Evropský parlament

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

V rámci Evropského parlamentu je problematika životního prostředí soustředěna do Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a potravinovou bezpečnost (The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)). Tento výbor má 68 členů. Jeho předsedou je v současné době Miroslav Ouzký.

Výbor vykonává dozor a má politickou odpovědnost za činnost

  • EEA|European Environment Agency (EEA),
  • European Medicines Agency (EMEA),
  • European Food Safety Authority (EFSA),
  • Food and Veterinary Office (FVO) a
  • European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

V rámci environmentálních politik a zákonů na ochranu životního prostředí se soustřeďuje zejména na:

  • znečištění vzduchu, vody a půdy, odpadové hospodářství a recyklace, nebezpečné látky a přípravky, hluk, klimatické změny, ochranu biologické rozmanitosti,
  • udržitelný rozvoj a nápravu škod na životním prostředí,
  • mezinárodní a regionální návrhy zákonů a dohod, které se zabývají ochranou životního prostředí,
  • ochranu občanů.

Odkazy

Externí odkazy