Editace stránky Environmentální politika

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 1: Řádek 1:
Všestrannou '''environmentální politiku''' lze definovat jako široce koordinovanou činnost institucí a občanů, vládních a nevládních organizací, veřejné správy, obecní samosprávy a výrobních organizací, zaměřenou na nastolování vztahů rovnováhy mezi lidskými činnostmi, uspokojováním potřeb současných a budoucích generací a schopností přírody se trvale obnovovat. Všestranná ekologická politika je tedy formou přizpůsobování společnosti měnícím se podmínkám vlastní existence.
+
== Úvod ==
 +
 
 +
Všestrannou environmentální politiku lze definovat jako široce koordinovanou činnost institucí a občanů, vládních a nevládních organizací, veřejné správy, obecní samosprávy a výrobních organizací, zaměřenou na nastolování vztahů rovnováhy mezi lidskými činnostmi, uspokojováním potřeb současných a budoucích generací a schopností přírody se trvale obnovovat. Všestranná ekologická politika je tedy formou přizpůsobování společnosti měnícím se podmínkám vlastní existence.
 
Rezortní environmentální politika je činností specializované exekutivy, která má cíle a strategie zaměřené na prevenci, snižování nebo odstraňování nežádoucích účinků lidských aktivit na prostředí, zdroje a veřejné zdraví.
 
Rezortní environmentální politika je činností specializované exekutivy, která má cíle a strategie zaměřené na prevenci, snižování nebo odstraňování nežádoucích účinků lidských aktivit na prostředí, zdroje a veřejné zdraví.
  
 
== Cíle environmentální politiky ==
 
== Cíle environmentální politiky ==
 +
 
Cíle všestranné environmentální politiky zahrnují především změny, ke kterým musí dojít v orientaci ekonomiky a řízení.
 
Cíle všestranné environmentální politiky zahrnují především změny, ke kterým musí dojít v orientaci ekonomiky a řízení.
 
Naproti tomu rezortní environmentální politika je zaměřena na konkrétní způsoby předcházení, snižování, a případné vyloučení škod na prostředí. Hlavními jejími prostředky jsou nástroje administrativního donucování.
 
Naproti tomu rezortní environmentální politika je zaměřena na konkrétní způsoby předcházení, snižování, a případné vyloučení škod na prostředí. Hlavními jejími prostředky jsou nástroje administrativního donucování.
  
 
== Zásady environmentální politiky ==
 
== Zásady environmentální politiky ==
 +
 
Zásady environmentální politiky jsou klíčovými prvky ovlivňujícími environmentální politiku, určující její směr. Jsou zásadní pro tvorbu environmentální politiky i pro její uskutečňování. Zároveň jsou zásadní i pro využívání a interpretaci všech nástrojů environmentální politiky, zejména práva.
 
Zásady environmentální politiky jsou klíčovými prvky ovlivňujícími environmentální politiku, určující její směr. Jsou zásadní pro tvorbu environmentální politiky i pro její uskutečňování. Zároveň jsou zásadní i pro využívání a interpretaci všech nástrojů environmentální politiky, zejména práva.
  
===Základní zásady environmentální politiky===
+
'''Základní zásady EP'''
 +
 
 
*prevence
 
*prevence
 
*předběžná opatrnost
 
*předběžná opatrnost
 
*znečišťovatel platí
 
*znečišťovatel platí
  
===Další zásady environmentální politiky===
+
'''Další zásady EP'''
 +
 
 
*integrace
 
*integrace
 
*vysoká úroveň ochrany životního prostředí
 
*vysoká úroveň ochrany životního prostředí
 
*náprava škody u zdroje
 
*náprava škody u zdroje
*[[udržitelný rozvoj]]
+
*udržitelný rozvoj
 +
 
 +
== Témata ==
 +
 
 +
[[Environmetnální politika Evropské unie - základní pojmy]]
 +
 
 +
[http://web.sks.cz/users/cn/zp/politika.shtml Historie environmentální politiky]
 +
 
 +
[[Nástroje environmentální politiky]]
 +
 
 +
[[Právo]] související s ochranou prostředí
  
==Odkazy==
+
[[Evropská unie a přístup k problematice udržitelného rozvoje]]
=== Témata ===
 
