Evropská úmluva o krajině: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 2: Řádek 2:
  
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
*[http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3262 Informace o Úmluvě na stránkách AOPK]
+
*[http://www.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/aopkcr/aopk-cr/!ut/p/c5/DcrbkkMwAADQb-kHGJkG5ZFKqFpVlbi8ZKxdloYQev367ZzXo5bqx1jdu7ZaOzFWXM3V0mCn8GzpWNeAl0IdHI4E2g7Zb4EJ1EAtWy6-PzPLCxi64vBAKGNPQvPAvyzaaQ2fCLw5xtK4RBzFvgwSAXfLLmpq7kV9M_w457YI5gHISokiFP7GQnHt4NJPW9v943rapfbzyyZZoDHTS_TH1NXRrHA4lc2bsxOzwvT1KGtHxPSsSWtwD5Uih35nNr7EKB4Df6oE6CEhULnRO77uYz-K2yVu0VJ0-AU7WCSDsOTd3bYO8YxM5BmDKznOK6PYozSh5qjc-GzZNWmvIdqo07XY_AMNS0JX/ Informace o Úmluvě na stránkách AOPK]
 
*[http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_EN.asp Stránky Úmluvy na Webu Rady Evropy]
 
*[http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_EN.asp Stránky Úmluvy na Webu Rady Evropy]
 
*[http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/VersionsConvention/czech.pdf Oficiální text Úmluvy v češtině]
 
*[http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/VersionsConvention/czech.pdf Oficiální text Úmluvy v češtině]

Verze z 11. 6. 2013, 15:31

Jedná se o smlouvu Rady Evropy. Hlavním cílem Úmluvy je zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny. Její význam spočívá v tom, že ukládá povinnost vytvářet a realizovat ohleduplné a z hlediska charakteru krajiny udržitelné krajinné politiky, a to za účasti veřejnosti a místních a regionálních úřadů, a dále pak zohledňovat charakter krajiny při formování politik územního rozvoje, urbánního plánování a jiných sektorálních či intersektorálních politik. Tato smlouva má sloužit jako efektivní nástroj mezinárodní spolupráce. Měla by zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny, aktivní péči o krajinu v souladu s principy jejího udržitelného využívání a koordinovat plánování činností v krajině. Smluvní stranou se mohou stát nejen všechny členské státy Rady Evropy, ale i státy nečlenské, participující v Evropské kulturní dohodě.

Zdroje

Odkazy