Evropská hospodářská komise OSN

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

.

Anglicky UN Economic Commission for Europe - UN ECE, česká zkratka EHK OSN


Vznik

Rezoluce Ekonomické a sociální rady OSN č. 36 (IV) ze dne 28.3.1947 přijatá na základě žádosti Valného shromáždění.

Cíle a činnost

Byla založena s cílem napomáhat ekonomické obnově členských zemí OSN, jejichž hospodářství bylo narušeno 2. světovou válkou. Současná EHK OSN slouží jako fórum severoamerických, evropských a středoasijských zemí pro vzájemnou ekonomickou spolupráci.

Hlavními oblastmi činnosti EHK OSN jsou ekonomické analýzy, péče o životní prostředí, bytová politika, statistika, udržitelná energetika, podpora rozvoje obchodu, průmyslu a podnikání, lesní hospodářství a doprava. Činnost EHK OSN v oboru životního prostředí lze rozdělit do dvou skupin:

  • činnosti ve vztahu k mezinárodní politice životního prostředí v regionu EHK OSN,
  • činnosti ve vztahu k mezinárodním právně závazným nástrojům (úmluvám, protokolům).

Podrobné organizační schéma EHK OSN http://www.unece.org/pub_cat/topics/annual_report_2005-2006.pdf

Mnohostranné mezinárodní smlouvy sjednané v rámci EHK OSN v oblasti životního prostředí

Zdroje

Informace o EHK OSN na stránkách MŽP

Odkazy

Související stránky

Životní prostředí pro Evropu

Externí odkazy