Evropský registr znečištění

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anglicky European Pollutant Emission Register - EPER

Vytvoření registru stanovila Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, podrobněji je pak jeho vznik a fungování upraveno v Rozhodnutí Evropské komise - Commission Decision of 17 July 2000.

Dne 18. ledna 2006 vydáno Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Nařízení začlenilo ustanovení protokolu do právních předpisů Společenství. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo aplikovatelné ve všech členských státech. Je účinné od 24.2.2006. Podle tohot nařízení bude EPER transformován na Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek.

Základní principy EPERu

 • Členské státy zasílají data elektronicky.
 • Zpráva má obsahovat údaje o emisích látek do vody a do ovzduší.
 • Získaná data jsou zveřejňována prostřednictvím internetu.

Data do registru dodávají členské země EU ve tříletých intervalech ze svých národních registrů. V Česku tuto úlohu hraje Integrovaný registr znečišťování

Vadou na kráse registru je, že obsahuje pouze údaje látkách vypouštěných do vody a do vzduchu – nezabývá se pevnými odpady.

Jak a co v EPERu můžete vyhledávat

V registru EPER lze vyhledávat pomocí filtrů, interaktivní mapy Evropy či formulací vlastního dotazu:

Vyhledávání pomocí filtrů

 • rok, za který byly emise naměřeny
 • země (v registru jsou uvedené členské země EU)
 • provoz – vyhledávání podle jednotlivých provozů velkých společností má tu výhodu, že občan má možnost získat data o jednotlivých konkrétních továrnách jedné společnosti
 • adresa – do adresy stačí zadat jen část místního názvu a registr vyhledá všechny znečišťovatele, kteří mají v adrese, nebo v názvu dané město(místo, oblast)
 • polutant – znečišťující látka, jejíž výskyt je ohlašovatel povinen monitorovat (tzv. ohlašovaná látka). Seznam všech ohlašovaných látek uvádí Rozhodnutí Evropské komise z 17 července 2000)
 • obor, neboli odvětví průmyslu ve kterém firma podniká (například hutnictví, výroba léčiv). (Název znečišťující látky, odvětví a zemi není třeba znát přesně, pro políčka existuje seznam pro výběr z předem daných položek.)

Mapový IS

Základem mapového vyhledávání v registru EPER je interaktivní mapa Evropy. Na ní je tečkami označeno rozmístění jednotlivých provozů. Tečky jsou rozlišené barevně podle jednotlivých průmyslových odvětví.

Formulací vlastního dotazu

O uživateli ohlašované látky lze zjistit:

 • název
 • adresu
 • zemi
 • množství emitované látky
 • způsob zjištění údajů


Zdroje

Informace o EPER na stránkách Obcan.cz

Odkazy

Související stránky

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

Externí odkazy

EPER na stránkách EEA - oficiální stránky EPER