Globalizace

Z Enviwiki
Verze z 1. 12. 2007, 13:28, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: == Úvod == Globalizace je spontánním hospodářským procesem; je současně civilizační výzvou. Je nastartována ekonomickými aktivitami a procesy, které jsou umožněny ...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvod

Globalizace je spontánním hospodářským procesem; je současně civilizační výzvou.

Je nastartována ekonomickými aktivitami a procesy, které jsou umožněny pokrokem informačních, komunikačních a počítačových technologií. Svět se stává vzájemně propojeným celkem, země se „zmenšuje“. Vzdálené skutečnosti ovlivňují člověka ve větší míře a příměji než v minulosti.

Tento vývoj není možné opomíjet – ekonomiky států, kterým se podaří zapojit do světového hospodářství, rostou rychleji; naopak země stojících mimo proces globalizace ekonomicky zaostávají. Mezi přínosy globalizace neoddiskutovatelně patří rychlejší růst, vyšší životní úroveň a vznik nových příležitostí pro ty, kteří ji dokáží využít. Kritici globální ekonomické integrace naopak tvrdí, že globalizace pomáhá především bohatým; zatížení chudých obyvatel rozvojových zemí se zvyšuje, což podporuje jejich nestabilitu a zranitelnost, ničí jejich místní kulturu a poškozuje životní prostředí. To jsou kladné i záporné efekty globalizace na úrovni ekonomické; tento proces však zasahuje také do individuálního života.

Cíle

  • Porozumět vzájemné provázanosti jevů v globálním měřítku
  • Založit kritický přístup (zahrnuje diskurzivní pohled na problematiku a kritické hodnocení různorodých informačních zdrojů)
  • Pochopit mechanismus globalizačních procesů a jeho důsledky
  • Uvědomit si možné negativní dopady globalizace (sociální, na životní prostředí atd.)
  • Přivést k řešení problémů řešitelných pouze na globální úrovni

Témata

Zdroje

Central Intelligence Agency (2004) Mapping the Global Future, Report of the National Inteligence Council´s 2020 Project Based on Consultations with Nongovernmental Experts Around the World. National Intelligence Council, Pittsburgh. URL http://www.cia.gov/nic/NIC_globaltrend2020.html.

Mezřický, V. Povaha globalizace, základní problémy, její pozitiva a negativa. In:Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) (2006) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005–2007. pp 11–24. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www <http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf>

Hammond, A. (2000): Which World, Scenarions for the 21st Century, A Shearwater book, Washington.

Held, D., Grew, A. (2000): The Global Transformation Reader. Cambridge, Polity Press.

Mezřický V. (ed.) (2003): Globalizace. Portál, Praha.

Mezřický, V. Globalizace (teze přednášky). In: Dlouhá, J. (ed.) (2000) Hledání odpovědí na výzvy současného světa, Sborník konference Fóra VŠ učitelů. Praha: COŽP UK / Společnost pro trvale udržitelný život.

Richard, J. F. (2002): High Noon. Basic Books.

Soubbotina, T. P. with Sheram, K. A. (2000) Beyond Economic Growth: Meeting the Challenges of Global Development, World Bank Development Education Progamme, Washington.

Wikipedia, anglická encyklopedie - viz téma Globalization. (2007, January 24). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 15:29, January 24, 2007, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalization&oldid=102869676. Čeký překlad lze nalézt zde

Odkazy

Moldan, B. (2003): Globální problémy životního prostředí. COŽP UK, Praha.

Globalizace na českém webu- informační zdroje a zajímavé články

World Bank (Annual) World Bank Development Indicators, World Bank, Washington DC.