndromu,
d) zesílení – symptomy existující současně na sebe působí zesilujícím efektem,
e) oslabení – symptomy existující současně se vzájemně (svůj vliv) oslabují,
f) posloupnost – různých syndromů v čase.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Schellnhuber H.J. et al. (1997) Syndromes of Global Change. GAIA 6(1): 19 - 34, 1997. Dostupný z WWW: http://www.pik-potsdam.de/~luedeke/gaia97.pdf

WGBU Annual Report 1996, Word in Transition: the Research Challenge, Springer, 1996.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]