Environmentální indikátory podnikání

Z Enviwiki
Verze z 1. 12. 2007, 14:42, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Environmentální indikátory kvantifikují a dávají informace do souvislostí a rámců (spíše než třeba absolutní čísla – celková produkce odpadů za rok). Přinášej...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Environmentální indikátory kvantifikují a dávají informace do souvislostí a rámců (spíše než třeba absolutní čísla – celková produkce odpadů za rok). Přinášejí klíčové informace pro správná rozhodnutí při řízení, usnadňují komunikaci v rámci podniku i navenek a umožňují také např. srovnávat environmentální výkonnost jednotlivých podniků nebo hodnotit plnění cílů environmentální politiky podniku.

Pro posouzení vlivu podnikání jsou podstatné 3 druhy informací - indikátorů, které posuzují následující aspekty podnikatelské činnosti:

Provozní výkonnost. Indikátory provozní výkonnosti (operational performance indicators - OPI) měří základní prvky aktivit společnosti, výrobu a služby, které mohou působit na životní prostředí. Např. roční spotřeba energie, množství vyprodukovaného odpadu za rok, spotřeba vody na jednotku produkce atd.

Výkonnost managementu. Indikátory výkonnosti managementu (management performance indicators - MPI) se používají ke změření manažerských aktivit (vč. finančních informací) které souvisí s životním prostředím. Např. množství dosažených environmentálních cílů, množství proškolených zaměstnanců, náklady na environmentální management atd.

Okolní prostředí společnosti nebo staveniště. Indikátory stavu životního prostředí (environment condition indicators - ECI) měří stav okolního prostředí a mohou být používány k vyčíslení dopadu činnosti společnosti na životní prostředí. Např. hluk na okraji staveniště, biologická spotřeba kyslíku z blízkých vodních toků.

S analýzami směřujícími k implementaci nejlepších postupů mohou být spojeny následující problémy:

1. Neexistence dat potřebných pro analýzu, potřeba zvýšení uchovávání záznamů nebo dokonce zavedení monitorovacích zařízení.

2. Pro zjednodušení implementace některé organizace zvažují každý proces zvlášť a vypracovávají analýzu toků látek (MFA) na mnoha úrovních. Při využití tohoto přístupu je důležité si uvědomit, že mnoho procesů je navzájem provázaných a není jednoduché o nich uvažovat nezávisle; v jiných to může znamenat instalaci nového monitorovacího zařízení.

3. Problémem může být i software potřebný k uchovávání, sledování a analýze dat, formát dat vhodný pro tento software.

Zdroje

Podrobnější informace o členění indikátorů a o výběru vhodných indikátorů pro konkrétní podnik naleznete na: http://www.envirohelp.eu.com/czech/bestpractices/enukaz.html