Enviwiki:O projektu

Z Enviwiki
Verze z 1. 12. 2007, 11:12, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: == Pozadí vzniku projektu == Projekt „Environmentální gramotnost“ byl pojat především jako systematický základ pro budoucí tvorbu rozsáhlé učebnice, na které se bud...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pozadí vzniku projektu

Projekt „Environmentální gramotnost“ byl pojat především jako systematický základ pro budoucí tvorbu rozsáhlé učebnice, na které se bude podílet různými formami velké množství autorů. V úvodní fázi se především snažil najít správný systémový přístup, perspektivní softwarové řešení a rozšířit informační základnu, ze které se dá do budoucna čerpat. Prozatím jde tedy o testování produktu, který nemá být úplnou a bezchybnou elektronickou učebnicí.

Projekt navazuje na nedokončený grant Environmentálního minima z prostředků transformačních a rozvojových programů MŠMT, který poskytl některé vstupní texty. Další pokračování projektu v rámci nově podaných grantů se má zaměřit na podporu publikační činnosti tohoto typu (počítá se s napojením na elektronickou učebnici, rozšířením jejích možností). Hlavním cílem do budoucna je konstantní zajišťování kvality publikovaných textů, a to formou vytvoření redakční rady, jež by prováděla odborné recenze.

Projekt doprovázely poměrně rozsáhlé akvizice zahraniční literatury. To souvisí s faktem, že environmentální vzdělávání je oblastí, která je poměrně nová, těší se značné podpoře (včetně grantových programů) a činí si ambice na provádění zásadních (paradigmatických) posunů ve vzdělání. Tento její inovační potenciál by neměl být ohrožen nedostatečnou kvalitou výstupů plynoucích ze zcela nevyhovujícího teoretického zázemí. Nekritické přejímání zahraničních výukových programů v rovině praktických aplikací tuto situaci jen prohlubuje. Odborný dialog o metodických otázkách souvisejících se změnami v pedagogických přístupech orientovaných na prostředí (jakožto specifický ne-předmět, mezioborové téma přítomné v dalších předmětně zaměřených oblastech) má v našich podmínkách dosud velmi nízkou úroveň. Literatura vztahující se k environmentálnímu vzdělávání je dostupná v Masarykově knihovně v Jinonicích.

Cíle projektu „Environmentální gramotnost“

Učebnice předkládající znalosti nezbytné pro výuku učitelů má

  • být systematickým základem pro budoucí tvorbu rozsáhlého výukového materiálu, na kterém se může podílet různými formami více autorů
  • poskytnout základní strukturu, na kterou lze přidávat informace a odkazy z mnoha oblastí výzkumu i praxe
  • zaměřit pozornost na hlavní environmentální témata, přiblížit se jejich adekvátnímu popisu
  • v každém dotčeném oboru vybrat základní principy, z nichž lze vycházet při dalším (environmentálně orientovaném) zkoumání - což umožní rozšiřovat i prohlubovat poznání
  • propojit vzdálené oblasti předmětného popisu do sítě vzájemných souvislostí
  • umožnit aktivní práci na dílčích problémech, a to jednak editací základních textů a jejich obohacením, jednak řešením úkolů z praxe s využitím získaných znalostí a existujících datových souborů, na které texty upozorňují
  • to vše učinit maximálně úsporně - s využitím běžně dostupných (v rámci internetu) informací
  • tyto stránky by se mohly stát fórem pro výměnu teoretických poznatků i příkladů dobré praxe využitelných ve výuce

Obsah a podoba textů

Problematika „prostředí“ a péče o ně zahrnuje velmi rozsáhlou oblast lidského vědění. Protíná množství oborů, a to zcela specifickým způsobem – nejde o prosté sčítání informací, ale o jejich vzájemné propojení do komplexního systému, který umožní uvědomovat si vzájemné vazby a vztahy. Proto soubor výukových materiálů, který v této formě předkládáme, je uspořádán s ohledem na poněkud fluidní povahu poznání, jehož se týká. Všechna témata se snaží vytknout hlavní principy myšlení v dané oblasti, poskytnout přímý přístup k aktuálním informacím a zdůrazňovat významné souvislosti. Velká pozornost je věnována uspořádání jednotlivých stavebních prvků (textů a dalších využitých materiálů) do komplexní sítě, jež poznatky dílčích oborů doplňuje o vnitřní odkazy a tematicky příbuzné internetové zdroje, což umožňuje jejich různorodé využití.

Pro správné užívání prosíme, abyste přečetli též kapitoly skryté pod hlavičkou „REDAKCE“ a především „O EnviWiki“.

Zdroje

Autoři: Učebnice vznikla na půdě Centra pro otázky životního prostředí UK

Vedoucí autorského kolektivu: Jana Dlouhá

Hlavní spoluautoři: Bedřich Moldan, Jiří Dlouhý, Hana Kolářová, Eva Kružíková, Václav Mezřický, Iva Hönigová, Ivan Rynda, Tomáš Hák, Milan Ščasný, Petra Kušková, Jan Kovanda, Vojtěch Máca, Miroslav Havránek

Základní podoba tohoto výukového materiálu byla podpořena ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

Především projektem FRVŠ č. 1124/2005: „Multimediální učebnice pro environmentální vzdělávání; návaznost na mezinárodní aktivity“.Byly využity podkladové materiály z projektu transformačních a rozvojových programů MŠMT č. 242/1c, UK COŽP: „Environmentální minimum. Znalosti nezbytné pro porozumění konceptu trvale udržitelného rozvoje“.

Všem spolupracovníkům i donorům patří poděkování