Otevřít hlavní menu

Zavazuji se, že vynaložím veškeré své síly ve snaze dosáhnout pravdy, a to tak, že:

Budu sdílet, co je pravdivéEditovat

Ověřování: udělám kontrolu faktů, zda jsou pravdivé, než je přijmu a budu sdílet dál

Rovnováha: budu sdílet celou pravdu, i když některé aspekty nepodporují můj názor

Citování: budu sdílet své zdroje, aby ostatní mohli informace ověřit

Vyjasňování: budu rozlišovat mezi mými názory a fakty

Budu ctít, co je pravdivéEditovat

Uznání: budu uznávat pravdu ostatních, i když s ní nesouhlasím

Přehodnocení: přehodnotím svá tvrzení, pokud jsou mé informace zpochybněny; jestliže je nemohu ověřit, odvolám je

Obhajoba: budu bránit ostatní, když na ně bude vyvíjen tlak za sdílení pravdivých informací, a to i když s nimi jinak nesouhlasím

Vyrovnání: pravdivým informacím přizpůsobím své názory a činy

Budu podporovat, co je pravdivéEditovat

Náprava: budu požadovat po druhých, a to dokonce i mých názorových spojencích, aby odvolali výroky, které byly vyvráceny spolehlivými zdroji

Vzdělávání: budu citlivě šířit informace a požadovat od ostatních, aby přestali používat nespolehlivé zdroje, i kdyby tyto zdroje podporovaly můj názor

Podvolení se: pokud jsou fakta rozporná, uznám, že názory odborníků jsou pravděpodobněji přesnější

Chvála: budu chválit ty, kdo odvolají nesprávné výroky a změní své přesvědčení v souladu s pravdou

ZdrojEditovat