*[[Nástroje environmentální politiky]]
 
*[[Elementy udržitelného rozvoje v kontextu evropské politiky]]
 
*[[Evropská unie a přístup k problematice udržitelného rozvoje]]
 
*[[Environmetnální politika Evropské unie - základní pojmy]]
 
*[[Environmentální politika České republiky]]
 
*[[Lokální politika - Místní agenda 21]]
 
  
=== Příklady pro výuku ===
+
[[Environmentální politika České republiky]]
*Čtení z Bedrníku: [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/hk/Politika.pdf Politika pro přiměřenou civilizaci]
+
 
*Čtení z časopisu Bedrník, téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/HK/Evropska_politika_ZP.pdf Evropská politika životního prostředí]
+
[[Lokální politika - Místní agenda 21]]
=== Zdroje ===
+
 
*Damohorský, M. a kol. (2003): Právo životního prostředí, C.H.Beck.
+
== Příklady pro výuku ==
*Decision No. 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Coundil laying dow the Sixth Community Environment Action Programme, OJ 2002, L 242/1
+
 
*Kružíková, E. (1997): Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii, Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, Petr Šauer, Praha.
+
Čtení z Bedrníku: [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/hk/Politika.pdf Politika pro přiměřenou civilizaci]
*Kružíková, E. (2002): Environmentálne právo európskych spoločenstiev a aproximácia právneho poriadku. In: Soňa Košičiarová a kol., Právo životného prostredia. Všeobecná časť. Heuréka, Bratislava, kapitoly II.2, II.3, II.4, str. 343-360.
+
 
*Kružíková, E., Adamová, E., Komárek, J. (2003): Právo životního prostřed Evropských společenství. Praktický průvodce. Linde Praha, a.s., str. 38-51.
+
Čtení z časopisu Bedrník, téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/HK/Evropska_politika_ZP.pdf Evropská politika životního prostředí]
*Hendrych, D. a kol. (2003): Správní právo, C.H.Beck.
+
 
*Koudelka, Z. (2001): Obce a kraje, Linde, Praha.
+
== Zdroje ==
*de Sadeleer, N. (2002): Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules. Oxford University Press, Oxford, New York.
+
 
*Pavlíček, V. a kol. (1998, 2003): Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, Linde a.s.
+
Damohorský, M. a kol. (2003): Právo životního prostředí, C.H.Beck.
*(2003): Nová úprava správního soudnictví, ASPI.
+
 
 +
Decision No. 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Coundil laying dow the Sixth Community Environment Action Programme, OJ 2002, L 242/1
 +
 
 +
Kružíková, E. (1997): Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii, Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, Petr Šauer, Praha.
 +
 
 +
Kružíková, E. (2002): Environmentálne právo európskych spoločenstiev a aproximácia právneho poriadku. In: Soňa Košičiarová a kol., Právo životného prostredia. Všeobecná časť. Heuréka, Bratislava, kapitoly II.2, II.3, II.4, str. 343-360.
 +
 
 +
Kružíková, E., Adamová, E., Komárek, J. (2003): Právo životního prostřed Evropských společenství. Praktický průvodce. Linde Praha, a.s., str. 38-51.
 +
 
 +
Hendrych, D. a kol. (2003): Správní právo, C.H.Beck.
 +
 
 +
Koudelka, Z. (2001): Obce a kraje, Linde, Praha.
 +
 
 +
de Sadeleer, N. (2002): Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules. Oxford University Press, Oxford, New York.
 +
 
 +
Pavlíček, V. a kol. (1998, 2003): Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, Linde a.s.
 +
 
 +
(2003): Nová úprava správního soudnictví, ASPI.
 +
 
 +
== Odkazy ==
  
 
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
*[http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/politika Politika a nástroje ochrany ŽP] na stránkách Ministerstva životního prostředí
+
[http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/politika Politika a nástroje ochrany ŽP] na stránkách Ministerstva životního prostředí:
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_policy Environmental policy na anglické Wikipedii]
 
 
 
[[Kategorie:Mezinárodní politika UR]]
 

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)