Fórum:Postup při porušení autorských práv

Máte-li důvodné podezření na porušení autorských práv, nejčastěji při vložení zkopírovaného článku z internetu bez vědomí autora či při chybějících citacích, je doporučeno dodržet následující postup:

 • Na začátek článku vložte šablonu {{Zpracovat|důvod=copyvio|datum=RRRRMMDD}} s termínem zařazení za zhruba 2 týdny. Tento čas poskytuje autorovi prostor pro opravy a dokončení článku. Šablonu lze pohodlně vložit pomocí redakčního tlačítka Copyvio.
 • Na diskusní stránku článku vložte text Možné porušení autorských práv a stručně popište závadu. Dodržujte zásady komunikace redaktorů s autory.
 • Na diskusní stránce vkladatele popište problém a navrhněte řešení. Autorovi nabídněte pomoc.


 • Pokud se vkladatel během lhůty ozve, snažte se mu pomoci a problém vyřešit. V tom případě upravte nebo odstraňte šablonu {{Zpracovat}}, aby stránka nebyla označena ke smazání.


 • Pokud výzva k nápravě „propadne“ a stránka je automaticky označena ke smazání (důvod návrhu ke smazání je „copyvio“):
  • Zkontrolujte, zda v mezičase nedošlo k editacím, které by problém vyřešily (tzn., jestli se pouze nezapomnělo na odstranění šablony). Zkontrolujte diskusi ke stránce a diskusi vkladatele.
  • Zkontrolujte, zda jde skutečně o porušení autorských práv. Může jít také o kopii z WikiSkript!
  • Zvažte, zda je nutné odstranit celý článek, nebo jen jeho část a zbytek označit jako pahýl
  • Zvažte vložení odkazu na původní materiál
  • U obrázků: zvažte použití externího obrázku, navrhněte překreslení obrázku grafikem
  • Pokud nedojde ke smazání celé stránky: Zajistěte, aby závadné pasáže nebylo možné zobrazit pomocí historie (tj. stránku smažte a obnovte jen určité revize).