Formulář případu: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 16: Řádek 16:
 
}}
 
}}
 
==Podstata případu ==
 
==Podstata případu ==
===Co se stalo, odkud a kam to vedlo===
+
* Co se stalo, odkud a kam to vedlo
*hhh
+
* O co v PS jde a z jakého úhlu případ popisujeme
===O co v PS jde a z jakého úhlu případ popisujeme===
+
* Průběh (stručně)
*iii
 
===Průběh (stručně)===
 
*jjj
 
 
==Aktéři – místní hráči==
 
==Aktéři – místní hráči==
* vyjmenovat a stručně popsat
+
* vyjmenovat a stručně popsat: roztříděni primárně podle vztahu k řešení = jejich zájmu a cíle:
===Role jednotlivých aktérů v průběhu popisovaného případu===
+
 
* aaa
+
'''pozitivní/negativní''' dopad na žp nebo regionální rozvoj (předmět kauzy)
 +
 
 +
+ '''nevyhranění(ambivalentní)''', zdůraznit roli aktérů, pokud to lze identifikace: 1. iniciátora řešení a 2. toho, kdo má pravomoc rozhodnout
 +
===Komunikace===
 +
* mezi jednotlivými aktéry (mezi aktérem, který má moc rozhodnout a ostatními aktéry), stručně popsat, pro informační rámeček kategorizovat:
 +
(pro informační rámeček volíme tu variantu, která měla vliv na výsledek procesu, např. komunikace může zároveň být konfliktní i konstruktivní, ale pokud nedospěla k alespoň návrhu konsensuálního řešení, považujeme ji za primárně konfliktní)
 +
 
 +
a) probíhá/neprobíhá
 +
 
 +
b) konstruktivní/smíšená/konfliktní
 +
 
 +
c) forma: tváří v tvář / zprostředkovaná (např. přes média, protestní akce – srážky znesvářených skupin se nepovažují za komunikaci tváří v tvář)
 +
 
 
===Úloha vědy a vědců===
 
===Úloha vědy a vědců===
* bbb
+
* stručně popsat, pro informační rámeček kategorizovat: '''aktivní zapojení''' v rozhodovacím procesu (ať už v jeho zprostředkování nebo přímá účast na rozhodování) / '''omezené zapojení''' – dodání informací, úloha poradců a konzultantů / '''bez možnosti zapojení, ovlivnění rozhodování''', nejsou přizváni (i když mají zájem)
 
==Závěr==
 
==Závěr==
===Dopady na region a/nebo místní komunitu, vč. pozitivních a negativních aspektů UR===
+
* Popsat výsledný stav kauzy:
*ccc
+
dopady na životní prostředí, region a místní komunitu, vč. pozitivních a negativních aspektů UR
===Podstatné a nepodstatné faktory, které ovlivnily současný stav===
+
* Pro potřeby informačního rámečku kategorizovat:
*ddd
+
 
===Zobecnění principů spolupráce či konfliktu aktérů===
+
a) kauza dořešená/nedořešená
*eee
+
 
===Případně srovnání s obdobnými případy===
+
b) pozitivní/smíšený/negativní dopad na žp (zejména na ochranu žp)
*fff
+
 
 +
c) pozitivní/smíšený/negativní dopad na místní komunitu (sociální = zda byl konflikt vyřešen, přetrvává, nebo dokonce prohlouben či vyvstal nový)
 +
 
 +
* Podstatné a nepodstatné faktory, které ovlivnily současný stav===
 +
* Případně srovnání s obdobnými případy
 
==Odkazy/Literatura==
 
==Odkazy/Literatura==
 
* (zde je možno rozšířit popis případu – v PS na web je tak možno se soustředit na role aktérů)
 
* (zde je možno rozšířit popis případu – v PS na web je tak možno se soustředit na role aktérů)

Verze z 26. 11. 2013, 11:14Formulář případu
Jezeří02.jpg
Základní informace
Místo a rozsah místo a rozsah
Téma téma
Princip konfliktu nebo spolupráce krátký popis konfliktu
Časový údaj časový údaj
Komunikace
Probíhá komunikace? probíhá/neprobíhá
Jaká je komunikace konstruktivní/smíšená/konfliktní
Forma komunikace tváří v tvář/zprostředkovaná
Úloha vědy a vědců
aktivní zapojení/ omezené zapojení/ bez možnosti zapojení do rozhodování
Výsledek
Kauza dořešena/nedořešena
Dopad na žp pozitivní/smíšený/negativní dopad na žp
Dopad na místní komunitu pozitivní/smíšený/negativní dopad na místní komunitu
Další info
tady má být další info
Kontakt
text kontakt

Podstata případu

 • Co se stalo, odkud a kam to vedlo
 • O co v PS jde a z jakého úhlu případ popisujeme
 • Průběh (stručně)

Aktéři – místní hráči

 • vyjmenovat a stručně popsat: roztříděni primárně podle vztahu k řešení = jejich zájmu a cíle:

pozitivní/negativní dopad na žp nebo regionální rozvoj (předmět kauzy)

+ nevyhranění(ambivalentní), zdůraznit roli aktérů, pokud to lze identifikace: 1. iniciátora řešení a 2. toho, kdo má pravomoc rozhodnout

Komunikace

 • mezi jednotlivými aktéry (mezi aktérem, který má moc rozhodnout a ostatními aktéry), stručně popsat, pro informační rámeček kategorizovat:

(pro informační rámeček volíme tu variantu, která měla vliv na výsledek procesu, např. komunikace může zároveň být konfliktní i konstruktivní, ale pokud nedospěla k alespoň návrhu konsensuálního řešení, považujeme ji za primárně konfliktní)

a) probíhá/neprobíhá

b) konstruktivní/smíšená/konfliktní

c) forma: tváří v tvář / zprostředkovaná (např. přes média, protestní akce – srážky znesvářených skupin se nepovažují za komunikaci tváří v tvář)

Úloha vědy a vědců

 • stručně popsat, pro informační rámeček kategorizovat: aktivní zapojení v rozhodovacím procesu (ať už v jeho zprostředkování nebo přímá účast na rozhodování) / omezené zapojení – dodání informací, úloha poradců a konzultantů / bez možnosti zapojení, ovlivnění rozhodování, nejsou přizváni (i když mají zájem)

Závěr

 • Popsat výsledný stav kauzy:

dopady na životní prostředí, region a místní komunitu, vč. pozitivních a negativních aspektů UR

 • Pro potřeby informačního rámečku kategorizovat:

a) kauza dořešená/nedořešená

b) pozitivní/smíšený/negativní dopad na žp (zejména na ochranu žp)

c) pozitivní/smíšený/negativní dopad na místní komunitu (sociální = zda byl konflikt vyřešen, přetrvává, nebo dokonce prohlouben či vyvstal nový)

 • Podstatné a nepodstatné faktory, které ovlivnily současný stav===
 • Případně srovnání s obdobnými případy

Odkazy/Literatura

 • (zde je možno rozšířit popis případu – v PS na web je tak možno se soustředit na role aktérů)