Evropský parlament

Verze z 5. 5. 2013, 07:06, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

V rámci Evropského parlamentu je problematika životního prostředí soustředěna do Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a potravinovou bezpečnost (The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)). Tento výbor má 68 členů. Jeho předsedou je v současné době Miroslav Ouzký.

Výbor vykonává dozor a má politickou odpovědnost za činnost

  • EEA|European Environment Agency (EEA),
  • European Medicines Agency (EMEA),
  • European Food Safety Authority (EFSA),
  • Food and Veterinary Office (FVO) a
  • European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

V rámci environmentálních politik a zákonů na ochranu životního prostředí se soustřeďuje zejména na:

  • znečištění vzduchu, vody a půdy, odpadové hospodářství a recyklace, nebezpečné látky a přípravky, hluk, klimatické změny, ochranu biologické rozmanitosti,
  • udržitelný rozvoj a nápravu škod na životním prostředí,
  • mezinárodní a regionální návrhy zákonů a dohod, které se zabývají ochranou životního prostředí,
  • ochranu občanů.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat